Działalność

Komisja Kultury i Edukacji

Potęga Europy wyrażała się przez wieki przez jej oddziaływaniem w dziedzinie kultury. Bogusław Sonik od lat  związany jest z promocją i rozwojem inicjatyw kulturalnych.  Jako inicjator Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego czy  dyrektor największego przedsięwzięcia kulturalnego w Polsce – Programu Kraków 2000 – Europejska Stolica Kultury - Sonik udowodnił, że inwestycje w kulturę to pewna inwestycja w przyszłość. 

Proxy

Jeszcze więcej środków finansowych na Erasmus+ na lata 2021 - 2027

Erasmus+

Parlament Europejski przyjęli dziś rozporządzenie ustanawiające następną generację programu Erasmus+ na lata 2021–2027.  Nowa edycja programu powinna być bardziej otwarta i dostępna, a system uznawania punktów ECTS między placówkami edukacyjnymi w UE powinien zostać ulepszony. Ponadto europosłowie proponują potrojenie budżetu programu.W pracach nad stanowiskiem Parlamentu Europejskiego uczestniczyli posłowie Komisji Kultury i Edukacji - Bogdan Zdrojewski i Bogusław Sonik.

Program Erasmus+ jest obecnie jednym z najbardziej popularnych programów UE wśród młodych obywateli UE.

-Marzenia się spełniają, choć pewnie nie zawsze tak szybko, jakbyśmy chcieli. Moje pokolenie lat 70-tych bardzo pragnęło, mając 20 lat móc wyruszyć w daleką podróż, by poznać Rzym, Paryż czy Wiedeń i wiele innych sławnych miejsc naszego kontynentu. Jeśli udało się uzyskać paszport, wyruszaliśmy autostopem z plecakiem na europejskie autostrady- powiedział eurodeputowany Bogusław Sonik.

-Chłonęliśmy te sławne miejsca, które tak bardzo działały na naszą wyobraźnię- zabytki, muzea czy krajobrazy. Pukaliśmy do bram europejskich uniwersytetów, by podjąć studia na zachodnioeuropejskich uczelniach, często spotykając się z odmową lub koniecznością opłat, na które nie było nas stać. Dzisiaj Europa stoi otworem dla studentów poszukujących wiedzy. To jest europejska inwestycja w przyszłość naszego kontynentu. Dlatego wierzę, że Erasmus plus znajdzie się w centrum uwagi szefów państw członkowskich, który będzie decydował o wielkości budżetu na ten program. - dodał poseł Sonik.

Przypomnijmy, że celem programu Erasmus+ jest wkład w realizację założeń na rzecz wzrostu gospodarczego, edukacji, szkoleń zatrudnienia, sprawiedliwości społecznej i włączenia społecznego, jak również strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia 2020. Erasmus+ ma również wspierać zrównoważony rozwój swoich partnerów w dziedzinie szkolnictwa wyższego oraz przyczyniać się do osiągnięcia celów strategii UE na rzecz młodzieży. Dla zapewnienia pełnej efektywności Erasmus+, Parlament Europejski postuluje realne potrojenie budżetu programu.

Creative-no-borders

Kreatywna Europa- nowa wersja programu z większym budżetem

Kreatywna Europa

Parlament Europejski zaproponował dziś dwukrotne zwiększenie budżetu programu Kreatywna Europa. W przyjętym stanowisku ws. rozporządzenia, które ustanawia ramy nowej edycji programu na lata 2021-2027, europosłowie wnioskują o budżet wysokości 2,806 mld euro, tak aby zwiększyć inwestycje w międzynarodową promocję i dystrybucję europejskich dzieł, wesprzeć sektor muzyczny oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Prace nad sprawozdaniem z ramienia Grupy EPL koordynował poseł Bogusław Sonik.

-Europa przez wieki promieniowała na świat swoją kulturą. Europejscy twórcy podbijali serca i umysły mieszkańców naszego kontynentu. Stanowili inspiracje dla oddalonych od Europy ziem. Dzisiaj w czasach globalizacji Unia Europejska powinna wspierać naszych twórców, organizatorów kultury, filmowców, muzyków, dziennikarzy w ich planach współpracy i realizacji wspólnych projektów europejskich. Odpowiedzą na to wyzwanie jest program Kreatywna Europa, który zakłada finansowanie na lata 2021-2027 takich właśnie działań. Parlament europejski wnioskuje, aby podwoić kwotę przeznaczoną na jego realizację, tak aby osiągnąć 2,8 mld euro- powiedział po głosowaniu poseł Sonik.

Zadaniem programu jest wzmocnienie unijnego sektora kultury i sektora kreatywnego poprzez wsparcie w ramach trzech podprogramów: Media, Kultura oraz części międzysektorowej, która będzie finansować małe i średnie przedsiębiorstwa i inne organizacje z pogranicza mediów i kultury.

Podprogram Media, tak jak dotychczas, będzie służył wspieraniu rozwoju, dystrybucji i promocji europejskich filmów i  programów telewizyjnych. Ma także zapewniać finansowanie projektów audiowizualnych i pobudzanie konkurencyjności w europejskim sektorze audiowizualnym. W nadchodzących latach zwiększone zostaną inwestycje w międzynarodową promocję i dystrybucję europejskich dzieł i innowacyjnych sposobów opowiadania historii, w tym dzieł opartych na rzeczywistości wirtualnej. Stworzony zostanie internetowy katalog filmów europejskich, aby zwiększyć dostępność i widoczność europejskich dzieł. 

