Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Dzień , w którym świętujemy rocznicę ( w tym roku już 223.) uchwalenia Konstytucji 3 maja Poseł Sonik rozpocznie od złożenia kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym Hugo Kołłątaja przy ul. Gołębiej w Krakowie.

Kolejny punkt programu to uroczyste obchody Święta Kontytucji 3 maja w Dąbrowie Tarnowskiej.

Na koniec Poseł uda się na Sądecczynę, gdzie weźmie udział w traydyjnym i malowniczym Święcie Kwitnących Sadów w Łososinie Dolnej. Ostatni punkt programu to koncert na rynku w Starym Sączu.

W imieniu Posła Sonika życzymy wszytskim  udanej majówki!