Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

4 marca 2010, 23:00

1267795782

70 lat temu zapadł wyrok, który stał się początkiem zbrodni katyńskiej.
25 700 Polaków zamkniętych w obozach i więzieniach zachodniej Białorusi i Ukrainy zostało skazanych na śmierć przez Józefa Stalina i sześciu innych członków Biura Politycznego Wszechzwiązkowej Partii Komunistycznej (bolszewików).