Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Komisja Europejska zatwierdziła przyznanie 51,8 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na modernizację sieci elektroenergetycznej pomiędzy Polską a Litwą – podała KE. Jest to element projektu tzw. mostu elektroenergetycznego Polska-Litwa.

„Projekt skupi się na wybudowaniu linii (elektroenergetycznej) Ełk Bis-Łomża, jak również stacji elektroenergetycznych Ełk Bis i Łomża w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim. To trzecia część połączenia energetycznego Polska-Litwa, który ma zagwarantować przesył energii elektrycznej między Polską a Litwą” – napisała KE w środowym komunikacie.

Jak uzasadniła, połączenie to pomoże ukończyć budowę unijnego rynku energii poprzez integrację rynków energii elektrycznej krajów bałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii) z innymi rynkami UE (z rynkiem polskim) oraz poprawi dostawy energii dla przemysłu i konsumentów. Jak zauważa KE, pomoże też „zmniejszyć zależność krajów bałtyckich wciąż połączonych z rosyjską siecią energetyczną”.

„Wiemy, jak ważną kwestią jest bezpieczeństwo energetyczne i dostawy energii i jak silnie jest odczuwana w tym czasie zwłaszcza przez kraje takie jak Polska i kraje bałtyckie. Projekty, takie jak ten, odpowiadają na problem energetycznej zależności i są kluczowe dla ukończenia jednolitego europejskiego rynku energii” – oświadczył komisarz UE ds. polityki regionalnej Johannes Hahn, który podpisał decyzję o przyznaniu środków.

Jak podała KE, inwestycja jest realizowana w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jej koszt to 91 mln euro, z czego UE dofinansuje 51,8 mln euro. Planowana data wdrożenia projektu to sierpień 2015 r. Komisja przypomniała, że to już trzecia decyzja o dofinansowaniu projektu mostu elektroenergetycznego.

Jak podają na swoich stronach Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. całkowita wartość pierwszego etapu projektu budowy połączenia elektroenergetycznego z Litwą to około 1,8 mld zł, z czego dofinansowanie z UE ma wynieść ok. 768 mln zł.

Pierwszy etap realizowany jest w perspektywie finansowej UE na lata 2007-2013, co oznacza, że jego realizacja zakończy się nie później niż w 2015 r. – tłumaczy PSE Operator. Drugi etap ma być natomiast realizowany w kolejnej perspektywie budżetowej na lata 2014-2020. (PAP)