Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

W dniu 17 lutego,  w Parlamencie Europejskim odbyło się posiedzenie Komisji Kontroli Budżetowej, na której przedstawione zostały sprawozdania Posła Bogusława Sonika w sprawie przyznania absolutorium za rok 2012.

W raporcie mogliśmy usłyszeć pozytywne rekomendacje zarządzania budżetem przez Komitet Ekonomiczno – Społeczny, Komitet Regionów, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Z kolei kontakty z Radą Unii Europejskiej budziły pewne zastrzeżenia.

Z powodu braku dostatecznej współpracy Poseł Sonik zaproponował odłożenie przyznania absolutorium Radzie. W czasie dyskusji zawiązanej po przedstawieniu raportu można było zauważyć zgodę wśród Europosłów, co do potrzeby rozwiązania impasu z Radą, który pojawił się już po raz kolejny. Pojawiły się głosy krytykujące obecne stanowisko Rady, które kłóci się z nadaną przez Traktat Lizboński funkcją kontroli budżetowej.

Posłowie rozważali również przekazanie sprawy na ręce Trybunału Sprawiedliwości oraz zaapelowali do uzgodnienia wspólnego stanowiska na forum frakcji politycznych. Termin składania poprawek do raportu ogłoszono na 25 lutego.