Komunikaty

Kolejna mobilizacja przeciwników gazu łupkowego w...

Komisja Ochrony środowiska przegłosowana dzisiaj niekorzystne dla rozwoju sektora wydobycia gazu łupkowego poprawki do dyrektywy ws. oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne.  Objęcie obowiązkiem sporządzenia  pełniej oceny oddziaływania na środowisko fazy poszukiwawczej może poważnie zagrozić lub nawet uniemożliwić wydobycie węglowodorów niekonwencjonalnych w Europie. Poprawka przeszła glosami grupy socjalistów,  zielonych, ale również i liberałów którzy od miesięcy wyprowadza intensywną kampanię anyłupkową w Brukseli. Po przegłosowaniu mojego raportu w listopadzie 2012 roku stało się jasne, że nie ma szans w Europie na wprowadzenie moratorium w dosłownym tego słowa znaczeniu. Dlatego w dalszym ciągu są próby praktycznego uniemożliwienia lub doprowadzenia do komercyjnej nieopłacalności wydobycia gazu łupkowego. Nie ma żadnych podstaw aby również fazę rozpoznawcza obejmować takim rygorystycznymi środowiskowymi regułami. Wprowadzenie dodatkowego rozróżniania na odwierty konwencjonalnie i niekonwencjonalne są wprost wymierzone w rozwój tego sektora  w Europie - alarmuje po glosowaniu Sonik.Głosowanie nad mandatem negocjacyjnym odbędzie się  prawdopodobnie we wrześniu podczas glosowania na sesji planarnej. Sonik zapowiada złożenie poprawek do sprawozdania oraz lobbing na rzecz poparcia i zbudowania większości na plenum.

Komisja środowiska i zdrowia publicznego przyjęła...

W dzisiejszym głosowaniu posłowie z komisji środowiska i ochrony zdrowia opowiedzieli się za stworzeniem tzw. pozytywnej  listy  substancji, które mogłyby być dodawanie do papierosów.  Nie ma bezpośrednio zapisu o zakazie papierosów mentolowych. Za stworzenie takiej listy odpowiedzialna byłby Komisja Europejska i eksperci. Posłom  z tej komisji zależy głównie, aby papierosy smakowały i wyglądały jak papierosy. Stąd też silny opór wobec  papierosów cienkich typu slim - komentuje wynik głosowania poseł Bogusław Sonik. - Korzystny z punku widzenia obrony polskiego interesu, jest fakt że udało się przekonać wszystkie frakcje polityczne aby mandat negocjacyjny  głosowany był na posiedzeniu planarnym.  Oznacza to, że ostateczny  wynik głosownia będzie bardziej reprezentatywny i będzie odzwierciedlał stanowisko całego  PE. Będzie więc jeszcze szansa wprowadzenia poprawek odnośnie slimów  i mentolu. Opinie płynące z  pozostałych komisji są dowodem na to jak bardzo PE jest podzielony w tej kwestii – dodał poseł Bogusław Sonik.   Komisja środowiska i zdrowia publicznego przyjęła następujące zapisy: Oznakowania ostrzegawcze zajmujące 75% powierzchni paczki Zakaz sprzedaży papierosów typu slim Wypracowanie przez KE tz. pozytywnej listy dopuszczalnych substancji (np. mentol, cukier). E-papierosy, jako produkt medyczny sprzedawany w aptekach   Złożonych zostało ponad  1300 poprawek, z czego głosowano 65 poprawek kompromisowych.  Sama lista do glosowania miała 180 stron.  Ostateczny wynik głosowania: 51 za, 12 przeciw przy 8 głosach wstrzymujących się. Więcej o dyrektywie tytoniowej znajdą Państwo tutaj.

Parlament Europejski minimalną większością głosów przyjął...