Podprogram Kultura z kolei ma wspierać promocję europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego. To w ramach tego podprogramu, powstaną projekty, sieci i platformy współpracy łączące utalentowanych artystów z całej Europy i ułatwiające twórcom współpracę międzynarodową. Nowym elementem tego komponentu będzie wspieranie sektora muzyki.

W części międzysektorowej natomiast nowością jest finansowanie sektora mediów i dziennikarstwa śledczego. Z tego podprogramu finansowane też  będą małe i średnie przedsiębiorstwa oraz inne organizacje z pogranicza mediów i kultury.

-Szczegółowych informacji o możliwości korzystania z programu Kreatywna Europa będą udzielać biura informacji w każdym kraju członkowskim. Mam nadzieję, że również polskie organizacje aktywnie wezmą udział w tym programie, korzystając z możliwości finansowania naszych sektorów kulturalnych i kreatywnych - dodał poseł Sonik.

Program Kreatywna Europa jest reprezentowany w Polsce przez Creative Europe Desk Polska, którego celem jest promocja programu Kreatywna Europa wśród polskich firm i instytucji działających w sektorach audiowizualnym, kultury i kreatywnym poprzez udzielanie wszelkich informacji o obszarach dofinansowania, terminach składania wniosków, warunkach ubiegania się o granty oraz wsparcie w poszukiwaniu partnerów zagranicznych.

 

Rzym

O „Kreatywnej Europie” dyskutowano w Rzymie

Kreatywna Europa

Bogusław Sonik Poseł do Parlamentu Europejskiego wziął udział w konferencji poświęconej programowi „Kreatywna Europa”. Przypomnijmy, że Poseł Sonik jest odpowiedzialny za sprawozdanie Parlamentu Europejskiego z ramienia grupy EPL.

Nowy program „Kreatywna Europa” na lata 2021-2027 ma mieć zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego podwojony budżet wynoszący ok 2,8 mld Euro. Przypomnijmy, że zadaniem programu jest wzmocnienie unijnego sektora kultury oraz sektora kreatywnego poprzez wsparcie w ramach trzech podprogramów: media, kultura oraz części międzysektorowej, która będzie finansować  MŚP i inne organizacje  z pogranicza mediów i kultury.

Sprawozdanie będzie poddane pod głosowanie 28 marca podczas sesji plenarnej w Strasburgu.

Więcej o Kreatywnej Europie  pisaliśmy TU.

19-02-20%20cult%20votes18

Więcej funduszy dla europejskich artystów i twórców

Kreatywna Europa

Europosłowie Komisji Kultury i Edukacji zdecydowali dziś o kształcie nowego programu Kreatywna Europa, który ma na celu wsparcie europejskiego sektora kultury i mediów. Europosłowie proponują by budżet programu w latach 2021-2027 wyniósł 2,8 miliarda euro czyli dwa razy więcej niż obecnie. Bogusław Sonik jest sprawozdawcą z ramienia Grupy EPL.

 -Europosłowie powiedzieli dziś zdecydowane „tak” dla wsparcia europejskiego kina i europejskich twórców i artystów. Mam nadzieję, że przedstawiciele państw członkowskich podtrzymają tę decyzję w czasie prac nad kształtem przyszłego budżetu UE na lata 2021 - 2027 - powiedział Bogusław Sonik.

Należy przypomnieć, że głównym zadaniem programu Kreatywna Europa jest wzmocnienie unijnego sektora kultury i sektora kreatywnego poprzez wsparcie w ramach trzech podprogramów:  Media, Kultura oraz części międzysektorowej. 

Podprogram  Media jak dotychczas będzie wspierał rozwój, dystrybucję i promocję europejskich filmów i  programów telewizyjnych. Ma także zapewniać finansowanie projektów audiowizualnych i pobudzanie konkurencyjności w europejskim sektorze audiowizualnym. W najbliższych latach zwiększone zostaną inwestycje w międzynarodową promocję i dystrybucję europejskich dzieł oraz innowacyjnych sposobów opowiadania historii, w tym dzieł opartych na rzeczywistości wirtualnej. Opracowany zostanie internetowy katalog filmów europejskich, aby zwiększyć dostępność i widoczność europejskich dzieł. 

Podprogram Kultura skupi się na  wsparciu promocji europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego. W jego ramach powstaną projekty, sieci i platformy współpracy łączące utalentowanych artystów z całej Europy i ułatwiające twórcom współpracę międzynarodową. Nowym elementem tego komponentu będzie wsparcie sektora muzyki.

części międzysektorowej  nowością jest finansowanie sektora mediów i dziennikarstwa śledczego. Sfinansuje też  małe i średnie przedsiębiorstwa oraz organizacje z pogranicza mediów i kultury.

-Potęga Europy wyrażała się przez wieki przez jej oddziaływaniem w dziedzinie kultury. To tutaj powstały najwspanialszej dzieła we wszystkich dziedzinach: muzyka, malarstwo, architektura, teatr i film. Program Kreatywna Europa pragnie nawiązać do tej właśnie tradycji, wspierając artystów w ich twórczości.  Wspieranie kultury to również inwestycja w rozwój gospodarczy naszego kontynentu– dodał Bogusław Sonik.