Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Z odpowiedzi na moją interpelację w sprawie podjęcia działań mających zintensyfikować powstawanie i przyłączanie nowych farm wiatrowych, solarnych i fotowoltaiki, której treść zamieszczam poniżej, a w której pytałem o to, czy Ministerstwo planuje podjęcie pilnych inwestycji modernizujących sieć energetyczną i prac legislacyjnych wprowadzających terminowość przyłączeń do sieci wynika przede wszystkim że rzeczywiste potrzeby inwestycyjne operatorów systemu dystrybucyjnego są niemożliwe do spełnienia z uwagi na to, że: mają ograniczone możliwości finansowe względem potrzeb; występuje dynamiczny wzrost nowych inwestycji związanych z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej; wysokokosztowe obowiązki operatora systemu przesyłowego (np. montaż zdalnych odczytów liczników energii elektrycznej)

Ponadto, „Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023-28” został opracowany przed wybuchem wojny w Ukrainie oraz nie przewiduje aktualnej inflacji.