Parlament Europejski przyjął dzisiaj minimalną większością propozycję Komisji Europejskiej tzw. backloadingu, czyli zawieszenia 900 mln pozwoleń na emisję CO2 po 2013 roku. 344 posłów głosowało za backloadingiem, 311 przeciw. To zła wiadomość dla przemysłu. Niestety posłowie też niewielką ilością głosów zdecydowali odroczyć głosowanie nad ostateczną propozycją legislacyjną, co znaczy, że sprawozdawca z grupy socjalistycznej dostał mandat na rozpoczęcie trójstronnych negocjacji międzyinstytucjonalnych.   - Po raz kolejny mamy do czynienia z próbą administracyjnego sterowania systemem, który miał być projektem opartym o reguły rynkowe. Wprowadzenie backloadingu podniesie ceny energii w UE, podniesie koszty produkcji i obniży konkurencyjność europejskiego przemysłu w warunkach utrzymującego się osłabienia gospodarczego. Wychodzenie z kryzysu będzie naturalnym, rynkowym impulsem do wzrostu ceny pozwoleń – powiedział Bogusław Sonik (PO). - Trzeba przypomnieć, że w kwietniu PE odrzucił propozycje Komisji Europejskiej. KE zastosowała jednak taką procedurę legislacyjną i naciski, które zaciemniły, rozmyły obraz propozycji wprowadzając niektórych deputowanych w błąd, stąd mamy odmienny wynik niż w kwietniu – dodał Bogusław Sonik.

Poseł Sonik odbierze nagrodę „Świadek Historii”!

W środę, 19 czerwca br. o godz. 12:00 w Sali Urzędu Rady Miasta w Krakowie przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 odbędzie się uroczysta gala wręczenia nagrody „Świadek Historii”. Nagroda „Świadek Historii” przyznawana jest raz w roku osobom wyjątkowo zasłużonym dla upamiętnienia historii Narodu Polskiego w poszczególnych rejonach Polski, którzy poprzez swoje oddanie i przywiązanie do historii narodowej oraz wspierającym działania pionu edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej. Odznaczenie jest nadawane jako wyraz podziękowania za trud przechowywania, gromadzenia i rozpowszechniania wiedzy o najnowszej historii Polski w czasach, kiedy historia współczesna była wykorzystywana przez władze PRL do celów propagandowych. Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.   W tym roku oprócz Posła Bogusława Sonik odznaczenie otrzymają: Kazimierz Cholewa ,Andrzej Jankowski, Józef Jarno, Anna Łakomiec, ks. Władysław Palmowski, Zofia Dubjelova (pośmiertnie).

Mamy kilkanaście miesięcy na ocenę potencjału polskich...

W ten piątek (7 czerwca br.) odbędzie się długo oczekiwane podsumowanie konsultacji społecznych ws. gazu łupkowego organizowanych przez Komisję Europejską. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich środowisk zainteresowanych wydobyciem gazu łupkowego - przemysł wydobywczy, chemicznych, organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele krajów członkowskich. Zakończenie konsultacji jest o tyle ważne, że to w rękach Komisji Europejskiej z Dyrekcji ds. środowiska, leży teraz ocena czy potrzebne są nowe regulacje z zakresu wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych w Europie. - Myślę, że to dobry znak, że spotkanie to będzie miało charakter bardziej otwarty. Będzie można też śledzić je przez Internet, co zapewnia większą przejrzystość. W obecnej sytuacji tak bardzo nie obawiałbym się zagrożenia ze strony Komisji Europejskiej. Mam nadzieje, że czterej współpracujących ze sobą komisarze podejmą zrównoważone i zdroworozsądkowe decyzje, które nie będą blokowały sektora gazu łupkowego w UE. Należy tez pamiętać ze mamy kilkanaście miesięcy do czasu, kiedy ewentualne regulacje unijne mogłyby obowiązywać, ten czas w Polsce należy zdecydowanie wykorzystać na sprawne prowadzenie prac, przyspieszenie wierceń i fazy eksploracyjnej tak, aby ocenić potencjał polskich złóż - komentuje Bogusław Sonik. W trakcie piątkowego spotkania Komisja Europejka podda pod dyskusje kwestie związane z aspektami środowiskowymi dotyczącymi gazu łupkowego tj. kwestie związane z woda i jej recyclingiem, chemikalia obowiązek publikacji składu chemicznego płynów szczelinujących, konstrukcja odwiertu kwestie związane z jakością powietrza, emisjami oraz wpływem prac wydobywczych na społeczności lokalne i jakość ich życia.

