Komunikaty

Aktualne działania Posła Bogusława Sonika.

Szanowni Państwo  poniżej prezentujemy aktualne działania Posła Bogusława Sonika w zakresie:  1. Likwidacji smogu i poprawy jakości powietrza w Polsce; 2. Planów zagospodarowania Zakrzówka oraz propozycji stworzenia tymczasowego bezpiecznego kąpieliska na nadchodzący sezon letni; 3. Działek utraconych przez Gminę Kraków poprzez zasiedzenie oraz propozycji prac legislacyjnych mających na celu likwidację instytucji zasiedzenia; 4. Realizacji postanowień referendum z 2014 roku dotyczących budowy ścieżek rowerowych i utworzenia sieci ścieżek rowerowych łączących wszystkie dzielnice Krakowa.   Ad 1. Poseł wystosował interpelację do Premier Beaty Szydło w której prosi o przedstawienie prac rządu, które miały zostać podjęte po apelu skierowanym przez Sonika jako Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza w Polsce, w dniu 10 stycznia 2017 ze szczególnym uwzględnieniem ministerstwa Energii oraz Rozwoju i Finansów. W interpelacji Poseł wskazuje m.in., iż: „Zastanawiające jest dlaczego Ministerstwo Energii powierzyło Departamentowi Górnictwa opracowanie stosownych zmian legislacyjnych, w chwili gdy jej dyrektor Anna Margis jest przewodniczącą rady nadzorczej Katowickiego Holdingu Węglowego. Jak wynika z doniesień prasowych Departament Górnictwa nie wziął pod uwagę głosu ekspertów w sprawie jakości węgla. Prowadzi to do tego, że do pieców trafi węgiel najgorszej jakości. Ponadto Ministerstwo Energii zapowiedziało, ze nie ma zamiaru wprowadzać świadectw jakości węgla. Co ciekawe Ministerstwo Zdrowia pismem z dnia 2 lutego 2017 r., przedstawiło stanowisko, że tak naprawdę głównym problemem nie jest smog, ale np. palenie tytoniu, czy złe nawyki żywieniowe oraz zbyt niska aktywność fizyczna. Świadczy to o niezrozumieniu przez Ministerstwo problemu jakim jest zanieczyszczenia powietrza i wynikających z tego konsekwencji, jakimi są zgonu około 45 tys. osób rocznie. Należy dodać, że w dniu 17 stycznia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Ministrów, na którym zostały przedstawione rekomendacje Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w sprawie działań niezbędnych do podjęcia w związku z występowaniem na znacznym obszarze kraju wysokiego stężenia zanieczyszczeń powietrza.” Ad 2. Sonik wystosował pismo do Prezydenta Miasta Krakowa, w którym zwraca się z pytaniem: „czy w najbliższym sezonie letnim, miasto przygotuje i udostępni bezpieczne kąpielisko dla mieszkańców Krakowa (przed rozpoczęciem właściwej inwestycji). Jest to szczególnie ważne w sytuacji kiedy „dzikie” kąpielisko na Zakrzówku, stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia osób chcących skorzystać z tamtych terenów w celach rekreacyjnych.”  Ad 3. Poseł Bogusław Sonik zwrócił się z pytaniem do Prezydenta Miasta Krakowa o podanie informacji ile nieruchomości Gmina Miejska Kraków oddała na zasadzie zasiedzenie, oraz informuje ponadto, iż wystąpi z inicjatywą legislacyjną mającą na celu zniesienie instytucji zasiedzenia.  Ad 4. W związku z dalszym brakiem realizacji postanowień referendalnych odnośnie budowy większej ilości budowy ścieżek rowerowych, Poseł Sonik apeluje do Prezydenta Miasta Krakowa i Przewodniczących Klubów Radnych Miasta Krakowa o przeznaczenie odpowiednich środków finansowych na pilną realizację prac nad budową większej ilości ścieżek rowerowych w Krakowie określoną przez Zespół Roboczy ds. wyników referendum.   Poniżej załączamy wsytąpienia.

