Komunikat

Działania Posła Bogusława Sonika w walce ze smogiem przed sezonem grzewczym

Przez okres wakacyjny Bogusław Sonik jako Przewodniczący Parlamentarnego zespołu na rzecz poprawy jakości w Polsce „Antysomogowy” wystosował interpelacje z prośbą o informacje ws.:
- działań Rządu na rzecz poprawy jakości powietrza;
- wznowienia dopłat do wymiany kotłów;
- terminu wejścia w życie norm jakości dla węgla;
- terminu wejścia w życie norm emisyjnych dla kotłów.

Z udzielonych odpowiedzi wynika, że rząd zmienił stanowisko co do możliwości wprowadzenia stref ograniczonej emisji komunikacyjnej (LEZ) – odpowiedź na interpelację nr 13030 – i uważa teraz to za konieczne.
Chciałem przypomnieć starania Posła Sonika w sprawie możliwość wprowadzania LEZ: interpelację do ministra z listopada 2016 roku oraz posiedzenie Parlamentarnego Zespołu gdzie tematyką była możliwość wprowadzenia stref ograniczonej emisji komunikacyjnej (LEZ) oraz ogólnopolskiego jednolitego oznakowania tras i ścieżek rowerowych.

Ponadto Rząd planuje wprowadzenie do prawa budowlanego priorytetu podłączania nowych inwestycji do ciepła systemowego.
Niestety jak wynika z odpowiedzi, termin wprowadzenia norm jakości dla węgla został odsunięty w bliżej nieokreśloną przyszłość. Ponadto pojawiają się niepokojące informacje o możliwości „obejścia” przepisów dotyczących norm emisyjnych dla kotłów.
Dlatego też na 12 września Sonik zwołał Parlamentarny Zespół Antysmogowy, na które wystosował zaproszenie do Ministra Środowiska, Energii i Rozwoju, by omówić aktualne rządu dla poprawy jakości powietrza w Polsce oraz wyjaśnić pojawiające się wątpliwości.

Z nowych informacji, które zostały przedstawione podczas trwania zespołu to szczegóły aktów prawnych dotyczących norm jakości dla węgla. Notatka do pobrania poniżej.

Ponadto załączamy kopie powyższych interpelacji i odpowiedzi.

Link do retransmisji posiedzenia: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=52A37710A649EF0FC125818D003ACB15