Pokaż swój punkt widzenia. Twój głos w Biuletynie...

Szanowni Państwo, Zachęcamy wszystkich czytelników wydawanego przez Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika Biuletynu Europejskiego do napisania krótkiego, publicystycznego tekstu o tematyce związanej z UE, a w szczególności z pracami PE. Zależy nam na poznaniu Państwa opinii w kwestiach, nad którymi na co dzień pracują Posłowie do Parlamentu Europejskiego oraz sam Parlament Europejski. Nie chcemy ograniczać ich tematycznie. Pozostawiamy więc Państwu całkowitą wolność wyboru. Swoją propozycję kierujemy przede wszystkim do tych, którym lekkość pisania jest dobrze znana i którzy nie boją się wyrażać swojej opinii. A jest o co walczyć. Najlepsze teksty będą się ukazywały w kolejnych numerach Biuletynu. Teraz kilka formalnych zasad: Tekst powinien mieć maksymalną objętość 5400 znaków znormalizowanego maszynopisu, co odpowiada około 3 stronom A4 (1800 znaków strona). Poseł Bogusław Sonik oraz Redakcja Biuletynu Europejskiego dokona wspólnie wyboru najlepszego tekstu, który zostanie opublikowany w danym numerze Biuletynu. W każdym numerze ukaże się wiec jeden wybrany materiał. Materiały wraz ze zdjęciem autora oraz krótką biografią (jeśli autor sobie tego życzy) prosimy przesyłać w formie elektronicznej do 15. dnia każdego miesiąca na adres: media@boguslawsonik.pl z dopiskiem w tytule: Pokaż swój punkt widzenia. Twój głos w Biuletynie Europejskim! Pragniemy dodatkowo zaznaczyć, że nadesłany tekst może być opublikowany tylko raz i w ramach jednego wydania biuletynu. Za napisanie materiału autorowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie finansowe. Jeszcze raz gorąco zachęcamy do wzięcia udziału, tym bardziej, że osoby piszące w interesujący sposób będą miały szanse na stałą współpracę. Szczegóły na naszej stronie internetowej www.boguslawsonik.pl

Kolejna instytucja przygotowuje raport o łupkach

Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogusław Sonik informuje, że po raportach Parlamentu Europejskiego oraz konsultacjach społecznych przeprowadzonych prze Komisję Europejską teraz Komitet Regionów postanowił zając się kwestią gazu łupkowego. W swoim raporcie Komitet Regionów skupi się głownie na aspektach i obowiązkach bezpośrednio dotyczących władz lokalnych i regionalnych związanych z wydobycia gazu niekonwencjonalnego. - Po raz pierwszy w Europie mamy sytuacje, w której prace poszukiwawcze mają miejsce tak blisko ludzi i to własne ten fakt budzi największe kontrowersje. Rola samorządów jest tutaj niezwykle istotna. Dlatego uważam ze podjęcie przez Komitet Regionów tego tematu jest właściwym krokiem w budowaniu europejskiego konsensu na wszystkich szczeblach - komentuje Sonik. Wczoraj podczas posiedzenia w Komisji Środowiska i Energii Komitetu Reginów, na którą członkowie zaprosili Sonika, poseł przekonywał, że gaz łupkowy to duże wyzwanie dla samorządów, ale równocześnie wielka szansa. Główna teza raportu Bogusław Sonika i rekomendacja dla sprawozdawcy i członków Komitetu Regionów to przyjęcie zasady ostrożnościowej. - Bo gaz łupkowy może być paliwem przyjaznym środowisku pod warunkiem spełniania najwyższych norm i standardów - powiedział Sonik. Obecni na posiedzeniu przedstawiciele Komisji Europejskiej zwrócili uwagę, że w całym procesie kluczowa jest implementacja istniejącego prawa i przepisów i to w wymiarze lokalnym. Raport Komitetu Regionów będzie dla KE istotnym wkładem i elementem, który będzie chciała wziąć pod uwagę przy podejmowania inicjatywy dotyczącej wydobycia niekonwencjonalnych złóż w UE. Raport Komitetu Regionów ma zostać opublikowany latem, a przyjęty na sesji plenarnej w październiku. Przyjęty przez PE raportu o gazie łupkowych autorstwa Bogusława Sonika znajdą Państwo tutaj.

