Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

3 maja 1791 roku został uznany Świętem Konstytucji 3 Maja, w tym dniu uchwalono ustawę regulującą ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie po konstytucji amerykańskiej nowoczesną spisaną konstytucja.

Konstytucja 3 Maja zawierała się w 11 artykułach. Dokument wprowadził m.in. prawo powszechnej niepodległości dla szlachty i mieszczaństwa oraz trójpodział władz na ustawodawczą, wykonawczą (król) i sądowniczą.