Intergrupa ds. obszarów górskich

Polityka górska -szanse i zagrożenia-podsumowanie

Plakat%20a3-001-001

Kraków

Spotkanie z cyklu Krakowskich Spotkań Europejskich poświęcone tematyce polityki górskiej, odbyło się 30. marca 2012 roku w Krakowie i spotkało się z dużym zainteresowaniem zarówno władz samorządowych jak i organizacji pozarządowych, a także przedstawicieli nauki z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rolniczego i Polskiej Akademii Nauk.

 Po wysłuchaniu prezentacji prelegentów, Bogusława Sonika, Nicolasa Evrarda (Sekretarza Generalnego Europejskiego Stowarzyszenia Samorządowców i Parlamentarzystów z Terenów Górskich) i Bogusława Waksmundzkiego (Przewodniczącego Rady Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”) wywiązała się ciekawa dyskusja, w której swój cenny głos zabrali m.in. Jacek Soska, Radny Województwa Małopolskiego, Jacek Kowalski i Stanisław Karpiel przedstawiciele Tatra Ski :Lobby, Franciszek Bachleda – Księdzularz, senator, samorządowiec, obecnie Radny Województwa Małopolskiego, prof. Kazimierz Klima z Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, Paweł Skawiński, Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego, Stanisław Ślimak Wójt Gminy Szaflary i wielu innych. Konstatacja płynąca z tego jakże ciekawego spotkania to przede wszystkim konieczność wprowadzenia deklaracji, idei w czyn przez samorządy we współpracy z organizacjami działającymi na tych terenach, wykorzystując obecne możliwości wsparcia i pomocy finansowej. Ważne jest by ograniczyć wychodźstwo, wykorzystać potencjał ziem górskich, co wymaga zacieśnienia współpracy i koordynacji pracy na poziomie regionu, by wszystkim żyło się lepiej. Tereny górskie są kolebką kultury i gospodarką wielu europejskich regionów, jednak ich rozwój często hamuje deficyt strukturalny spowodowany np. odpływem ludności, utrudnionym dostępem czy słabą industrializacją. Dlatego niezwykle ważne jest by poznać możliwości jakie daje Unia Europejska, poprzez fundusze i projekty w ramach systemów dofinansowania bezpośredniego, pomocy finansowej do wykorzystania właśnie na poziomie lokalnym i regionalnym celem wsparcia dla zrównoważonego rozwoju tych obszarów i przezwyciężeniu barier w kształtowaniu ich konkurencyjności.

            Podczas spotkania przedstawiciele organizacji pozarządowych skarżyli się na niemoc w realizacji projektów zwiększających konkurencyjność obszarów górskich przez Program Natura 2000, a także brak zainteresowania ze strony władz województwa. Nicolas Evrard natomiast zachęcał władze samorządowe i organizacje pozarządowe, by tworzyli ponad regionalne strategie rozwoju zrównoważonego obszarów górskich, a także starali się o wsparcie ze strony województwa.

Załączniki