Czy to ciąg dalszy antyłupkowych działań Komisji...

Czy raport anty-łupkowy będzie finansowany przez Komisje Europejską?   Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogusław Sonik dowiedział się, że brukselska organizacja pozarządowa ‘Friends of the Earth”, przygotował raport krytycznie odnoszący się do kwestii wydobycia gazu łupkowego. Nie ma w tym nic zaskakującego. Natomiast poważne zastrzeżenia budzi fakt, że na tę publikację organizacja ta uzyskała dofinansowanie z Komisji Europejskiej. Dodatkowo z grantu przeznaczonego przez Dyrekcje Generalną ds. rozwoju w ramach, którego publikacje miały się skupiać na celach milenijnych oraz na kwestiach zrównoważonego rozwoju w subsaharyjskiej Afryce. Skąd więc pomysł, aby w ramach tego projektu przygotować publikacji o łupkach i to w kontekście Europejskim? Komisja Europejska na zapytanie odpowiada na razie wymijająco, że nie otrzymała jeszcze oficjalnie publikacji do rozliczenia, ale informacje jakie do  niej dochodzą budzą zastrzeżenia i wątpliwości. Możliwe więc, że KE cofnie dofinansowanie na tą publikacje. - To tylko kolejny dowód na to, że stale należy KE patrzeć na ręce w kwestii łupków i szczegółowo monitorować wszystkie jej dziania. Zarówno te dotyczące legislacji, czy tak jak było w przypadku konsultacji społecznych a teraz w przypadku raportu - komentuje Bogusław Sonik.

PE odrzucił zawieszenie aukcji części pozwoleń na emisję CO2

Parlament Europejski odrzucił dzisiaj propozycję Komisji Europejskiej tzw. backloadingu, czyli zawieszenia 900 mln pozwoleń na emisję CO2 od 2013 roku. 334 posłów głosowało przeciw backloadingowi, 315 za.  To bardzo dobra wiadomość dla Polski. Obronione zostało polskie stanowisko, o które polscy europosłowie apelowali. Udało się przekonać większość Parlamentu Europejskiego do rozsądnej polityki klimatycznej. Ręczne sterowanie rynkiem i wprowadzenie backloadingu wpłynęłoby na dalszy wzrost cen energii w UE, a zarazem nie dałoby szansy na osiągnięcie zakładanego celu, oraz nie  naprawiłoby wad obecnej polityki klimatyczno – energetycznej. Ceny energii elektrycznej w UE dla odbiorców przemysłowych wzrosły w ostatniej dekadzie już o 45% pogarszając konkurencyjność globalną przemysłu europejskiego. Wprowadzenie w życie propozycji Komisji Europejskiej spowodowałoby gwałtowny wzrost ceny pozwoleń, przekładając się na dalszy wzrost cen energii w warunkach utrzymującego się osłabienia gospodarczego. Niski obecnie popyt na uprawnienia wynika właśnie z sytuacji gospodarczej. Wychodzenie kryzysu będzie naturalnym, rynkowym impulsem do wzrostu ceny pozwoleń-komentuje Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogusław Sonik. Warto pamiętać, że niektóre kraje członkowskie takie jak Polska ze względu na specyfikę swojego mikstu energetycznego, a w szczególności przemysł energochłonny, ponosi w chwili obecnej ogromne koszty z tytułu realizacji europejskiej polityki energetyczno-klimatycznej. Każde dodatkowe obciążenie z tego tytułu wpływa destrukcyjnie na konkurencyjność polskich i europejskich producentów, skutkując wzrostem zjawiska tzw. ucieczki emisji ( carbon leakage). Wynik głosowania jest słuszny. –dodaje Bogusław Sonik. Dokument wrócił do komisji środowiska w Parlamencie Europejskim gdzie zostanie poddany dalszym pracom. Jednocześnie Komisja Europejska obiecała przemyśleć złożoną propozycję. Więcej w tym temacie znajdą Państwo tutaj

