Komunikaty

Wspólna inicjatywa po spotkaniu ws. produktów wędzonych w...

Poseł Bogusław Sonik zainicjował wspólne wystąpienie władz województwa małopolskiego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Zdrowia oraz do Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zwraca ono uwagę na problematyczną sytuację w jakiej znaleźli się małopolscy producenci wyrobów wędzonych metodą tradycyjną, których dotyczyć będą regulacje wprowadzone w efekcie rozporządzenia KE nr 835/2011. W wystąpieniu zostaną zawarte postulaty: dokonania szczegółowej oceny problemu zarówno w skali regionu jaki i kraju, stworzenia przejrzystej ścieżki informacyjnej dla małych producentów, przeznaczenia specjalnych funduszy na cykl szkoleń i ewentualnych dostosowań technologicznych, a w ostateczności podjęcie działań na rzecz wyłączenia tych produktów spod regulacji KE.  Wystąpienie to efekt zorganizowanego przez Posła Bogusława Sonika 20. stycznia br. spotkania roboczego w sprawie rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. obniżającego dopuszczalne poziomy benzo(a)pirenu m.in. w produktach mięsnych wędzonych. Spotkanie miało miejsce w Instytucie Cervantesa przy ul. Kanoniczej 12 w Krakowie . - To ważne, że na dzisiejszym spotkaniu mogli wspólnie wymienić swoje opinie zarówno producenci wyrobów tradycyjnych oraz przedstawicieli centralnych resortów, którzy przyjechali specjalnie z Warszawy, aby wysłuchać głosów producentów, którzy zaniepokojeni są, że rozporządzenie KE może uderzyć w istnienie ich zakładów. Myślę, że spotkanie pokazało, ze możliwe jest znalezienie jakichś rozwiązań. Te rozwiązania to np. uwzględnienie faktu, że wyroby wędzone tradycyjnymi metodami mogą osiągać nieco wyższe poziomy benzo(a)pirenu. Wiąże się to z dążeniem do tego, aby KE utworzyła specjalną ścieżkę dla wyrobów regionalnych, które przecież są chronione i z których Unia jest taka dumna -  komentuje Bogusław Sonik, Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Produkty wędzone - spotkanie w Krakowie

W poniedziałek, 20 stycznia 2014 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Instytutu Cervantesa przy ul. Kanoniczej 12 w Krakowie Poseł Bogusław Sonik organizuje spotkanie robocze w kwestii rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 835/2011, w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych. Nowe przepisy, szeroko komentowane przez media, budzą niepokój małopolskich producentów wyrobów wędzonych w sposób tradycyjny, szczególnie produktów regionalnych, które mogą nie mieć możliwości spełnienia nowych norm. Na spotkanie zaproszeni zostali m.in.: przedstawiciele producentów wyrobów regionalnych i tradycyjnych, Wojewoda Małopolski – Pan Jerzy Miller, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Pan Marek Sowa, Prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego – Pani Izabela Byszewska oraz przedstawiciele Rady Gospodarki Żywności oraz technolodzy żywności z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Śląskiego oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Liczę, że spotkanie będzie płaszczyzną do wypracowania wspólnego stanowiska wszystkich zainteresowane tematem stron  tj. reprezentacji producentów, przedstawicieli władz i instytucji zainteresowanych tematem – komentuje Sonik. Począwszy od 1 września 2014 roku zacznie obowiązywać rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 835/2011, w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych. Regulacje te obligują europejskich właścicieli zakładów specjalizujących się w produkcji wyrobów wędzonych tradycyjnymi metodami do zmniejszenia zawarcia benzo(a)apiernu z 5,0 do 2,0 mikrogramów na kilogram w mięsie wędzonych i produktach mięsnych wędzonych. 

Sonik: nie będzie dyrektywy PE w sprawie gazu łupkowego!

