Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Z okazji zbliżającej się kanonizacji naszego wielkiego rodaka i wspaniałego papieża Jana Pawła II chcemy przypomnieć Państwu artykuł „A Papież przestrzegał” napisany przez europosła Bogusława Sonika. Tekst ten ukazał się w Gościu Niedzielnym 24 listopada 2008 roku, jednak jego treść wciąż jest aktualna. Poniżej zamieszczamy fragment tego tekstu. Zachęcamy do zapoznania się z całością artykułu znajdującą się w załączniku.

„Politycy chcą kształtować historię. Czy warto im na to pozwolić? A jeśli tak, to na jakich warunkach?

Jesteśmy przyzwyczajeni do wizji historii, w której decydującą rolę odgrywają wielcy aktorzy – prezydenci, dyktatorzy, wielcy przywódcy. A także anonimowe procesy społeczne i ekonomiczne, anonimowe wojny i nieco mniej anonimowe traktaty pokojowe.

 
Tu mieszka pustka

 
W zupełnie innych kategoriach ocenia historię Jan Paweł II. W „Liście do młodych całego świata” (1985 r.) sformułował mocne i zaskakujące zdanie: „Historia pisana jest przede wszystkim »od wewnątrz«: jest historią ludzkich sumień, moralnych zwycięstw lub klęsk”. Oznacza to uznanie indywidualnej odpowiedzialności każdego człowieka. Za tym idzie postulat wolności. Jan Paweł II stwierdza jasno: „Bez wolności nie ma odpowiedzialności: ani przed Bogiem, ani przed ludźmi”. (Mowa do członków dyrektoriatu Prix Charlemagne, 2002 r.). A zatem instytucje i systemy polityczne są istotne o tyle, o ile tę wolność zapewniają lub jej zaprzeczają. Tworzenie takich zasad wspólnego życia, takiego modelu społecznego, w którym człowiek może żyć w sposób wolny i odpowiedzialny, jest zadaniem polityków. Co to znaczy w praktyce? Dzisiaj, w Europie Anno Domini 2008? Wydawało się, że Europa uwolniona od swych demonów, od sowieckiego zagrożenia, demokratyczna i poszerzająca się na wschód o nowe kraje, by oddychać – jak chciał Jan Paweł II – dwoma płucami, wzmocni się i odrodzi. Tymczasem, jak mawia francuski analityk Nicolas Baverez, Europa jest dziś wsysana przez pustkę.”

Źródło: Gość Niedzielny, 24 listopada 2008

Załączniki

https://web.archive.org/web/20190602050102/https://www.boguslawsonik.pl/system/files/1922/original/2008.11.24_Go%C5%9B%C4%87%20Niedzielny_A%20papie%C5%BC%20przestrzega%C5%82.pdf?1398420218