SonikTV

Wypowiedź Posła Sonika na temat projektu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową, cz. 2.

45. posiedzenie Sejmu RP w dniu 12-07-2017 (3. dzień obrad). Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym ...

Zobacz na Youtube