Według wstępnych informacji, do których dotarł Poseł Bogusław Sonik inicjatywa Komisji Europejskiej  odnośnie regulacji wydobycia  węglowodorów niekonwencjonalnych, w tym przede wszystkim gazu z formacji łupkowych (wbrew wcześniejszym zapowiedziom) nie przyjmie kształtu dyrektywy, lecz jedynie tzw. soft law, czyli komunikatu i rekomendacji.  Dokumenty mają zostać opublikowane 22 stycznia wraz z propozycją KE odnośnie polityki klimatycznej i energetycznej UE do 2030.  W związku ze zwiększającymi się kosztami energii, KE zachęca państwa członkowskie do korzystania z rodzimych złóż. To bardzo pozytywny sygnał dla polskiego sektora energetycznego. Stanowisko KE pokrywa się z tym, które sformułował w swoim raporcie Poseł Bogusław Sonik, zakładając  tzw. podejście ostrożnościowe. Podkreśla ono, że gaz łupkowy to paliwo, które może być wydobywane, ale konieczne jest stworzenie europejskiego katalogu najlepszych dostępnych praktyk technologicznych, prowadzenie stałego monitoringu i kontroli procesu wydobycia, minimalizacja ryzyka, pełna transparentność działań - obowiązek deklarowania składu i stężenia składu chemicznego płynów hydraulicznych, minimalizacja użycia toksycznych substancji. Ponadto według informacji Posła Sonika ocena oddziaływania na środowisko ma obejmować wydobycie gazu łupkowego na skalę przemysłową.  Europy nie stać na niewykorzystywanie własnych zasobów, które nie tylko mogą przyczynić się do zmniejszenia uzależnienia od dostaw zewnętrznych, ale wpisać się również w politykę redukcji emisji gazów cieplarnianych. Gaz łupkowy może być bezpiecznie wydobywany z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa – komentuje Sonik. Sonik od początku starał się oprzeć dyskusję na rzeczowych argumentach i studzić emocje, co przyniosło wymierny efekt. Jak wielokrotnie podkreślał - gaz łupkowy jest szansą dla Polski, a odpowiedni poziom naszej świadomości pozwoli nam jego potencjał wykorzystać, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Sonik organizuje spotkanie robocze ws. norm dla wędzonych...