KE odpowiada na pytanie europosła Sonika w sprawie gazu...

KE odpowiada na pytanie europosła Sonika w sprawie gazu łupkowego- Nie planuje odwiedzać odwiertów prowadzonych w Polsce Wczoraj Poseł Bogusław Sonik otrzymał odpowiedź na 3 pytania postawione do Komisji 13 grudnia 2012 roku dotyczące gazu łupkowego. Pytania brzmiały następująco: Podczas listopadowej sesji plenarnej Parlament Europejski przyjął dwa   raporty dotyczące gazu łupkowego. Głosowanie poprzedziła debata,   w której Komisja potwierdziła, że do kalendarza prac na 2013 rok   włączono inicjatywę, która ma zbadać skutki szczelinowania hydraulicznego na   środowisko oraz zapewnić skuteczne zarządzanie ryzykiem. 1. Czy Komisja zapoznała się już z raportem Państwowego   Instytutu Geologicznego pt. „Ocena oddziaływania na środowisko procesu   szczelinowania hydraulicznego wykonanego w otworze Łebień LE-2H”   z listopada 2011 r.? 2. Raport ten to jedyne jak na razie badanie wykonane   w terenie i w oparciu o uwarunkowania geologiczne   w UE. Czy w związku z tym w trakcie swoich prac nad   wnioskiem przedstawiającym sposoby zarządzania ryzykiem Komisja weźmie pod   uwagę konkluzje płynące z raportu przygotowanego przez Państwowy   Instytut Geologiczny, czy ma zamiar czerpać swoje konkluzje jedynie   z danych płynących spoza Europy? 3. Polska to kraj członkowski, który do tej pory ma największe   doświadczenie w procesie poszukiwania gazu łupkowego. Wykonano już 33   odwierty, a proces szczelinowania hydraulicznego zastosowano w 9   odwiertach. Czy w związku z tym Komisja Europejska w trakcie   przygotowania swoich konkluzji planuje badanie terenowe i wizyty na   odwiertach w Polsce? Na tak postawione pytania KE nie ustosunkowała się do pytania dotyczącego raportu Państwowego Instytutu Geologicznego, który stanowi jedyne jak na razie badanie wykonane w terenie i w oparciu o uwarunkowania geologiczne w UE. Można domniemywać zatem, iż nie zamierza opierać swoich wniosków w oparciu o tę analizę- uważa Bogusław Sonik. Szczególnie zaskoczyła mnie odpowiedź Komisarza iż nie zamierza prowadzić wizyt odwiertach poszukiwawczych gazu łupkowego. Wielokrotnie przedstawiciele KE zapraszani byli do Polski, aby w praktyce zobaczyć proces poszukiwania gazu łupkowego. Co więcej zapowiadali, że planują  takie wizyty studyjne! To kolejny już dowód (po opublikowanym raporcie Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej i  sposobie przygotowania ankiety w sprawie konsultacji społecznych),że Komisja Europejska ma już „wypracowaną” , negatywną opinię w sprawie procesu wydobywania gazu z łupków w UE, bez próby obiektywnego spojrzenia na ten problem-dodaje Sonik Pełna treść pytań i odpowiedzi znajduje się tutaj.  

