Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Rozwiązania ograniczające wyłudzanie VAT i uszczelniające system poboru tego podatku oraz wprowadzenie tzw. klauzuli obejścia prawa podatkowego to tylko niektóre z proponowanych zmian w prawie, nad którymi będą pracować posłowie podczas 16. posiedzenia Sejmu. Izba zajmie się również m.in. propozycją przepisów mających chronić prywatne lasy przed niekontrolowanym wykupem po 1 maja 2016 r. W porządku obrad jest także rozpatrzenie obywatelskiego projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Na bieżącym posiedzeniu Sejm planuje też podjąć uchwałę w 1050. rocznicę chrztu Polski.

Obrady rozpoczną się od ślubowania poselskiego Andrzeja Melaka, który obejmie mandat po zmarłym 1 kwietnia br. pośle Arturze Górskim.

Czytaj więcej na: 

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=79842CEE718DB1F6C1257F93002C39F8