Temat nowych przepisów regulujących sposoby wędzenia mięsa, produktów mięsnych wędzonych oraz ryb wędzonych (Rozporządzenie Komisji (UE) NR 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 188/2006 odnośnie do najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych) jest wciąż żywy. Przypominamy, że rozporządzenia obliguje m.in. europejskich właścicieli zakładów specjalizujących się w produkcji wyrobów wędzonych tradycyjnymi metodami, czyli w komorach opalanych drewnem do zmniejszenia zawarcia benzo(a)pirenu począwszy od 1 września 2014 roku z 5,0 mikrogramów na kilogram do 2,0 mikrogramów na kilogram w mięsie wędzonym i produktach mięsnych wędzonych.  - W poniedziałek, 20 stycznia br.  organizuję w Krakowie spotkanie robocze, które będzie płaszczyzną do wypracowania wspólnego stanowiska wszystkich zainteresowane tematem stron  tj. reprezentacji producentów, przedstawicieli władz i instytucji zainteresowanych tematem. W planach mam także zorganizowanie w Strasburgu podczas przyszłotygodniowej sesji plenarnej konsultacji z przedstawicielami pozostałych Państw Członkowskich w celu wymiany poglądów i poznania dróg rozwiązań tej kwestii w innych krajach. W obecnej sytuacji należy próbować stworzyć specjalną ścieżkę dostosowawczą dla produktów regionalnych i tradycyjnych oraz zastanowić się nad możliwością wydłużenia okresu dostosowawczego. Dodatkowym sposobem byłoby odpowiednie oznakowanie tych produktów. Będę Państwa informował na bieżąco o planowanym w Krakowie spotkaniu.-dodał Bogusław Sonik. Przypomnijmy, że Poseł Sonik 6 stycznia skierował w tej sprawie pytanie do Komisji Europejskiej pytając o:  - możliwość wyłączenia lub specjalnego traktowania dla produktów tradycyjnych i regionalnych, w tym tych wpisanych na unijną listę, przy spełnianiu wymogów nowego rozporządzenia? - oraz czy alternatywne metody wędzenia nie będą w porównywalnym stopniu szkodzić zdrowiu konsumentów? Pełną treść pytań znajdą Państwo tutaj. Zdaniem Posła Sonika należy zwrócić szczególną uwagę na produkty tradycyjne i regionalne:  - Intencją rozporządzenia Komisji jest zmniejszenie ilości benzo(a)pirenu w produkcji wyrobów wędzonych tradycyjnymi metodami, czyli w komorach opalanych drewnem. Dużo polskich wędlin wpisanych na unijną listę produktów tradycyjnych i regionalnych wymaga jednak wędzenia tradycyjną metodą, w związku z czym mogą nie spełniać wymogów zawartych w rozporządzeniu. W takim kształcie rozporządzenia ukryłaby się jednak pewna niespójność, gdyby produkty te, których metody wytwarzania są chronione napotkały teraz na problemy związane z ich wytwarzaniem. Musimy jednak poczekać na odpowiedź Komisji czy ustępstwa będą możliwe. Poseł Sonik skierował również pytanie do Głównego Inspektora Sanitarnego dot. prac  i konsultacji społecznych przeprowadzonych w Polsce w tym temacie. Jak wskazuje GIS rakotwórcze WWA-(wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) , w szczególności benzo(a)piren uważane są za genotoksyczne kancerogeny tj. przyjmuje się, że nie ma takiej dawki, która nie stwarzałaby zagrożenia dla organizmu człowieka. Z uwagi na zdrowie konsumenta istotne jest dążenie do obniżenia zawartości WWA w środkach spożywczych. Główny Inspektorat Sanitarny w odpowiedzi na zapytanie Posła Sonika informuje także o trzyletnim okresie przejściowym dla wdrożenia WWA. Główny Lekarz Weterynarii opublikował także na swojej stronie internetowej Komunikat nr 1 w sprawie benzo(a)pirenu, w którym zauważa, że akty prawne przygotowane przez Komisję Europejską są konsultowane ze związkami branżowymi na poziomie europejskim, a polskie związki branżowe są zrzeszone w organizacjach europejskich stąd należy domniemywać, że posiadały wiedzę na temat planowanych zmian i mogły zgłosić swoje uwagi do projektowanych przepisów.  - Drewno posiada różną wilgotność w komorach służących do opalania i spełnienie zaproponowanych norm może nie być możliwe. Producenci, z którymi się kontaktowałem zaznaczają także, że koszty nowego procesu wytwórczego są dla nich zbyt wysokie, a farbowanie wędlin, które będzie koniecznie ich zdaniem nie jest bezpieczniejsze dla zdrowia konsumenta. Przy tym producenci zaznaczają także, że przy takich normach zmieni się także smak produktu z unikatowego i niepowtarzalnego na zupełnie inny. Z drugiej strony koniecznie trzeba mieć na uwadze, że w tej kwestii wiodącym jest rozporządzenie (WE) 178/2002 Parlamentu i Rady ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego mówiące o tym, że środki spożywcze muszą być bezpieczne i zdrowe oraz muszą spełniać wszystkie wymogi zdrowotne. Temat ten niestety ma dwie strony medalu, wydaje się, że dostosowanie się do obniżonych norm wpłynie na innowacyjność technologii, to zawsze krok na przód ale może warto przemyśleć możliwość wydłużenie okresu dostosowawczego dla małych przedsiębiorców- komentuje Sonik.

Projekcja filmu "A Place to Stand"/Punkt Oparcia" w PE w...

