Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

26 maja 2009, 22:00

1243423981

W sytuacji poważnego kryzysu gospodarczego, na 2 tygodnie przez wyborami, politycy europejscy wystosowują odezwy polityczne i powinni zdawać sobie sprawę z konsekwencji każdego słowa.

„Wypędzenia każdego rodzaju muszą zostać potępione na płaszczyźnie międzynarodowej, a naruszone prawa muszą zostać uznane” „piszą politycy CDU i CSU.

To zdanie musiało wywołać wzburzenie w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowej. Problem wypędzonych, zesłanych i wywłaszczonych na skutek wojny rozpętanej przez nazistowskie Niemcy, nie nadaje się na hasło wyborcze. I wytrawni politycy CDU/CSU dobrze o tym wiedzą.

Europa przeżywa dotkliwy kryzys gospodarczy. Oblicza się, że spadek PKB w Niemczech sięga 6,9%, w Rosji „9,5.

Podczas kryzysu rośnie niezadowolenie społeczne. Może zatem pojawiać się pokusa skanalizowania tego niezadowolenia poprzez uruchomienie impulsu imperialnego lub nacjonalistycznych resentymentów.

Każde działanie polityczne, które stymuluje strach i nienawiść trzeba uznać za szkodliwe.

Europa nie może sobie pozwolić na karmienie bestii społecznego niezadowolenia inną strawą niż propozycje rozwiązujące realne problemy gospodarcze.

Apeluję do polityków europejskich „apeluję do niemieckich polityków z CDU/CSU – nie otwierajcie puszki Pandory !

Bogusław Sonik

Poseł do PE z ramienia PO

SERWISY

BOGUSŁAW SONIK POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJS