SonikTV

Wypowiedź Posła Bogusława Sonika w sprawie upamiętnienia 140. rocznicy urodzin Bolesława Biegasa.

39. posiedzenie Sejmu RP w dniu 06-04-2017. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 140.

Zobacz na Youtube