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla ...

Z inicjatywy Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika i we współpracy z Wojewodą Małopolskim Jerzym Millerem, Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Klika” Pan Grzegorz Sotoła otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta) postanowieniem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z dnia 12 grudnia 2012 roku „za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy”. Uroczyste wręczenie odznaczenia z udziałem Pana Jerzego Millera Wojewody Małopolskiego i Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika odbędzie się w najbliższą sobotę tj. 23 lutego o godzinie 18:00 w kapitularzu Klasztoru oo.Dominikanów w Krakowie przy ul. Stolarskiej 12. Pomysłodawcą uhonorowania „KLIKI” był Poseł Bogusław Sonik. Przypomnijmy, że „KLIKA” to stowarzyszenie młodych wolontariuszy, głównie studentów, niosących pomoc osobom niepełnosprawnym. Początki działalności Stowarzyszenia „KLIKA” sięgają 1971 r. gdy przy duszpasterstwie akademickim „Beczka” oo. Dominikanów w Krakowie grupa osób niepełnosprawnych ruchowo i ich przyjaciół postanowiła założyć stowarzyszenie, którego celem będzie zaktywizowanie niepełnosprawnych osób. Pan Grzegorz Sotoła od 20 lat jest członkiem Stowarzyszenia, pełniąc od 1999 r. funkcję Prezesa wykonując wszystkie swoje obowiązki społecznie. Stowarzyszenie od lat pomaga niepełnosprawnym w życiu codziennym. W grudnia 2005 roku „KLIKA” otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego. Więcej o działalności Stowarzyszenia znajdą Państwo tutaj.

W przyszłym tygodniu ostateczna dezycja ws. zawieszenia...

Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogusław Sonik złożył poprawki odrzucające propozycję Komisji Europejskiej w sprawie wprowadzenia opóźnień sprzedaży części pozwoleń na emisję CO2. (twz. backloadingu). Przypomnijmy, że przez wzgląd na niskie ceny CO2, które wynikają z obecnej sytuacji gospodarczej, KE zaproponowała przesunięcie 900mln uprawnień z początku rozpoczętej w 2013 roku III fazy ETS na jej koniec tj. lata 2019-2020, co w swoich skutkach ma pobudzić rynek i być impulsem do inwestycji w niskoemisyjne technologie. Większość członków komisji środowiska PE zagłosowała dzisiaj za przyjęciem tej propozycji - 38 za, 26 przeciw, 1 wstrzymujący się. Przypomnijmy, że wniosek KE został w styczniu br. znaczną ilością głosów odrzucony w komisji energii i przemysły PE. -Dzisiejsze głosowanie w komisji środowiska dowodzi po raz kolejny jak bardzo Parlament Europejski jest podzielny w kwestii wstrzymania pozwoleń na emisję dwutlenku węgla i europejskiego systemu handlu uprawnieniami (ETS). Dzisiejszy wynik głosowania to w dużej mierze wynik nacisku i lobby Komisji Europejskiej i samej Komisarz Connie Hedegaard, która dzwoniła wczoraj do posłów namawiając do poparcia jej propozycji. To pokazuje jak wielka jest determinacja KE oraz presja polityczna w tej kwestii. W przyszłym tygodniu zdecydujemy czy dzisiejsze głosowanie w jest ostatecznym stanowiskiem europarlamentu czy propozycja zostanie poddana jeszcze pod glosowanie plenarne - powiedział Bogusław Sonik. Przypomnijmy, że ETS został stworzony, jako mechanizm rynkowy. Jakakolwiek ingerencje rządowo-instytucjonalna zaprzecza sensowności istnienia tego instrumentu, powoduje, że mechanizm ten jest odgórnie sterowany. Do tej pory ETS miał niewiele z mechanizmu rynkowego, dopiero  od tego roku główną zasadą przydzielania uprawnień stanie się system aukcyjny, który zastąpi obowiązujący mechanizm, w którym większość uprawnień jest przydzielana przez rządy nieodpłatnie. Sytuacja ta dotyczy trzeciego, ośmioletniego okresu rozliczeniowego przypadającego na lata 2013-2020. Handel prawami do emisji powinien stanowić istotny bodziec do poszukiwania i stosowania w praktyce przedsięwzięć o niskich kosztach redukcji emisji, stymuluje redukcję zanieczyszczeń. Emitenci o niższych kosztach redukcji emisji będą zmniejszać emisję poniżej wielkości określonej w ich pozwoleniu, a następnie sprzedawać niewykorzystane uprawnienia innym zanieczyszczającym. Dla zanieczyszczających o wyższych kosztach redukcji, nabycie dodatkowych uprawnień jest tańsze niż redukowanie emisji. Handel emisjami będzie trwał do momentu, aż zatrą się różnice w kosztach krańcowych redukcji emisji. Rynek osiągnie wówczas równowagę przy cenie równej kosztowi marginalnemu dla wszystkich źródeł emisji. Skutkiem będzie spełnienie warunku  minimalizacji kosztów społecznych osiągnięcia określonego poziomu czystości środowiska.   W przyszłym tygodniu zapadnie ostateczna decyzja czy projekt sprawozdania będzie poddany pod głosowanie plenarne czy pozostanie oficjalnym mandatem PE rozpoczynającym trzystronne negocjacje międzyinstytucjonalne.

