Wypowiedź

Wypowiedź posła Bogusława Sonika w sprawie zniesienia opodatkowania emerytur

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=wnYR9L0yqJQ