co2

Porozumienie klimatyczne podpisane!

W Paryżu, podczas Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP21), 195 krajów przyjęło porozumienie klimatyczne. „To ambitna umowa. Głównym jej celem jest zatrzymanie do końca wieku globalnego ocieplenia na poziomie poniżej 2 st. Celsjusza” – mówi minister środowiska prof. Jan Szyszko. Czytaj więcej: https://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/25525_porozumienie_klimatyczne_podpisane.html

Redukcja CO2 do 2030 roku o 40 proc. Tego chce europarlament

Parlament Euorpejski poparł w niewiążącej rezolucji cel 40-proc. redukcji emisji CO2 do 2030 r. Opowiedział się też za wiążącymi celami zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych do 30 proc. w 2030 r. i zwiększenia o 40 proc. efektywności energetycznej. Przeciw takim celom opowiadali się podczas wczorajszej debaty w PE polscy europosłowie wskazując na zagrożenia dla energochłonnego przemysłu, konkurencyjności gospodarki, a także na rosnące ceny energii elektrycznej w UE. Rezolucję poparło dziś 341 europosłów, odrzuciło 263, a wstrzymało się od głosu 26 eurodeputowanych. W opinii europosła Bogusława Sonika (PO) PE przyjął utopijny raport ws. unijnych celów klimatyczno-energetycznych na 2030 rok. Jak dodał, wzywa on do nierealnych i szkodliwych dla polskiej gospodarki celów klimatycznych, a propozycje w nim zawarte idą dalej, niż te przedłożone przez Komisję Europejską 22 stycznia. Sonik zauważył, że dokument PE nie jest legislacyjny i przeszedł niewielką liczbą głosów. Jak zaznaczył, europosłowie PO i PSL głosowali przeciw niemu.

Money.pl, 6 lutego 2014

Utopijny raport energetyczno – klimatyczny

Parlament Europejski przyjął utopijny raport ws. unijnych celów klimatyczno-energetycznych na 2030 rok. Wzywa on do nierealnych i szkodliwych dla polskiej gospodarki celów klimatycznych. Propozycje w nim zawarte idą dalej niż te przedłożone przez Komisję Europejską -  22 stycznia. Europosłowie PO i PSL głosowali przeciwko niemu. Dokument nie jest legislacyjny i przeszedł niewielką ilością głosów. - Potrzebny jest rzetelny raport oceniający skutki dotychczasowej polityki klimatycznej i jej wpływu na politykę energetyczną – w szczególności na rosnące ceny energii. Takiej oceny nie ma, w zamian proponuje się podnoszenie celów redukcyjnych do 40 procent i zwiększenie udziału energii odnawialnej. To jest nierealistyczne i grozi utratą konkurencyjności przemysłu energetycznego – skomentował poseł Bogusław Sonik (PO). Do głosowanego dzisiaj w PE sprawozdania posła Konrada Szymańskiego wprowadzono  wiele poprawek, które są sprzeczne z interesem Polski. Odwołują się one m.in. do trzech wiążących celów klimatycznych oraz do ograniczeń w wydobyciu gazu łupkowego. Jest to sprzeczne de facto z zatwierdzonymi już zapisami w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.  - Biorąc pod uwagę zmienioną formę sprawozdania nasza delegacja  jak i sam poseł sprawozdawca głosowali przeciwko sprawozdaniu – dodaje Sonik.

Rok 2014 w UE: Na początek gaz łupkowy i emisja CO2

Gaz łupkowy i emisja dwutlenku węgla - te dwa tematy zdominują początek roku w Unii. I tymi tematami żywo zainteresowana jest Polska. W styczniu Komisja Europejska powinna ogłosić czy zdecyduje się na unijne regulacje zaostrzające wydobycie gazu łupkowego. Poznamy też propozycje dotyczące bardziej ambitnych planów klimatycznych. Bruksela od kilku miesięcy mówi, że Unia Europejska powinna zobowiązać się do większej redukcji emisji dwutlenku węgla niż przewidują to obecne plany - czyli zmniejszenie emisji CO2 o jedną piątą do 2020 roku. Do tej pory przeciwna temu była Polska, której gospodarka jest oparta w większości na węglu. Polscy europosłowie argumentowali, że odbije się to negatywnie na przemyśle, który ucierpiał na skutek kryzysu. „Cele ekologiczne nie mogą być osiągnięte poprzez zmniejszenie konkurencyjności przemysłu europejskiego. Ochrona środowiska TAK, ale nie za wszelką cenę” - podkreślał europoseł Bogusław Sonik. czytaj więcej w:

"Dziennik Gazeta Prawna", 31 grudnia 2013

PE zatwierdził zamrożenie aukcji części pozwoleń na...

