Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

20110406_plenary_session_week_14_066

Sesja plenarna, Parlament Europejski Strasburg

4. lipca 2012

Umowa handlowa o zwalczaniu obrotu towarami podrobionymi (ACTA), doczeka się dzisiaj ostatecznego rozwiązania. Jeśli Parlament Europejski zagłosuje przeciwko ACTA, to jeden z najbardziej kontrowersyjnych problemów ostatecznie zniknie z politycznego świecznika, a internauci przestaną obawiać się o swoją prywatność w sieci.

Parlamentarna Komisja Handlu (INTA), zgodnie z przeprowadzonym 2 tygodnie temu głosowaniem, będzie rekomendować odrzucenie umowy. W uzasadnieniu do tego zalecenia Komisja zgodziła się ze sprawozdawcą Davidem Martinem, że tekst umowy ACTA nie jest wystarczająco precyzyjny, w szczególności jeśli chodzi o możliwość nakładania indywidualnych kar, definicję pojęcia „skali handlowej”, rolę dostawców usług internetowych i możliwości wstrzymywania tranzytu leków generycznych. Jak podkreśla sie w tekście rekomendacji „umowy międzynarodowe obejmujące jakikolwiek aspekt sankcji karnych, działalności w internecie lub własności intelektualnej muszą wyraźnie określać swój zakres i sposób ochrony swobód indywidualnych, aby nie prowadziły do niezamierzonych interpretacji zawartych w nich przepisów.”

Wcześniej podobne stanowisko zaprezentowały Komisje opiniodawcze: Prawna (JURI), Przemysłu (ITRE), Rozwoju (DEVE) oraz Praw Obywatelskich (LIBE). Krytyka Parlamentu Europejskiego wobec ACTA miała jednak miejsce już w marcu 2010 roku – tutaj krótka historia.

Więcej o umowie handlowej ACTA: