W roku 1989 roku obiecałem sobie, nie uczestnicząc wcześniej w żadnych pseudowyborach w PRL, że w wolnej Polsce będę uczestniczył we wszystkich wyborach i staram się to czynić. Wybory do Parlamentu Europejskiego są trochę inne niż wybory do parlamentu krajowego. Głosuje się na konkretnych ludzi, a głosując na ludzi trzeba głosować na tych o których się coś wie. Właśnie dlatego będę głosował na Bogusława Sonika - nie dlatego, że go znam, ale dlatego że znam to co robił wcześniej w Parlamencie Europejskim. Głosuje na konkretnego człowieka i na to wszystko co dotychczas zrobił.  

Robert Makłowicz

Bogusław Sonik jest bardzo aktywny w Parlamencie Europejskim. Pracuje w trudnej Komisji Ochrony Środowiska, która zajmuję się sprawami ważnymi dla Polski m.in. wydobyciem gazu z łupków. To dzięki jego aktywności dzisiaj ani Komisja Europejska ani Parlament Europejski nie tworzy nowego prawa, dzięki czemu będzie nam łatwiej w Polsce wydobywać ten gaz. Jest to bardzo ważne zarówno dla polskiej jak i europejskiej energetyki. Jestem przekonany, że to bardzo dobry kandydat na liście w wyborach do Parlamentu Europejskiego, a w przyszłości będzie bardzo dobrym posłem służącym całemu krajowi.

Jerzy Buzek,
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach  2009 - 2012

Parlament Europejski bez posła Bogusława Sonika? Krakowianina z krwi i kości? Trudno to sobie wyobrazić. Wielkie zasługi położył on jeśli chodzi o politykę energetyczną, o politykę środowiskową – sprawy które są zasadniczą racją polskiego interesu. Sądzę, że Małopolska, Kraków, ale również Świętokrzyskie powinny na niego zagłosować, bo lepszego kandydata nie znajdziecie.


Jacek Saryusz-Wolski

Bogusław Sonik to jeden z najlepszych kandydatów do Parlamentu Europejskiego. W szczególności trzeba docenić jego doświadczenie w zakresie polityki energetycznej, a także walkę o wydobycie gazu z łupków, który jest priorytetem dla energetycznej gospodarki Polski. Sądzę, że jego wiedza, doświadczenie i zasady jakimi zawsze się kieruje stawiają go w obszarze idealnych kandydatów do Parlamentu Europejskiego.

Tadeusz Arkit

To jeden z najbardziej aktywnych i najbardziej doświadczonych polskich posłów w Parlamencie Europejskim. Jego specjalizacja to sprawy związane z energetyką, a w szczególności walka o to by w Polsce, a także w innych krajach Unii Europejskiej można było wydobywać gaz łupkowy. Poświęcił tej sprawie wiele czasu i swojej energii, osiągając oczywiście sukces na arenie Parlamentu Europejskiego. Jego dossier to także sprawy związane z ochroną środowiska. To trudny temat, bowiem Bogusław Sonik zabiegał o to aby wszystkie rozwiązania przyjmowane przez PE zapewniały możliwość zrównoważonego rozwoju gospodarczego przy jednoczesnej dbałości o ochronę środowiska. Warto głosować na Bogusława Sonika. To jeden z najlepszych posłów.


Tadeusz Zwiefka


Bogusław Sonik jest prawdziwym Europejczykiem, sprawującym swój mandat z ogromną pasją i profesjonalizmem. Zawsze blisko swoich rodaków, skutecznie walczy o sprawy ważne dla własnego kraju oraz regionu Małopolsko-Świętokrzyskiego, mając jednocześnie na sercu wspólny interes Europy. Jako Przewodniczący Grupy EPL w Parlamencie Europejskim, wyrażam gorącą nadzieję, że Bogusław Sonik, będzie sprawował swój mandat poselski w przyszłej kadencji. Przez ostatnie pięć lat Bogusław Sonik dał się poznać jako jeden z najaktywniejszych Posłów naszej frakcji. Każdy głos oddany na Bogusława Sonika jest głosem na korzyść Polski silnej w Europie.


Joseph Daul,
Przewodniczący Grupy EPL

W ciągu ostatnich 5 lat Bogusław Sonik pokazał się jako oddany obrońca interesów polskich i europejskich w Parlamencie Europejskim. Jest osobą, z którą chciałbym nadal współpracować w Parlamencie Europejskim.

