SonikTV

Wypowiedź Posła Sonika w sprawie ratyfikacji Poprawki dauhańskiej ddotyczacej zmian klimatu.

58. posiedzenie Sejmu RP w dniu 7.02.2018 r. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Spraw ...

Zobacz na Youtube