Już dziś, 8. stycznia 2014 r. o godz. 19.00 w Parlamencie Europejskim  w Brukseli (PHS1, zone C, Yehudi Menuhin space) odbędzie się pokaz filmu "PLACE TO STAND" /„PUNKT OPARCIA” w reżyserii Anny Ferens. Pokaz organizowany przez Posła Bogusława Sonika przy współpracy polskiej delegacji EPL w Parlamencie Europejskim oraz Grupy EPL. Film zainauguruje jubileuszowy rok 2014, w którym obchodzimy 25 -lecie demokratycznych zmian w Europie Środkowej i Wschodniej oraz 10- lecie rozszerzenia UE o nowe państwa członkowskie . Swój udział w projekcji potwierdzili: Martin Shulz Przewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz Posłowie Hans-Gert Pöttering i Jerzy Buzek.  „Punkt Oparcia” to  pasjonująca filmowa opowieść o tym jak w latach 80. Parlament Europejski upominał się o wolność dla więźniów politycznych i swobody demokratyczne krajach bloku sowieckiego. Oparty na niepublikowanych materiałach archiwalnych i rozmowach z europarlamentarzystami oraz działaczami opozycji z Czech, Estonii, Niemiec, Polski, Słowacji, Rumunii,  film odwołuje się do ponad 50 rezolucji Parlamentu Europejskiego, które zostały przyjęte w latach 1980-1990.   Film powstał w ramach projektu „Parlament Europejski – powrót Wschodu na Zachód” dofinansowanego ze środków UE przez Dyrekcję Generalną ds. Komunikacji Parlamentu Europejskiego. Realizatorem projektu było Stowarzyszenie Maj 77, przy współpracy Narodowego Centrum Kultury oraz Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność. Angielska wersja filmu powstała dzięki Instytutowi Polskiemu w Brukseli. Trailer filmu dostępny tutaj: http://www.boguslawsonik.pl/aktualnosci/9708  

Zawartość substancji smolistych w wyrobach wędzonych...

1 września br. rozporządzenie Komisji Europejskiej z 19 sierpnia 2011 roku odnośnie  najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych, które zobowiązuje m.in. europejskich właścicieli zakładów specjalizujących się w produkcji wyrobów wędzonych tradycyjnymi metodami, czyli w komorach opalanych drewnem do zmniejszenia zawarcia benzo(a)pirenu począwszy od 1 września 2014 roku z 5,0 mikrogramów na kilogram do  2,0 mikrogramów na kilogram w mięsie wędzonym i produktach mięsnych wędzonych. W związku z tym, w poniedziałek, 6 stycznia br. Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogusław Sonik zada w tej sprawie pisemne pytania  do Komisji Europejskiej by rozwiać wątpliwości pojawiające się w ostatnich dniach w medialnych doniesieniach zapowiadających m.in. koniec produkcji wędzonych wędlin w Polsce. Europoseł Sonik komentuje sprawę: Intencją rozporządzenia Komisji jest zmniejszenie ilości benzo(a)pirenu  w produkcji wyrobów wędzonych tradycyjnymi metodami, czyli w komorach opalanych drewnem.  Dużo polskich wędlin wpisanych na unijną listę produktów tradycyjnych i regionalnych wymaga jednak wędzenia tradycyjną metodą, w związku z czym mogą nie spełniać wymogów zawartych w rozporządzeniu. W takim kształcie rozporządzenia ukryłaby się jednak pewna wsteczność, gdyby produkty te, których metody wytwarzania są chronione napotkały teraz na problemy związane z ich wytwarzaniem. Zadane przez Posła Sonika pytania znajdą Państwa tutaj.

Propozycja zaostrzenia regulacji wydobycia łupków odrzucona

Po trwających ponad dwa miesiące negocjacjach międzyinstytucjonalnych udało się uzyskać decyzję w sprawie oceny środowiskowej wydobycia gazu łupkowego. W październiku Parlament Europejski przegłosował sprawozdanie ws projektu nowelizacji dyrektywy o ocenie oddziaływania inwestycji na środowisko. Najbardziej istotnymi zmianami zaproponowanymi przez włoskiego sprawozdawcę z grupy liberałów było wprowadzenie obowiązkowej pełnej oceny środowiskowej podczas poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego. Takie przepisy nie tylko wpłynęłyby na koszty inwestycji, ale jeszcze bardziej wydłużyłyby i skomplikowałyby procesy administracyjne, co odstraszyłoby potencjalnych inwestorów, stawiając pod znakiem zapytania rentowność inwestycji. - Sprawozdawca nie miał wystarczająco silnych argumentów. Poprawka ta została przegłosowana minimalną większością głosów. Poza tym podczas głosowania doszło do złamania procedur, przeciwko czemu złożyłem formalny protest w tej sprawie - wyjaśnił europoseł PO Bogusław Sonik. Po głosowaniu w PE projekt został przekazany do negocjacji pomiędzy Parlamentem, Radą i Komisją. Polsce udało się zbudować w Radzie większość blokującą i wykreślić niekorzystne zapisy dotyczące gazu łupkowego. Wczoraj zakończyły się trójstronne negocjacje, w których pomimo determinacji przeciwników gazu łupkowego, głównie z frakcji socjalistów i zielonych, udało się odrzucić poprawki. - Próbne odwierty nigdy nie były objęte oceną środowiskową, ze względu na brak naukowych dowodów. Negocjatorzy podjęli słuszną decyzję, nie utrudniając rozwoju tego nowego i tak potrzebnego źródła energii i nie stawiając niepotrzebnych administracyjnych przeszkód inwestorom – dodał europoseł Bogusław Sonik. Sprawozdanie wróci do Parlamentu Europejskiego pod głosowanie w komisji środowiska w styczniu 2014 r.

