Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Obrady rozpoczną się od ślubowania poselskiego nowego posła – Grzegorza Raczaka, który obejmie mandat po Andrzeju Jaworskim.
osłowie rozpatrzą również m.in. propozycję dekomercjalizacji szpitali. Zajmą się także projektem, który znosi sprawdzian szóstoklasistów i umożliwia odwoływanie się od wyników pisemnych matur. Sejm ma też pracować nad wprowadzeniem przejrzystych zasad wynagradzania szefów spółek Skarbu Państwa, likwidacją barier blokujących rozwój sieci szerokopasmowych oraz nad rozwiązaniami służącymi wspieraniu przemysłu stoczniowego. Sejm planuje również powołać prezesa Narodowego Banku Polskiego.

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=905A9EA5094D7782C1257FCC00292D4A