Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Zakończenie sejmowego etapu prac nad budżetem państwa na 2016 r. to tylko jeden z punktów 10. posiedzenia Sejmu, zaplanowanego na 28-29 stycznia br. Ponadto posłowie, a także zwyczajowo obecni w gmachu przy Wiejskiej z tej okazji prezydent oraz akredytowani w Warszawie członkowie korpusu dyplomatycznego, wysłuchają Informacji Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2016 r. Sejm ma również powołać dwóch członków Rady Polityki Pieniężnej.

Czytaj więcej na:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=251B087FC73601E2C1257F4700452B55