Europarlament przyjął wyważoną rezolucję klimatyczną

  Parlament Europejski pojedzie na listopadową konferencję klimatyczną ONZ w Warszawie ze zrównoważonym mandatem. Dzięki zabiegom polskich europosłów i przy poparciu największej grupy politycznej w PE, do której należą europosłowie PO i PSL, udało się z rezolucji usunąć niekorzystne dla Polski zapisy odnośnie nowych celów redukcji emisji CO2. Odrzucone poprawki mówiły o redukcjach emisji na poziomie 30% do roku 2020, oraz 50% do roku 2030. Częściowo tylko została odrzucona natomiast poprawka nawołująca do zaprzestania poszukiwań gazu łupkowego w UE. - Udało się rozmiękczyć i odrzucić tylko część zapisów wzywających do wstrzymania rozwoju sektora gazu łupkowego w Europie. Jednak zapisy, które pozostały zniekształcają wydźwięk całej rezolucji. Wzywają do zaprzestania rozwoju niekonwencjonalnych paliw kopalnych w sytuacji, gdy paliwa te nie są wydobywane w Europie na skalę przemysłową. Przykład amerykański jasno pokazuje, że mogą mieć korzystny efekt środowiskowy i przyczyniać się właśnie do redukcji emisji - komentuje Bogusław Sonik (PO), członek komisji środowiska PE. - Fakt, że tego typu poprawki zostały zgłoszone do rezolucji na konferencję klimatyczną dowodzi, jak silna jest presja na Komisję Europejską, aby ta zaproponowała jeszcze w tym roku rygorystyczne ramy prawne w tym zakresie - dodaje Sonik. Rezolucja stanowi mandat PE na konferencję klimatyczną ONZ, która będzie miała miejsce w Warszawie 11-22 listopada br.

Łupki w rezolucji klimatycznej!

  Do rezolucji Parlamentu Europejskiego na konferencję klimatyczną ONZ w ostatniej chwili grupa skrajnej lewicy złożyła poprawkę nawołującą do wstrzymania poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego w Europie. Europosłowie zagłosują nad rezolucją jutro. - Jest to przykład histerii ze strony przeciwników wydobycia gazu łupkowego w Europie i dowód na to, że debata oparta jest na emocjach a nie na rzetelnej wymianie argumentów - komentuje Bogusław Sonik (PO). - Obawiam się, że w obliczu zbliżających się wyborów europejskich temat łupków będzie coraz częściej wykorzystywany politycznie - dodaje Sonik Konferencja klimatyczna ONZ będzie miała miejsce w Warszawie w dniach 11-22 listopada

