Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Dzisiaj 27.06 – Sejm zbierze się na 65. posiedzenie (początek o godz. 9:00). Najistotniejszym punktem obrad będzie debata nad pakietem pilnych rządowych projektów nowelizacji ustaw o odpadach oraz o Inspekcji Ochrony Środowiska.

Więcej info na: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=900F709D3BC35F5FC12582B800457A70