Poseł Sonik nawołuje do walki z handlem narkotykami i...

Rozpoczęta szósta sesja Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego w Santiago de Chile skupia się tym razem m.in. na projekcie rezolucji, której sprawozdawcą z ramienia Parlamentu Europejskiego jest Bogusław Sonik. Dokument dot. walki z przemytem narkotyków i przestępczością zorganizowaną w Unii Europejskiej i Ameryce Łacińskiej, analizuje przede wszystkim kwestię handlu narkotykami, a także funkcjonowanie międzynarodowych grup przestępczych, stanowiących ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Projekt rezolucji chce ustanowienia bardziej jednolitych ram prawnych, które doprowadzą do harmonizacji działań i umożliwią przeprowadzenie walki z tymi patologicznymi zjawiskami przez każdy kraj w ramach wspólnej, lepiej zintegrowanej strategii. System uregulowań (szczególnie dot. szkodliwych substancji) powinien się jednak kierować pewną dozą elastyczności, aby państwa mogły wypróbować różne rodzaje konkretnych sposobów reagowania. Co ważne dokument ten w całości bierze pod uwagę fakt, że celem globalnej polityki w sprawie środków odurzających jest zdrowie i bezpieczeństwo ludności. Dzisiaj odbędzie się głosowanie nad dokumentem. Więcej o projekcie rezolucji znajdą Państwo tutaj. Poseł Sonik relacjonuje swój pobyt oraz prace EUROLAT na żywo za pośrednictwem twitter’a gdzie oznajmił między innymi, że Prezydent Chilijskiego Parlamentu uznał jego raport o walce z handlem narkotyki za najważniejszy podczas całej sesji.  Dyskusja na temat dostępności narkotyków i działaniach prewencyjnych w Polsce w ostatnim tygodniu jest bardzo żywa, głównie przez informację dotyczącą samobójstwa szesnastolatka z Warszawy, którego śmierć wiązana jest ze stosowaniem marihuany (więcej o tym znajdą Państwo tutaj). Linki: VII posiedzenie EurLat w Chile Projekt rezolucji dot. walki z przemytem narkotyków i przestępczością zorganizowaną w Unii Europejskiej i Ameryce Łacińskiej (polska wersja językowa) Złożone poprawki (dostępne w języku angielskim)

Poseł Sonik zachęca do udziału w europejskich...

