Prawnik, żonaty, ojciec Jacka i Janeczki. Pochodzi z rodziny robotniczej; matka – góralka, ojciec był żołnierzem Batalionów Chłopskich.

Urodził się, wychował i studiował w Krakowie. W latach 70. związany z Duszpasterstwem Akademickim „Beczka” i współpracownik KOR-u, współzałożyciel Studenckiego Komitetu Solidarności (1977). Brał udział w organizowaniu struktur NSZZ „Solidarność”, przewodniczący delegacji Małopolski na I Krajowy Zjazd „Solidarności”, wiceprzewodniczący „Solidarności” w Małopolsce (1980-82). W stanie wojennym internowany. Po zwolnieniu pracował w Wydawnictwie Znak, a także współzakładał „Arkę” – pismo społeczno-kulturalne drugiego obiegu.

Od 1983 roku na emigracji. Podczas 14 lat spędzonych we Francji był m.in. dziennikarzem Sekcji Polskiej RFI, BBC, Deutschlandfunk i Radia Wolna Europa. Jako honorowy członek Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Francji, inicjował i wspierał działania tej organizacji.

W 1990 roku objął stanowisko dyrektora Instytutu Polskiego we Francji oraz Ministra Pełnomocnego Ambasady Polskiej w Paryżu. W ramach obu funkcji organizował, wraz z merostwem Paryża i innych miast Francji, prezentacje polskiej kultury i sztuki. Mianowany Kawalerem Orderu Sztuki i Literatury za promocję kultury polskiej za granicą.

Powrócił do kraju w 1996 roku, by objąć stanowisko dyrektora programu Kraków 2000 – Europejskie Miasto Kultury, największego w Polsce, trwającego pięć lata wydarzenia kulturalnego. W tym czasie pozyskał dodatkowo 54 mln zł na kulturę: stworzył Biuro Festiwalowe Kraków 2000, Centrum Informacji Kulturalnej oraz przygotował System Informacji Miejskiej. Nagrodzony przez Ministra Kultury odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (1999).

Aktywny samorządowiec (m.in. pierwszy Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego), działacz na rzecz kultury, ochrony dziedzictwa narodowego i rozwijania świadomości historycznej. Zainicjował Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego oraz akcje: ratowania Kopca Kościuszki i „Przywracanie pamięci” na rzecz upamiętnienia krakowskiego getta; doprowadził do przyjęcia Strategii Promocji Krakowa – pierwszego w Polsce spójnego i kompletnego planu promocji miasta. Obecnie także prezes Stowarzyszenia Maj 77, które dba o upamiętnienie działalności opozycyjnej w czasach PRL, w tym Studenckich Komitetów Solidarności. Postanowieniem z 2012 roku odznaczony został "Krzyżem Wolności i Solidarności" przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. W 2013 r. odznaczony nagrodą "Świadek Historii" jako wyraz podziękowania za trud przechowywania, gromadzenia i rozpowszechniania wiedzy o najnowszej historii Polski w czasach, kiedy historia współczesna była wykorzystywana przez władze PRL do celów propagandowych.

Pracował nad zbliżeniem Polski do struktur europejskich, m.in. współtworząc pierwsze polskie przedstawicielstwo przy UE w Brukseli. W latach 2004 - 2014 poseł do Parlamentu Europejskiego z okręgu Małopolska Świętokrzyskie. Jego praca, zaangażowanie i inicjatywy zostały docenione przez różnorodne instytucje i media. Lista wyróżnień obejmuje:

  • miejsce w pierwszej dziesiątce w rankingu polskich posłów do PE w "Rzeczpospolitej" w 2014 roku
  • wyróźnienie w ranginku "Polityki" na najlepszych ekspertów w PE w 2013 roku
  • zwycięstwo w rankingu „Gazety Krakowskiej” na najaktywniejszego europosła Małopolski (2012);
  • nagrodę MEP Awards 2010 – prestiżowe wyróżnienie dla najlepszego europarlamentarzysty brukselskiego „The Parliament Magazine” (wrzesień 2010);
  • czołowe miejsca w rankingach polskich posłów do PE (2010: „Rzeczpospolita”, „Wprost”, RMF FM; 2009: raport Instytutu Kościuszki; 2008: ranking polskich korespondentów w Brukseli; 2007: raport Uniwersytetu Wrocławskiego);
  • nominacja do nagrody „Super Expressu”: „Złote Skrzydła” (2006).