Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Vue_des_batiments_du_pe-29
© European Union 2012 PE-EP

Posiedzenia Komisji parlamentarnych

1. czerwca 2012

Podczas czwartkowych posiedzeń komisji Parlamentu Europejskiego zadano kolejny „cios” kontrowersyjnej umowie ACTA. 3 komisje Parlamentu Europejskiego – Komisja Prawna (JURI), Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) oraz Komisji Praw Obywatelskich (LIBE) – zaleciły odrzucenie międzynarodowego porozumienia. Ich opinie mają jednak charakter doradczy – teraz trafią do Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA), która 21. czerwca zdecyduje, czy zarekomenduje Parlamentowi Europejskiemu przyjęcie umowy.

Umowa ACTA została już podpisana przez Unię Europejską i 22 kraje członkowskie, w tym Polskę, oraz 10 krajów spoza Europy. Aby jednak porozumienie mogło wejść w życie, konieczna jest jego ratyfikacja przez wszystkie kraje członkowskie i Parlament Europejski.

Krytyka Parlamentu Europejskiego wobec ACTA miała miejsce już w marcu 2010 roku – tutaj krótka historia