Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

500 zł miesięcznie dodatku na dziecko przewiduje wniesiony przez rząd projekt, który będzie głównym punktem porządku obrad 11. posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się również m.in. propozycją zmian w ustawie zasadniczej dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego. Izba rozpocznie także prace nad zmianami w procedurze karnej. Sejm rozpatrzy też projekt, który ma zwiększyć stabilność systemu bankowego i bezpieczeństwo depozytów.

Czytaj więcej: 

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=10F301F087A0ECC8C1257F5400313192

Powiązane tematy

https://web.archive.org/web/20190602053005/https://www.boguslawsonik.pl/aktualnosci?tag=sejm