Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Zmiany w tegorocznej ustawie budżetowej i okołobudżetowej oraz przepisy, które pozwolą zrealizować budżet państwa na 2016 r., to niektóre z punktów porządku obrad 4. posiedzenia Sejmu. Posłowie będą również pracować m.in. nad prezydencką propozycją obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Izba rozpocznie także prace nad projektem wydłużającym okres przedawnienia karalności poważniejszych przestępstw. Sejm ma też zdecydować o tradycyjnym już włączeniu się w działania Unii Międzyparlamentarnej – światowej organizacji skupiającej parlamenty narodowe. Planowane jest także podjęcie uchwały w sprawie uczczenia 82. rocznicy Wielkiego Głodu na terenach obecnej Ukrainy i oddania hołdu jego polskim ofiarom.

Czytaj więcej:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=797A7737624D01E4C1257F160025CF07

Powiązane tematy

https://web.archive.org/web/20190602053005/https://www.boguslawsonik.pl/aktualnosci?tag=sejm