prawa człowieka

Rosja nie wyobraża sobie wolnej Ukrainy

- Myślę, że stra­sze­nie ta­ki­mi eks­tre­mal­ny­mi, ter­ro­ry­stycz­ny­mi ak­ta­mi to ra­czej po­su­nię­cia ze stro­ny Mo­skwy, która nie wy­obra­ża sobie wol­nej i w pełni nie­pod­le­głej Ukra­iny, coraz bar­dziej zwią­za­nej z UE - mówi w roz­mo­wie z One­tem Bo­gu­sław Sonik, ko­men­tu­jąc wy­po­wiedź Ad­ria­na Ka­rat­nyc­ky'ego z Rady Atlan­tyc­kiej, który uważa, że czar­ny sce­na­riusz na Ukra­inie to wy­sa­dze­nie w po­wie­trze "pu­ti­now­skie­go ga­zo­cią­gu" do Eu­ro­py. czytaj więcej w:

Onet.pl, 29 stycznia 2014

Kwaśniewski i Cox będą pracować do ostatniej minuty przed...

Misja byłego prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego i byłego szefa Parlamentu Europejskiego Pata Coxa na Ukrainie została przedłużona do szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie pod koniec listopada - poinformował w środę szef PE Martin Schulz. - Szanse na rozwiązanie problemu przebywającej w więzieniu b. premier Julii Tymoszenko i podpisanie umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina można ocenić jak pół na pół - powiedział w Brukseli były polski prezydent. Na Twitterze o szansach na podpisanie umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą dyskutowali również polscy eurodeputowani, którzy mieli różne zdania na temat szans powodzenia. Optymizm zachował Jacek Protasiewicz, Bogusław Sonik uważa z kolei, że "Ukraina żegna się z UE i wybiera Rosję". czytaj więcej w:

TVN24, 13 listopada 2013

Nagroda im. Sacharowa dla Pakistanki?

Poseł Bogusław Sonik na antenie Polskiego Radia o kandydatach do tegorocznej Nagrody Sacharowa. Przypomnijmy, że do nagrody im. Sacharowa zgłoszono w tym roku m.in. białoruskich więźniów politycznych oraz Edwarda Snowdena. Jednak zdaniem europosła Bogusława Sonika to pakistańska aktywistka Malala Yousafzai, walcząca o prawa dzieci do edukacji, oraz o prawa kobiet, ma najwięsze szansę na nagrodę. - Jej kandydaturę zgłosiły największe grupy grupy polityczne.  Odważyła się walczyć o prawa kobiet na wyjątkowo trudnym terenie i ciężko za to zapłaciła - powiedział Sonik.