Komunikaty

SONIK W REGIONIE! RELACJA Z KIELC, JĘDRZEJOWA I WADOWIC.

Nr 85, 31 marca 2014 31.03 – 04.04.2014r. – tydzień posiedzeń komisji parlamentarnych i grup politycznych; minisesjaParlament Europejski, BrukselaW tym tygodniu w Parlamencie Europejskim odbywać się będą posiedzenia komisji parlamentarnych i grup politycznych, oraz minisesja Parlamentu. Jak co tydzień zapraszamy do śledzenia obrad na żywo na stronie internetowej PE. Zachęcamy do zapoznania się z następującymi agendami:Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) – 31. marca Komisja przeprowadzi debatę z Europejskim Koordynatorem ds. Przeciwdziałania Terroryzmowi na temat zwalczania działań terrorystycznych oraz nad kwestiami dotyczącymi bezpieczeństwa. Komisja wraz z Komisarz UE Neelie Kroes omówi także udział Unii Europejskiej w przyszłości projektu „Zarządzanie Internetem”. Komisja

Czytaj więcej »

WRAŻENIA PO DEBACIE – „ŁUPKI – NASZA PRZYSZŁA ENERGIA?”

24 – 27.03.2014r. -tydzień posiedzeń komisji parlamentarnychParlament Europejski, BrukselaW tym tygodniu w Parlamencie Europejskim odbywać się będą posiedzenia komisji parlamentarnych. Jak co tydzień zapraszamy do śledzenia obrad na żywo na stronie internetowej PE. Zachęcamy do zapoznania się z następującymi agendami:Komisja Rozwoju (DEVE) 25 marca Komisja przeprowadzi wysłuchanie dotyczące funkcjonowania dialogu politycznego przewidzianego w umowie o partnerstwie między UE a państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku, w odniesieniu do praw człowieka i demokracji. Komitet będzie również prowadził dalsze rozmowy na temat umów o partnerstwie gospodarczym AKP, a także o unikaniu płacenia podatków, transferach, skuteczności pomocy, oraz o dotacjach i pożyczkach.Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) 26

Czytaj więcej »

GAZ ŁUPKOWY – USTAWA PRZYJĘTA!

17 – 20.03.2014r. -tydzień posiedzeń komisji parlamentarnych i grup politycznych Komisja Kontroli Budżetowej (CONT) W czasie posiedzeń w dniach 17-18 marca Komisja zagłosuje w sprawie raportów na temat zatwierdzenia wykonania budżetu w roku 2012 w odniesieniu do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Funduszu Rozwoju, innych instytucji, agencji i wspólnych przedsięwzięć. Odbędzie się również dyskusja nad programem pracy Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w roku 2014, w której weźmie udział jego Przewodniczący. Przedmiotem spotkania z Departamentem Polityki Spraw Budżetowych będą nowe badania nad Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.Komisja Spraw Zagranicznych (AFET) Na posiedzeniach w dniach 17-18 marca Komisja będzie dyskutować i głosować

Czytaj więcej »

ZJAZD GRUPY EPL I PROJEKCJA FILMU „PUNKT OPARCIA” W KRAKOWIE

W tym tygodniu: 17-20.02.2014 – tydzień posiedzeń komisji parlamentarnych i grup politycznychParlament Europejski, BrukselaW tym tygodniu w Parlamencie Europejskim odbywać się będą posiedzenia komisji parlamentarnych i grup politycznych. Jak co tydzień zapraszamy do śledzenia obrad na żywo na stronie internetowej PE. Zachęcamy do zapoznania się z następującymi agendami: Ochrona Środowiska Naturalnego, Zdrowie Publiczne i Bezpieczeństwo Żywności (ENVI) – 17 lutego – na posiedzeniu Komisji odbędzie się wysłuchanie publiczne w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Right2Water” (Prawo do wody). Przedmiotem inicjatywy jest zaproponowanie aktów implementujących prawo człowieka do wody pitnej i urządzeń sanitarnych oraz przyczyniających się do zapewniania dostępu do wody oraz kanalizacji, jako podstawowych usług publicznych dla wszystkich.Kontrola

Czytaj więcej »

RAPORT SONIKA!

10 – 13.02.2014 – tydzień posiedzeń komisji parlamentarnych Parlament Europejski, BrukselaW tym tygodniu w Parlamencie Europejskim odbywać się będą posiedzenia komisji parlamentarnych. Jak co tydzień zapraszamy do śledzenia obrad na żywo na stronie internetowej PE. Zachęcamy do zapoznania się z następującymi agendami:Rynek Wewnętrzny i Ochrona konsumentów (IMCO) – komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów będzie głosowała nad sprawozdaniem w sprawie przeglądu dyrektywy z 1990 r. w celu usunięcia przeszkód prawnych dla handlu transgranicznego, zmniejszenia kosztów przestrzegania przepisów dla przedsiębiorstw i wprowadzenia obowiązkowych zasad ochrony podróżnych. Posiedzenie komisji odbędzie się  11. lutego (wtorek). Rozwój (DEVE) – w dniach 10 – 11.lutego przedmiotem obrad komisji będą środki ostrożności,

Czytaj więcej »