Szanowni Państwo, w drugiej połowie grudnia Komisja Europejska poinformowała o rozpoczęciu konsultacji społecznych ws. przyszłości rozwoju w Europie niekonwencjonalnych paliw kopalnych, w tym gazu łupkowego. To pierwszy krok KE w kierunku zapowiadanego przeglądu regulacji środowiskowych i przedstawienia stanowiska ws. wydobywania gazu łupkowego. W obliczu mobilizacji oponentów eksploatacji gazu z łupków, bardzo ważne aby ankietę wypełniło również jak najwięcej jego zwolenników. Jak pokazują badania – znaczna większość polskiego społeczeństwa popiera eksploatację łupków. Konsultacje prowadzone są przez internet, a wziąć w nich udział może każdy. Wystarczy wypełnić ankietę na stronie Komisji Europejskiej, która dotyczy możliwości i wyzwań związanych z niekonwencjonalnymi paliwami kopalnymi, a także środków, jakie można podjąć w celu zmniejszenia ryzyka dla środowiska i zdrowia ludzi. Pytania ankiety dostępne są w języku angielskim, niemieckim i francuskim, ale odpowiedzi można udzielać w języku każdego z krajów członkowskich – również po polsku. Aby ułatwić Państwu jej wypełnianie, na mojej stronie internetowej zamieszczam roboczą, przetłumaczoną wersję pytań przygotowaną przez moje biuro: http://www.boguslawsonik.pl/aktywnosci/636. Oficjalna wersja ankiety po polsku dostępna będzie prawdopodobnie pod koniec lutego albo na początku marca. Konsultacje potrwają do 23 marca 2013 roku. W pierwszej połowie 2013 r. KE chce również przeprowadzić otwarte spotkania konsultacyjne. Z poważaniem, Bogusław Sonik

Wygraj staż w Brukseli! Aplikuj!

Wszystkich młodych ludzi, zainteresowanych tematyką europejską i funkcjonowaniem Parlamentu Europejskiego, którzy planują swoją przyszłą karierę i chcą sprawdzić się w dynamicznej pracy, zapraszamy do aplikowania na organizowany już po raz trzeci staż praktyczny w Biurze Poselskim Posła Bogusława Sonika w Brukseli. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać w terminie do  18 stycznia  2013 r. komplet dokumentów zawierających: cv, list motywacyjny oraz esej o objętości 8-12 stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków na stronę, nie licząc bibliografii i przypisów) dotyczący jednego z poniższych tematów: Jak wykorzystać szanse gazu łupkowego –najważniejsze wyzwania i dylematy. Działania Parlamentu Europejskiego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka w Europie Wschodniej. Wyzwania stojące przed Chorwacją w związku z Integracją z UE. Znaczenie Szczytu Ziemi Rio +20 dla polityki środowiskowej. Wymienione dokumenty należy przesłać na adres mailowy staz@boguslawsonik.pl do godz. 12.00 dnia 18 stycznia 2013 roku. Potwierdzenie przez organizatora drogą mailową otrzymania kompletu dokumentów stanowi warunek wstępny udziału w naborze. Ogłoszenie wyników I etapu nastąpi dnia 28 stycznia 2013 r. Do drugiego etapu zakwalifikowanych zostanie 7 osób, które będą walczyć o jedno z trzech miejsc na sześciotygodniowy, płatny staż praktyczny w Biurze Poselskim w Brukseli. Etap ten zostanie rozstrzygnięty do dnia 4 lutego 2013 r. Konkurs adresowany jest do studentów szkół wyższych, którzy ukończyli co najmniej drugi rok studiów, a nie ukończyli 26 lat. Szczegółowe warunki dostępne są w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej: www.boguslawsonik.pl. Program stażowy w Biurze Poselskim Posła Bogusława Sonika realizowany jest już od 2004 roku. Dzięki niemu do Brukseli wyjechało już ponad 50 młodych ludzi, zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy o Unii Europejskiej. Od 2010 roku stażyści wybierani są w drodze konkursu, który organizowany jest raz do roku, na przełomie października i listopada.