Grupa EPL

EPL - najważniejsze informacje

Europejska Partia Ludowa (EPL)  to największa i najstarsza grupa w Parlamencie Europejskim.  Jej korzenie sięgają ojców założycieli Europy - Roberta Schumana, Alcide'a De Gasperi i Konrada Adenauera - a  członkowie EPL pochodzą z wszystkich państw członkowskich UE. W jej skład  wchodzą głównie partie proeuropejskie, ludowe, chadeckie, konserwatywno-liberalne i demokratyczne . W obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego EPL zresza 217 posłów (stan na 11.03.2019r.), w tym 22 z Polski - są to przedstawiciele Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Obecny Przewodniczący EPL, Manfred Weber, określa misję ugrupowania w następujących słowach:

Rodzina EPL ukształtowała historię integracji europejskiej. Dziś, kiedy Europa ponownie staje przed wyzwaniami, nadal doceniamy to dziedzictwo, pozostając wiernym naszym przekonaniom: zjednoczonej Europy opartej na wartościach ludzkiej godności, wolności, prawach człowieka, rządach prawa, solidarności i pomocniczości. Opowiadamy się za pewną siebie Europą, która jest dumna ze swojego Wschodu i Zachodu, a także z najmniejszego tak samo jak z największego kraju. Opowiadamy się za ambitną Europą, która chroni, zachowuje nasze wartości, stwarza możliwości i wzmacnia pozycję Europejczyków.

Baner%20internet%20nowy%201

te

test