Parlament Europejski ostatecznie zatwierdził we wtorek zamrożenie aukcji 900 mln pozwoleń na emisję CO2, co ma podnieść ich cenę. Teraz potrzebna jest już tylko formalna akceptacja ministrów. Ingerencji na rynku CO2 stanowczo przeciwstawiała się Polska. "Plan zamrożenia aukcji części obecnej nadwyżki pozwoleń na emisję CO2, by zwiększyć ich cenę i zachęcić firmy do inwestowania w niskowęglowe innowacje, uzyskał dziś akceptację Parlamentu Europejskiego" - czytamy w komunikacie PE. Eurodeputowany Bogusław Sonik (PO) zauważył, że głosowanie jest ostateczne i teraz "trzeba skupić uwagę na sprawnej odpowiedzi na nowe przepisy". "Ze względu na to, że manipulacja systemem ETS może negatywnie wpłynąć na gospodarkę, polską odpowiedzią powinna być jak najszybsza dywersyfikacja źródeł energii poprzez rozwijanie naszych rodzimych odnawialnych źródeł" - powiedział Sonik. czytaj więcej w:

Onet.pl, 12 grudnia 2013

PE przyjął rezolucję w sprawie konferencji klimatycznej

Parlament Europejski przyjął w środę rezolucję w sprawie konferencji klimatycznej ONZ, która odbędzie się w listopadzie w Warszawie. Według europosłów sygnatariusze protokołu z Kioto podczas warszawskiej konferencji, muszą ustalić harmonogram dla osiągnięcia globalnego oraz wiążącego porozumienia w 2015 roku, w Paryżu. Jak podkreślają Polscy europarlametarzyści, w dzisiejszym głosowaniu odrzucono poprawki o zwiększeniu redukcjach emisji na poziomie 30 proc. do roku 2020 oraz 50 proc. do roku 2030. Bogusław Sonik  podkreśla, że udało się rozmiękczyć i odrzucić tylko część zapisów wzywających do wstrzymania rozwoju sektora gazu łupkowego w Europie. czytaj więcej w:

CIRE.PL, 24 października 2013

Część niekorzystnych dla Polski zapisów klimatycznych...

Parlament Europejski przyjął bardziej liberalne stanowisko na konferencję klimatyczną ONZ, która odbędzie się w listopadzie w Warszawie. Dzięki staraniom polskich eurodeputowanych udało odrzucić wiele zapisów nie korzystnych dla Polski. Europoseł PO Bogusław Sonik, nie krył zadowolenia z przebiegu głosowania. Zauważył jednak, iż samo zgłoszenie takiej propozycji (poprawki wzywającej do zaprzestania poszukiwań gazu łupkowego - red.) świadczy o wielkiej presji na Komisję Europejską, by zaproponowała jeszcze w tym roku rygorystyczne przepisy dotyczące poszukiwań i wydobycia tego typu gazu. czytaj więcej w:

Polskie Radio, 23 października 2013

Europarlament przyjął wyważoną rezolucję klimatyczną

  Parlament Europejski pojedzie na listopadową konferencję klimatyczną ONZ w Warszawie ze zrównoważonym mandatem. Dzięki zabiegom polskich europosłów i przy poparciu największej grupy politycznej w PE, do której należą europosłowie PO i PSL, udało się z rezolucji usunąć niekorzystne dla Polski zapisy odnośnie nowych celów redukcji emisji CO2. Odrzucone poprawki mówiły o redukcjach emisji na poziomie 30% do roku 2020, oraz 50% do roku 2030. Częściowo tylko została odrzucona natomiast poprawka nawołująca do zaprzestania poszukiwań gazu łupkowego w UE. - Udało się rozmiękczyć i odrzucić tylko część zapisów wzywających do wstrzymania rozwoju sektora gazu łupkowego w Europie. Jednak zapisy, które pozostały zniekształcają wydźwięk całej rezolucji. Wzywają do zaprzestania rozwoju niekonwencjonalnych paliw kopalnych w sytuacji, gdy paliwa te nie są wydobywane w Europie na skalę przemysłową. Przykład amerykański jasno pokazuje, że mogą mieć korzystny efekt środowiskowy i przyczyniać się właśnie do redukcji emisji - komentuje Bogusław Sonik (PO), członek komisji środowiska PE. - Fakt, że tego typu poprawki zostały zgłoszone do rezolucji na konferencję klimatyczną dowodzi, jak silna jest presja na Komisję Europejską, aby ta zaproponowała jeszcze w tym roku rygorystyczne ramy prawne w tym zakresie - dodaje Sonik. Rezolucja stanowi mandat PE na konferencję klimatyczną ONZ, która będzie miała miejsce w Warszawie 11-22 listopada br.

Sonik: rezolucja ws. pozwoleń na emisję CO2 może wrócić w...

Odrzucona w środę, 18 września br. niekorzystna dla Polski rezolucja ws. pozwoleń na emisję CO2 może wrócić do PE, tym razem na październikową sesję planarną. - Po euforii związanej z odrzuceniem rezolucji, w, której znalazły się zapis wzywający do wycofania części pozwoleń na emisje CO2 oraz proponujące wiążecie cele redukcyjne, które drastycznie uderzyłby w polską gospodarkę, mam obawy że to nie koniec tej batalii – komentuje Bogusław Sonik (PO).  

Cire.pl, 20 września 2013