Na forum PE

Zmiana czasu, prawa autorskie w internecie, przestępstwa podatkowe w Europie na forum PE

Pe1_european%20union%202012%20pe-ep
European Parliament

Sesja plenarna w Strasburgu

Parlament za propozycją zaprzestania zmian czasu z letniego na zimowy od 2021

We wtorek Parlament Europejski zadecydował o rezygnacji ze zmiany czasu z letniego na zimowy. Posłowie prawie jednogłośnie opowiedzieli się za tą inicjatywą.  Większość była za wprowadzeniem zmian w życie od marca 2021 roku.

Unia Europejska pozostawia jednak wolną rękę państwom członkowskim. Jeżeli kraj będzie chciał pozostać przy zmianie czasu na zimowy, może to zrobić.

Chroniony będzie także rynek wewnętrzny. Jeżeli Komisja Europejska uzna, że brak zmiany czasu znacząco wpływa na funkcjonowanie gospodarki krajowej podejmie kroki mające na celu ponowne wprowadzenie zmiany czasu na zimowy.

Parlament przyjął nowe przepisy dotyczące praw autorskich w internecie

Internet pozostanie przestrzenią wolności słowa. Nowe przepisy stworzą podstawę do konkurowania z sieciowymi gigantami. Przychody z praw autorskich trafią nie tylko do wydawców ale także do wykonawców, artystów i dziennikarzy.

Posłowie przyjęli:

  • Platformy internetowe ponoszą odpowiedzialność za treści zamieszczane przez użytkowników
  • Niektóre zamieszczone materiały, takie jak memy lub GIF-y, zostały wyłączone z zakresu dyrektywy
  • Hiperłącza do artykułów informacyjnych, którym towarzyszą "pojedyncze słowa lub bardzo krótkie fragmenty", mogą być swobodnie udostępniane
  • Dziennikarze będą otrzymywać część przychodów z tytułu praw autorskich uzyskanych przez ich wydawców
  • Platformy nowopowstałe podlegać będą złagodzonej wersji przepisów

 

Przestępstwa podatkowe: Parlament chce utworzenia europejskiej policji finansowej i jednostki analityki finansowej

Walka z podatkowymi oszustami nabiera nowego tempa. Zostanie powołana specjalna komisja ds. przestępstw finansowych, uchylania się od płacenia podatków i unikania zobowiązań podatkowych (TAX3). Komisja powinna niezwłocznie rozpocząć swoje prace.

W krajach członkowskich należy wzmocnić chęć walki z tym procederem. Aż 7 państw w UE wykazuje cechy rajów podatkowych. Oszustwa podatkowe dokonywane w ostatnich latach są dowodem na to, że problem ten potrzebuje szczególnych rozwiązań.

Proekologiczny i prokonsumencki rynek energii elektrycznej w UE

Wczoraj PE ustalił nowe  zasady tworzenia rynku energii elektrycznej. Będzie czyściej, bardziej ekologicznie i bezpieczniej. Przyjęto pakiet czterech aktów prawnych pt.: „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”.

Dzięki projektowi wprowadzone zostaną:

  • Inteligentne liczniki, ceny odzwierciedlające dynamikę popytu i możliwość szybszej zmiany dostawcy
  • Stopniowe odchodzenia od pomocy państwa dla elektrowni wykorzystujących paliwa kopalne
  • Nowe sposoby zapobiegania przerwom w dostawach energii elektrycznej