Wypowiedź

#SonikRedaktor rozmowa z Markiem Plurą

Bogusław Sonik z Markiem Plurą Posłem do Parlamentu Europejskiego prosto ze Strasburga m.in. o sytuacji osób niepełnosprawnych.


Kolejnym odcinku #SonikRedaktor posłuchamy o:

  • doświadczeniu w pracy w Sejmie RP i Parlamencie Europejskim
  • działaniach Unii Europejskiej na rzecz społeczeństwa integracyjnego
  • bezrobociu wśród młodzieży

Źródło: YouTube