Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Zwiększenie bezpieczeństwa inwestorów na rynku kapitałowym i usprawnienie nadzoru nad alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi to niektóre ze zmian postulowanych w projektach, które posłowie rozpatrzą na 12. posiedzeniu Sejmu. Izba będzie także zajmować się propozycjami nowych zasad finansowania partii politycznych, zniesienia ciszy wyborczej oraz zmian dotyczących związków zawodowych. Posłowie mają również pracować nad projektem przywracającym możliwość odbywania kary więzienia w systemie dozoru elektronicznego. Sejm planuje też zakończyć parlamentarne prace nad ustawą budżetową na 2016 r.

Czytaj więcej:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=FD48758CBE43B80CC1257F630037467F

Powiązane tematy

https://web.archive.org/web/20190602050604/https://www.boguslawsonik.pl/aktualnosci?tag=sejm