Odłosnięcie tablicy poświeconej Tadeuszowi Pankiewiczowi

Zapraszamy na odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Tadeuszowi Pankiewiczowi. 29 grudnia 2016 r. (czwartek) godzina 13:00, na Placu Bohaterów Getta 18 w Krakowie Po odsłonięciu odbędzie się seminarium w historycznym miejscu Apteki pod Orłem poświęcone życiu i działalności Tadeusza Pankiewicza. Tadeusz Pankiewicz za pomoc w ratowaniu Żydów podczas niemieckiej okupacji został odznaczony medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. Polski farmaceuta, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, właściciel Apteki Pod Orłem - jedynej apteki funkcjonującej w getcie na terenie Krakowa. Autor książki opisującej dramat krakowskich Żydów: "Apteka w getcie krakowskim". Jutrzejsze wydarzenie to kontynuacja działań podjętych przez Bogusława Sonika w 2001 roku, ówczesnego Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego kiedy to podczas akcji „Przywracanie pamięci” zaproponował nadanie Aptece „Pod Orłem” statusu muzeum i utworzenia tam nowoczesnej ekspozycji. Na co również Bogusław Sonik pozyskał środki finansowe od Romana Polańskiego i fundacji Stevena Spielberga. Informacje o jego staraniach dostępne są pod adresem: http://www.boguslawsonik.pl/aktualnosci/726 Poniżej tekst Bogusława Sonika z 2001 roku „Pomyślmy o Placu Zgody”, w którym pisał m.in.: „Krakowskie getto nie istnieje w naszej świadomości, w świadomości krakowian. Niby prawie każdy o nie zapytany wskaże Kazimierz, a taksówkarz podwiezie pytającego na Szeroką. Ale o wiele więcej wiemy o getcie warszawskim, o jego powstańczym życiu, które symbolizuje dziś Marek Edelman...”. Wmurowanie tablicy poświęconej Tadeuszowi Pankiewiczowi jest kontynuacją inicjatywy zapoczątkowanej przez Bogusława Sonika, obecnie Posła na Sejm RP, a przede wszystkim stanowi istotny krok w przywracaniu pamięci o tragedii społeczeństwa Krakowa podczas Okupacji Hitlerowskiej. http://www.boguslawsonik.pl/system/files/1170/original/2001_06_28_GW_POMYSLMY_O_PLACU_ZGODY.pdf?1336159502

Będzie afera reprywatyzacyjna w Krakowie? Wojewoda zbada...

W Krakowie zostanie powołana komisja weryfikacyjne, która zbada przekazywanie prywatnym właścicielom krakowskich kamienic. Po skargach mieszkańców Urząd Wojewódzki podjął decyzję o powołaniu komisji. Wcześniej listę budynków objętych reprywatyzacją w Krakowie opublikował w sieci poseł PO Bogusław Sonik. Więcej czytaj na: http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/krakow/afera-reprywatyzacyjna-takze-w-krakowie-wojewoda-zbada-sprawe/gjyh0gq

Kraków Miasto Ogród w Ekosystemie Gospodarczym

Rozwijając koncepcję Zazielenienia Alei Trzech Wieszczów, której pomysłodawcą był Poseł Bogusław Sonik i działaniami podjętymi przez Zarzad Zieleni Miejskiej zapraszamy na konferencję: "Zieleń Miejska Krakowa w obliczu presji – wyzwaniem dla naukowych badań innowacyjno – wdrożeniowych na przykładzie fitoremediacji Alei Trzech Wieszczów", która odbędzie się 12 grudnia 2016 r. (poniedziałek) w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia przy ul. Lea 203, sala L02, w godzinach 12:00-14:00. Celem konferencji jest zaprojektowanie badań mających na celu diagnozę środowiska roślin wobec "presji" miasta oraz opracowanie działań wdrożeniowych.