Dyrektywa tytoniowa– slimy tak, mentol jeszcze 8 lat

Dziś w Parlamencie Europejskim odbyła się debata i głosowanie nad dyrektywą tytoniową. To ważna sprawa dla Polski jako kluczowego producenta tytoniu. Nasz kraj od początku był przeciwny zaostrzaniu przepisów. - Nie będzie zakazu sprzedaży cienkich papierosów. To duży sukces dla Polski i wyraz zdroworozsądkowego podejścia europosłów. Nie zgadzamy się na nadmierną regulację rynku i ingerencję w indywidualne wybory konsumentów. Jednocześnie wyeliminowanie możliwości uatrakcyjniania samych produktów tytoniowych m.in. opakowań, jest słusznym krokiem w kierunku zniechęcania młodych ludzi do sięgania po papierosy - komentuje wynik głosowania poseł Bogusław Sonik (PO). Poprawka Posła Sonika w obronie slimów została przyjęta. Parlament Europejski przyjął następujące zapisy: Nie ma zakazu sprzedaży  papierosów typu slim Okres przejściowy na  zakaz papierosów mentolowych – w sumie 8 lat      Wypracowanie przez KE w ciągu 3 lat tzw. pozytywnej listy dopuszczalnych substancji (np. cukier)      Oznakowania ostrzegawcze  zajmujące 65% powierzchni paczki   Ostateczny wynik głosowania: 560 za, 92 przeciw przy 32 głosach wstrzymujących się.   Po zakończeniu negocjacji dyrektywa wróci do Parlamentu Europejskiego i zostanie poddana pod ostateczne głosowanie. Kolejnym etapem prac nad dyrektywą są dwustronne negocjacje między europosłami a przedstawicielami krajów członkowskich.

Niekorzystne dla polskiego przemysłu zapisy o...

Odrzucona w środę niekorzystna dla Polski rezolucja ws. pozwoleń na emisję CO2 może wrócić do PE, tym razem na październikową sesję planarną. - Po euforii związanej z odrzuceniem rezolucji, w, której znalazły się zapis wzywający do wycofania części pozwoleń na emisje CO2 oraz proponujące wiążecie cele redukcyjne, które drastycznie uderzyłby w polską gospodarkę, mam obawy że to nie koniec tej batalii – komentuje Bogusław Sonik (PO). Podobny przypadek miał miejsce ws. głosownia nad propozycją KE dot. tzw. backloadnigu, która pierwotnie odrzucona, przyjęta został w powtórnym glosowaniu. - Teraz mamy niemal identyczną sytuacje. Pomimo , że komisja ds. środowiska  odrzuciła rezolucję,  możliwe jest , że ponownie  zostanie poddana pod glosowanie w Strasburgu.  Wczorajsza decyzja komisji środowiska była sygnałem, że w Unii Europejskiej coraz silniejszy jest równoważony i zdroworozsądkowy trend w kwestii polityki klimatycznej. Chodzi o to by nie stwarzać europejskiemu przemysłowi coraz to bardziej wyśrubowanych norm środowiskowych. W tym kontekście coraz lepiej odbierane i szerzej popierane jest stanowisko polskiego rządu, w tej sprawie, który sprzeciwia się realizacji celów redukcyjnych za wszelka cenę – tłumaczy Sonik.

Szykują dyrektywę dot. łupków

Od miesięcy zapowiadana przez Komisję Europejską inicjatywa dot. węglowodorów niekonwencjonalnych, najprawdopodobniej przyjmie kształt dyrektywy. Do tych informacji dotarł europoseł Boguslaw Sonik powołując się na źródła z dyrekcji ds. środowiska w Komisji Europejskiej (DG ENVI).   - DG ENVI jest zdeterminowane, aby gaz łupkowy objąć europejskimi ramami legislacyjnymi, propozycja tekstu krąży już w Komisji i w najbliższych dniach będzie przedstawiona do konsultacji innym dyrekcjom generalnym. Ocena wpływu, zwraca uwagę główne na kwestie dotyczące chemikaliów, konstrukcji odwiertu i recyclingu wody – poinformował Sonik (PO).   - Teraz wszystko zależy od argumentacji i siły przebicia pozostałych Komisarzy: ds. Energi i Konkurencyjności oraz krajów członkowskich czy zdołają na tym etapie zatrzymać tę inicjatywę - komentuje Sonik.   - Liczę na to że, oprócz aspektów środowiskowych w ostatecznej decyzji zostaną wzięte pod uwagę argumenty dot. cen energii, konkurencyjności europejskiego przemysłu i bezpieczeństwa energetycznego Europy, które były przecież mocno akcentowane przez Przewodniczącego Barroso podczas ostatniego wystąpienia na sesji w Strasburgu – powiedział Sonik.

