SonikTV

wypowiedź Posła Sonika w sprawie upamiętnienia 40. rocznicy śmierci Arcybiskupa Antoniego Baraniaka,

47. posiedzenie Sejmu RP w dniu 13-09-2017 (2. dzień obrad). Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ...

Zobacz na Youtube