Multimedia

Wierzę w sukces, inaczej bym nie startował

Kampania przed eurowyborami nabiera tempa. Rzeczpospolita publikuje ranking najlepszych polskich europosłów kończącej się kadencji. W pierwszej dziesiątce znalazło się troje deputowanych z okręgu małopolsko-świętokrzyskiego. Na szóstym miejscu jest Paweł Kowal, na siódmym znalazł się Bogusław Sonik, na 10. Róża Thun. "Na liście jest ogromna konkurencja wybitnych osobistości" - komentował w Radiu Kraków to zestawienie Bogusław Sonik, europoseł PO. Link do nagrnia

Sonik o gazie łupkowym dla Dziennik.pl

5. kwietnia Bogusław Sonik rozmawiał o gazie łupkowym i bezpieczeństwie energetycznym, w internetowym studiu Dziennik.pl. Polska miała być krajem gazem łupkowym płynącym, tymczasem do rozpoczęcia regularnego wydobycia wciąż bardzo daleko. Czy i jak wpłynie to na naszą sytuację energetyczną? A może w walce o niezależność pomoże nam sam Władimir Putin? Dominika Ćosić rozmawiała z Bogusławem Sonikiem z PO i Konradem Szymańskim z PiS. - Gaz łupkowy jest przedmiotem walki politycznej dla ugrupowań Zielonych i lewicy, podobnie jak kiedyś rośliny genetycznie modyfikowane - stwierdził europoseł Platformy Obywatelskiej Bogusław Sonik. Przyznał, że łupki zapewne będą wykorzystywane do straszenia obywateli katastrofą, którą może rzekomo grozić wydobywanie tego rodzaju gazu. Konrad Szymański z Prawa i Sprawiedliwości zwrócił uwagę, że zaistnienie gazu łupkowego na rynku surowców energetycznych wywoła ruchy warte miliardy euro - dla jednych zyski, dla innych straty. - Dlatego ta sprawa będzie przedmiotem permanentnej dyskusji, gry interesów - dodał. W styczniu Komisja Europejska wydała rekomendację dla krajów, które chcą szukać i wydobywać gaz łupkowy. Jest w niej mowa m.in. o tym, że przed rozpoczęciem wydobycia trzeba zbadać jakość i czystość gleby, wody i powietrza, by potem monitorować zmiany. Przede wszystkim jednak jeszcze przed przyznaniem koncesji na wydobycie wydana ma zostać ocena możliwych skutków dla środowiska. Opinia publiczna zaś ma być informowana o wykorzystywanych chemikaliach. Bogusław Sonik odpowiadał, że ustawa, choć z poślizgiem, została przygotowana. Problem jego zdaniem tkwi gdzie indziej - chodzi o to, że okazało się, iż gaz łupkowy jest w Polsce głębiej niż np. w USA, gdzie złoża często znajdują się zaledwie kilkaset metrów pod ziemią. Mówiąc zaś o przygotowanym przez rząd projekcie ustawy przyznał, że zakłada on przyznawanie ulg podatkowych do 2020 roku tak, by zachęcić inwestorów do wykonywania jak największej liczby odwiertów. Na pytanie, jak to, co wydarzyło się na Ukrainie, wpłynęło na postrzeganie sprawy bezpieczeństwa energetycznego, Konrad Szymański odpowiedział: Zmiana nastroju jest, zmiana tonu dyskusji się odbyła. To nam bardzo pomogło, ale ja bym poczekał chwilę na fakty. Eurodeputowany PiS dodał przy tym, że jego zdaniem polityka energetyczna może skutecznie odepchnąć Rosję od tej części Europy. Sonik z kolei zwrócił uwagę, że od 2005 roku wraca przeświadczenie o politycznej roli polityki energetycznej. Wraca też idea Jerzego Buzka budowy wspólnoty energetycznej, m.in. wspólnych zakupów gazu, co Konrad Szymański określił jako głęboko nieprzemyślane. - Taki pomysł oznacza, że bylibyśmy jeszcze bardziej zależny od rosyjskiego gazu, tyle że byłby on przekazywany przez niemieckich pośredników

Musimy być gotowi na przyjęcie uchodźców

Dziś unijni szefowie dyplomacji mają zdecydować o drugim etapie sankcji. Mowa jest o zakazie wjazdu na teren Unii kilkudziesięciu osób, związanych z rosyjską akcją na Krymie, między innymi przywódców, nieuznawanej przez Kijów, krymskiej autonomii. W grę wchodzi też zablokowanie aktywów tych osób, które je mają w krajach Unii. Dziś powinna się też rozpocząć procedura przyłączenia Krymu do Rosji. Jak twierdzi samozwańczy premier Krymu, Sergiej Aksjonow we wczorajszym referendum 96,6 procent głosujących opowiedziało się za przyłączeniem do Rosji. "Zdesperowanego agresora powstrzymać może tylko akcja zbrojna a na to się nikt nie zdecyduje" - mówił w porannej rozmowie Radia Kraków europoseł Bogusław Sonik. Jego zdaniem ważna jest determinacja Unii i NATO, żeby pokazać, że nie ma zgody na dalsze kroki Rosji.

PO i PiS biorą jeńców do niewoli

Wiadomości › Tylko w Onecie › Ustalmy Jedno 14 mar, 23:42 Bogusław Sonik w "Ustalmy Jedno": PO i PiS biorą jeńców do niewoli Eu­ro­po­seł Bo­gu­sław Sonik był go­ściem pro­gra­mu "Ustal­my Jedno" w One­cie. Po­li­tyk PO sko­men­to­wał m.in. start Ma­riu­sza Ka­miń­skie­go z list swo­jej par­tii. - PO i PiS od lat sta­cza­ją ze sobą re­gu­lar­ne bitwy. Są też walki pod­jaz­do­we. Cza­sa­mi wśród "łupów" zda­rza­ją się jeńcy wzię­ci do nie­wo­li. Ka­miń­ski jest tro­feum przy­wie­zio­nym z ta­kich po­ty­czek - mówił Sonik w roz­mo­wie z Ma­rze­ną Su­chan. - Okres kam­pa­nii za­wsze jest kon­tro­wer­syj­ny - prze­ko­ny­wał eu­ro­po­seł PO. Przy­po­mniał, że w 2009 roku ogrom­ne emo­cje wzbu­dzi­ło wy­sta­wie­nie na li­stach Plat­for­my Ma­ria­na Krza­klew­skie­go. - To jest próba przy­cią­ga­nia róż­nych śro­do­wisk - mówił.

Rosja musi zrozumieć, że na swojej retoryce może tylko...

Eurodeputowany Platformy Obywatelskiej komentuje w rozmowie z Onetem sytuację na Półwyspie Krymskim. - Ukraina jest w trudnej sytuacji. Nikt nie chce wojny i Putin wykorzystuje ten fakt, ponieważ wysyłając nieoznaczone jednostki na półwysep, podburza społeczność prorosyjską na Krymie - mówi w rozmowie z cyklu "Ustalmy Jedno". - W tej chwili zmieniła się retoryka europejska. Jednoznacznie mówi się, że jest to agresja i inwazja. Europa podkreśla, że Rosję powinny dotknąć sankcje jak najdalej idące i Rosja powinna odczuć boleśnie swoją politykę - podkreśla poseł do parlamentu europejskiego.