W roku 1989 roku obiecałem sobie, nie uczestnicząc wcześniej w żadnych pseudowyborach w PRL, że w wolnej Polsce będę uczestniczył we wszystkich wyborach i staram się to czynić. Wybory do Parlamentu Europejskiego są trochę inne niż wybory do parlamentu krajowego. Głosuje się na konkretnych ludzi, a głosując na ludzi trzeba głosować na tych o których się coś wie. Właśnie dlatego będę głosował na Bogusława Sonika - nie dlatego, że go znam, ale dlatego że znam to co robił wcześniej w Parlamencie Europejskim. Głosuje na konkretnego człowieka i na to wszystko co dotychczas zrobił.  

Robert Makłowicz

Bogusław Sonik jest bardzo aktywny w Parlamencie Europejskim. Pracuje w trudnej Komisji Ochrony Środowiska, która zajmuję się sprawami ważnymi dla Polski m.in. wydobyciem gazu z łupków. To dzięki jego aktywności dzisiaj ani Komisja Europejska ani Parlament Europejski nie tworzy nowego prawa, dzięki czemu będzie nam łatwiej w Polsce wydobywać ten gaz. Jest to bardzo ważne zarówno dla polskiej jak i europejskiej energetyki. Jestem przekonany, że to bardzo dobry kandydat na liście w wyborach do Parlamentu Europejskiego, a w przyszłości będzie bardzo dobrym posłem służącym całemu krajowi.

Jerzy Buzek,
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach  2009 - 2012

Parlament Europejski bez posła Bogusława Sonika? Krakowianina z krwi i kości? Trudno to sobie wyobrazić. Wielkie zasługi położył on jeśli chodzi o politykę energetyczną, o politykę środowiskową – sprawy które są zasadniczą racją polskiego interesu. Sądzę, że Małopolska, Kraków, ale również Świętokrzyskie powinny na niego zagłosować, bo lepszego kandydata nie znajdziecie.


Jacek Saryusz-Wolski

Bogusław Sonik to jeden z najlepszych kandydatów do Parlamentu Europejskiego. W szczególności trzeba docenić jego doświadczenie w zakresie polityki energetycznej, a także walkę o wydobycie gazu z łupków, który jest priorytetem dla energetycznej gospodarki Polski. Sądzę, że jego wiedza, doświadczenie i zasady jakimi zawsze się kieruje stawiają go w obszarze idealnych kandydatów do Parlamentu Europejskiego.

Tadeusz Arkit

To jeden z najbardziej aktywnych i najbardziej doświadczonych polskich posłów w Parlamencie Europejskim. Jego specjalizacja to sprawy związane z energetyką, a w szczególności walka o to by w Polsce, a także w innych krajach Unii Europejskiej można było wydobywać gaz łupkowy. Poświęcił tej sprawie wiele czasu i swojej energii, osiągając oczywiście sukces na arenie Parlamentu Europejskiego. Jego dossier to także sprawy związane z ochroną środowiska. To trudny temat, bowiem Bogusław Sonik zabiegał o to aby wszystkie rozwiązania przyjmowane przez PE zapewniały możliwość zrównoważonego rozwoju gospodarczego przy jednoczesnej dbałości o ochronę środowiska. Warto głosować na Bogusława Sonika. To jeden z najlepszych posłów.


Tadeusz Zwiefka


Bogusław Sonik is a true European, exercising his mandate with great enthusiasm and professionalism. Always close to his countrymen, effectively fighting for issues important to his country and region, Świętokrzyskie and Małopolska, but with the common interest of Europe at heart. As Chairman of the EPP Group in the European Parliament, it is my sincere hope that Bogusław Sonik, will hold the mandate in the forthcoming parliamentary term in office. Over the past five years, Bogusław Sonik has established himself as one of the most active Members of our Group. Every vote cast for Bogusław Sonik is a vote in favour of  strong Poland in Europe.

Joseph Daul, Chairman of EPP Group

Over the last 5 years Bogusław Sonik has shown himself as a dedicated defender of the Polish and European interests in the European Parliament. He is a person with whom I would like to continue cooperating in the European Parliament.

Hans Gert Pöttering, President the European Parliament from 2007-2009

Bogusław Sonik is one of the greatest Polish Euro-deputies. Not only is he an expert on environmental issues, but he also works in the field of historical policy. He reminds the European Union about the fate of Poland and our part of Europe. He actively works to defend human rights and democracy around the world, including in the neighbouring countries. It is hard to imagine a better candidate for this position to represent Małopolska and Świętokrzyskie Regions.

Jacek Saryusz-Wolski, Head of the EPP Polish Delegation to the European Parliament

I will be happy to vote for Bogusław Sonik in the upcoming European Parliament elections. I am convinced that Bogusław Sonik's experience in the opposition movement and in the Polish diplomacy and local government will allow him to continue his work successfully in the European Parliament for the Polish and European cause. Experience, knowledge and principles that guide Bogusław Sonik will certainly be valuable in the work of an MEP.

Radosław Sikorski

I first met Bogusław Sonik in Paris in the early 1990s. He was then head of the Polish Institute and in spite of the financial hardship of the institution, he was known as a very enterprising promoter of Polish culture. The festivals, exhibitions, lectures and concerts organized by Sonik were immensely popular with the picky Parisians. One could feel his concern for all things Polish as Sonik is a hard-working man of extensive knowledge. May God grant us more such talented and tenacious people devoted to our country.

Krzesimir Dębski

The postwar division of Europe meant that the iron curtain which divided our continent had a political aspect but also resulted in lack of knowledge about Central and Eastern Europe. During his term in office Bogusław Sonik launched a number of initiatives aimed at reminding or sometimes even informing the politicians and people of Western Europe about various events in recent Polish history. Several initiatives concerned the Katyn massacre, which is only starting to register in the European consciousness and memory. Sonik skilfully combines "current policy" with "historical policy".

Dr Ireneusz C. Kamiński, originator of "Katyn complaints" and attorney of the applicants

I have known Bogusław Sonik since the 1970s. I'm glad that people like him are still actively involved in public life. I fully recommend Bogusław Sonik as an honest, trustworthy man. Please cast your vote for him.

Bogdan Borusewicz

In his first term in office as Member of the European Parliament Bogusław Sonik acted professionally and determinedly in the interest of Poland and our region. A vote for Sonik is a vote of reason.

Bogdan Klich

Bogusław Sonik, whom I have known for a long time, has already passed several tests: he was a courageous member of a student opposition movement in the 1970s, he later managed the Polish Institute in Paris, and now brilliantly represents our country in the European Parliament - sometimes we hear of his interventions in Brussels. He certainly deserves to continue his work in Europe. Vote for him!

Adam Zagajewski

In the previous elections to the European Parliament I voted for Mr. Bogusław Sonik, and looking back, I can say that he is one of the few politicians whom I am absolutely content that I supported. So once again I will vote for Mr. Bogusław Sonik, I strongly encourage all those who like to feel represented by a professional, businesslike and competent person to do likewise.

Robert Makłowicz

I have known Bogusław Sonik for years, and I think his commitment to culture can not be overestimated. I am confident that he will do his utmost for culture in the next parliamentary term in office with the same amount of determination as before. I strongly urge you to vote for Bogusław Sonik.

Jan Kanty Pawluśkiewicz