Hans Gert Pöttering,
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2007-2009

Bogusław Sonik to jeden z najwybitniejszych polskich posłów. Nie tylko znawca problematyki ochrony środowiska, ale również działający w obszarze polityki historycznej. Przypomina Unii Europejskiej o losie Polski i naszej części Europy. Działa aktywnie na rzecz obrony praw człowieka i obrony demokracji na świecie, rownież u naszych sąsiadów. Trudno sobie wyobrazić lepszego kandydata do sprawowania tej funkcji w imieniu Małopolski i Świętokrzyskiego.


Jacek Saryusz-Wolski

Z przyjemnością przekazuję swoje poparcie Bogusławowi Sonikowi w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jestem przekonany, że życiorys Bogusława Sonika,  zawierający piękną kartę walki w opozycji, pracę w polskiej dyplomacji i działalność samorządową, pozwoli mu z sukcesem kontynuować w Parlamencie Europejskim pracę na rzecz Polski i Europy. Doświadczenie, wiedza i zasady, którymi kieruje się Bogusław Sonik, z pewnością będą cenne w pracy eurodeputowanego.


Radosław Sikorski

Bogusława Sonika poznałem w Paryżu w latach 90-tych. Był wtedy szefem Instytutu Polskiego i mimo mizerii finansowej tej instytucji dał się poznać jako nadzwyczaj rzutki propagator polskiej kultury. Organizowane przez Sonika festiwale, wystawy, wykłady i koncerty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wybrednych paryżan. Czuło się jego troskę o wszystkie polskie sprawy bo Sonik jest pracowitym człowiekiem o rozleglej wiedzy. Daj nam Boże więcej takich utalentowanych i wytrwałych ludzi oddanych naszemu krajowi.

Krzesimir Dębski

Powojenny podział Europy powodował, że żelazna kurtyna, która rozdzieliła nasz kontynent, miała nie tylko wymiar politycznej, ale rodziła też konsekwencje dla wiedzy o Europie Środkowo-Wschodniej. Bogusław Sonik był w czasie swojej kadencji autorem licznych inicjatyw mających na celu przypomnienie, a wielokrotnie poinformowanie polityków i mieszkańców Europy Zachodniej o wielu wydarzeniach najnowszej historii Polski. Kilka inicjatyw dotyczyło zbrodni katyńskiej, która dopiero zaczyna istnieć w europejskiej świadomości i pamięci. Poseł Sonik umiejętnie łączy "politykę dnia dzisiejszego" z "polityką historyczną".


dr Ireneusz C. Kamiński, pomysłodawca "skarg katyńskich" i pełnomocnik prawny skarżących

Znam Bogusława Sonika od lat 70-tych. Cieszę się, że tacy ludzie jak on nadal aktywnie funkcjonują w życiu publicznym. Z pełnym przekonaniem rekomenduję Państwu Bogusława Sonika jako uczciwego, godnego zaufania człowieka. Proszę oddajcie na niego swój głos.


Bogdan Borusewicz

Bogusław Sonik w pierwszej kadencji profesjonalnie i z determinacją działał w interesie Polski i naszego regionu. Głos oddany na Sonika to głos rozsądku.


Bogdan Klich

Bogusław Sonik, którego znam od bardzo dawna, przeszedł już wiele sprawdzianów: był odważnym członkiem SKS-u w latach 70-tych, później prowadził Instytut Polski w Paryżu, a teraz świetnie reprezentuje nasz kraj w Parlamencie Europejskim – nieraz słyszymy o jego interwencjach w Brukseli. Z całą pewnością zasługuje na to, żeby dalej prowadzić swoją działalność w Europie. Głosujmy na niego!


Adam Zagajewski

W poprzednich wyborach do Parlamentu Europejskiego głosowałem na pana Bogusława Sonika i jest to jeden z tych nielicznych w polityce przypadków, gdy patrząc wstecz jestem absolutnie kontent swego wyboru. Zatem znów oddam swój głos na pana Bogusława Sonika, do czego gorąco zachęcam tych wszystkich, którzy lubią mieć świadomość, że reprezentuje ich osoba profesjonalna, rzeczowa i kompetentna.


Robert Makłowicz

Znam Bogusława Sonika od lat i uważam, że jego zaangażowanie w sprawy kultury jest nie do przecenienia. Jestem przekonany, że z determinacją równą dotychczasowej będzie działał na rzecz kultury również w następnej kadencji Parlamentu Europejskiego. Gorąco zachęcam do oddania głosu na Bogusława Sonika.


Jan Kanty Pawluśkiewicz