Wypowiedź

Podsumowanie sesji plenarnej w Strasburgu

Bogusław Sonik podsumowuje sesję plenarną Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

W nagraniu m.in o:

  • programie Kreatywna Europa
  • programie Erasmus+
  • dyrektywie o prawach autorskich na jednolitym rynku
  • pakiecie mobilności
  • zmianie czasu
  • Brexicie

Źródło: YouTube