Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogusław Sonik uczestniczył w uroczystościach 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Dąbrowie Tarnowskiej.

Podczas uroczystości w Dąbrowie Tarnowskiej organizatorzy zadbali by 3 maja 2013 r. odbył się pochód patriotyczny ulicami  miasta oraz uroczysta Msza Święta. Obchody były bogate także o część artystyczną w wykonaniu uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 1  w Dąbrowie Tarnowskiej.

Przypomnijmy, że 3 maja 1791 roku został uznany Świętem Konstytucji 3 Maja, w tym dniu uchwalono ustawę regulującą ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie po konstytucji amerykańskiej nowoczesną spisaną konstytucja.

Konstytucja 3 Maja zawierała się w 11 artykułach. Dokument wprowadził m.in. prawo powszechnej niepodległości dla szlachty i mieszczaństwa oraz trójpodział władz na ustawodawczą, wykonawczą (król) i sądowniczą.

Galeria