Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Demokracja6

Bruksela

16. lipca 2012

Poseł Jacek Saryusz – Wolski zgłosił dziś kandydaturę białoruskiego działacza opozycyjnego i lidera centrum obrony praw człowieka „Viasna” Alesia Białackiego do Nagrody Sacharowa przyznawanej co roku przez Parlament Europejski.

Nagroda Sacharowa jest wyróżnieniem za odwagę i niezłomność w walce o wolność, demokrację i prawa człowieka. Aleś Bialacki od początku swojego dorosłego życia był zaangażowany w obronę uniwersalnych wartości demokratycznego świata, za co sam stracił wolność.

Nagroda Sacharowa przyznawana przez Parlament Europejski od 1988 roku  to dowód uznania dla zasług odważnych ludzi, których osiągnięcia w walce o obronę praw człowieka i wolności, w walce przeciwko nietolerancji i prześladowaniom, mają niepodważalne znaczenie.

Nagrodę Sacharowa  otrzymali między innymi Nelson Mandela, Aleksander Milinkiewicz, Kofi Annan i MEMORIAŁ.