Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej w umowach zlecenia oraz o świadczenie usług to tylko niektóre z proponowanych zmian w prawie, nad którymi będą pracować posłowie podczas 21. posiedzenia Sejmu. Izba ma też kontynuować prace m.in. nad zmianami w systemie oświaty, dotyczącymi zniesienia egzaminu szóstoklasistów oraz wprowadzenia możliwości odwoływania się od wyników pisemnych matur. Ponadto omówione zostaną komisyjne poprawki do projektu uszczelnienia systemu VAT. Izba omówi także sprawozdania Komisji Kultury i Środków Przekazu do pięciu projektów uchwał związanych z przypadającymi w 2017 r. rocznicami.

czyta jwięcej:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=93CADC1B3E3EA027C1257FD900265E84

Powiązane tematy

https://web.archive.org/web/20190602050600/https://www.boguslawsonik.pl/aktualnosci?tag=sejm