Walka o łupki przeniesiona na październik

W Strasburgu europosłowie zdecydowali przenieść na kolejną, październikową sesję glosowanie nad dyrektywa ws. oceny oddziaływania na środowisko. W tekście raportu komisji środowiska znalazły się niebezpieczne zapisy, które praktycznie uniemożliwiłby nie tylko wydobycie gazu łupkowego, ale nawet fazę badawcza i  poszukiwawczą.  -Razem z Bogdanem Marcinkiewiczem złożyliśmy poprwaki, nawołujące do zdroworozsądkowego podejścia do wydobycia gazu łupkowego. Wszyscy przecież zgadzamy się co do tego że wydobycie węglowodorów powinno spełniać najwyższe standardy środowiskowe i być bezpieczne dla obywateli. Nie można  jednak pozwolić na to, aby antyłupkowe lobby wykorzystywało środowiskowe argumenty do wprowadzenia na poziomie UE tak rygorystyczne przepisy, które praktycznie uniemożliwiłby rozwój tego sektora w Europie już na etapie badan i oceny złóż – powiedział Bogusław Sonik (PO). Przypomnijmy, że dziś miało dojść w Parlamencie Europejskim do głosowania nad dyrektywą ws. oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne. Ten punkt został dodany do agendy sesji plenarnej w ostatnim momencie, bez wcześniejszej debaty oraz utrudnia proceduralne złożenie poprawek oraz obronę gazu łupkowego - alarmuje Bogusław Sonik (PO). W projekcie sprawozdania znalazły się niebezpieczne zapisy nakładające obowiązek sporządzenia pełnej oceny oddziaływania na środowisko projektów związanych m.in. z wydobyciem gazu łupkowego, nawet w fazie poszukiwawczej, co może poważnie zagrozić lub nawet uniemożliwić wydobycie węglowodorów niekonwencjonalnych w Europie.

Raport antyłupkowy na agendzie przyszłotygodniowej sesji...

W przyszłym tygodniu w środę dojdzie do głosowania w Parlamencie Europejskim nad dyrektywą ws. oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne. - Ten punkt został dodany do agendy sesji plenarnej w ostatnim momencie, bez wcześniejszej debaty oraz utrudnia proceduralne złożenie poprawek oraz obronę gazu łupkowego - alarmuje Bogusław Sonik (PO). W projekcie sprawozdania znalazły się niebezpieczne zapisy nakładające obowiązek sporządzenia pełnej oceny oddziaływania na środowisko projektów związanych m.in. z wydobyciem gazu łupkowego, nawet w fazie poszukiwawczej, co może poważnie zagrozić lub nawet uniemożliwić wydobycie węglowodorów niekonwencjonalnych w Europie. - Wprowadzenie dodatkowego rozróżniania na odwierty konwencjonalnie i niekonwencjonalne jest wprost wymierzone w rozwój tego sektora w Polsce i Europie – dodał Bogusław Sonik. - W tym tygodniu byliśmy nie przypadkowo świadkami kolejnych działań ze strony przeciwników gazu łupkowego w Europie. Grupa zielonych zorganizowała wczoraj pokaz drugiej części propagandowego filmu Gasland oraz wysłuchanie publiczne, w obu przypadkach sala była pełna – relacjonuje Sonik.

Poseł Sonik wręczy w Kielcach Odznakę Honorową "Zasłużony...

Z inicjatywy i na wniosek Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika Państwo Dorota i Tomasz Tworkowie otrzymali Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uroczyste wręczenie odznaczenia z udziałem Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika odbędzie się w najbliższy piątek tj. 6 września o godzinie 18:45 na Placu Artystów  w Kielcach. To już kolejna inicjatywa Posła Sonika dla uhonorowania zasłużonych mieszkańców województwa świętokrzyskiego odznaczeniami państwowymi. Pani Dorota i Tomasz Tworek, to przedsiębiorcy ale także animatorzy kultury i miłośnicy sztuki oraz kolekcjonerzy. Wspólnie od wielu lat podejmują liczne inicjatywy na rzecz tworzenia i upowszechniania kultury wśród Kielczan, mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz osób odwiedzających miasto. Małżeństwo założyło także fundację „Nowa Przestrzeń Sztuki”, stawiająca sobie za cel organizację i promocję oryginalnych wydarzeń artystycznych i kulturalnych, w tym między innymi w przestrzeni publicznej Kielc.