Za 344 nieruchomości w Krakowie wypłacono odszkodowania

Reprywatyzacja. Poseł Bogusław Sonik apeluje, by do jego biura zgłaszały się osoby posiadające informacje o nieprawidłowościach przy zwrocie kamienic w Krakowie dawnym właścicielom. Kilka tygodni temu poseł Sonik zwrócił się z interpelacją do ministra finansów o przedstawienie wykazu krakowskich nieruchomości, przejętych po II wojnie światowej przez państwo, za które Polska zapłaciła odszkodowania rządom innych krajów. Właśnie otrzymał taką listę. Czytaj więcej: http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/a/za-344-nieruchomosci-w-krakowie-wyplacono-odszkodowania,11533380/

Poseł chce weryfikacji postępowań sądowych

„W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi prac wymiaru sprawiedliwości przy procesie reprywatyzacji (chodzi o zwrot kamienic prawowitym właścicielom) zwracam się z prośbą o weryfikację wszystkich postępowań sądowych i prokuratorskich dotyczących reprywatyzacji na terenie Gminy Kraków” - napisał w liście do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego poseł PO Bogusław Sonik.Czytaj więcej: http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/malopolska/a/posel-chce-weryfikacji-postepowan-sadowych,11469096/

Czy samorządy dobrze wydajają unijne pieniądze?

Od dekady samorządy korzystają z funduszy europejskich. Czy udało się dobrze wykorzystać unijne środki? Co można było zrobić lepiej? Czy osiągnięto efekty? Odpowiedzi na te pytania będą poszukiwali uczestnicy jednej z debat II Europejskiego Kongresu Samorządów, który odbędzie w dniach 5-6 kwietnia w ICE Kraków Congress Centre. To kolejne przedsięwzięcie Fundacji Instytut Studiów Wschodnich,organizatora Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój. Czytaj wiecej: https://sadeczanin.info/wiadomo%C5%9Bci/czy-samorz%C4%85dy-dobrze-wydajaj%C4%85-unijne-pieni%C4%85dze

Parlament na rzecz czystego powietrza w Polsce!

Wczoraj odbyło się pierwsze posiedzenie Parlamentarnego Zespołu na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce "Antysmogowy" http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp… Zespół został powołany ze wspólnej inicjatywy Posłów Elżbiety Radziszewskiej i Bogusława Sonika. Główne zadania zespołu: 1) Przygotowanie zmian legislacyjnych na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce. 2) Ustalenie norm jakości węgla dla sektora komunalno-bytowego. 3) Ujednolicenie systemu kontroli i systemu sankcji dla podmiotów zanieczyszczających powietrze. 4) Umożliwienie wprowadzenia stref ograniczonej emisji komunikacyjnej. 5) Wspieranie działań samorządów mających na celu poprawę jakości powietrza. 6) Szerzenie wiedzy na temat czynników wpływających na jakość powietrza. 7) Organizacja konferencji oraz debat związanych z problematyką poprawy jakości powietrza w Polsce 8) Wspieranie działań edukacyjnych mających za zadanie podniesienie świadomości społecznej na temat czynników wpływających na jakość powietrza. 9) Wspieranie tworzenia zintegrowanej i długookresowej polityki na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce. 10) Wspieranie współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego zmierzającej do poprawy jakości powietrza. 11) Wspieranie współpracy pomiędzy parlamentem, rządem, instytucjami centralnymi a samorządami mającej na celu poprawę jakości powietrza w Polsce. 12) Monitorowanie prawodawstwa z perspektywy wpływu na jakość powietrza. Na wczorajszym posiedzeniu zostało wybrane prezydium w składzie: Bogusław Sonik - przewodniczący Gabriela Lenartowicz - wiceprzewodnicząca Ewa Lieder - wiceprzewodnicząca Elżbieta Radziszewska - wiceprzewodnicząca Monika Wielichowska - wiceprzewodnicząca Członkowie zespołu: Andrzej Czerwiński, Lidia Gądek, Michał Jaros, Władysław Kosiniak-Kamysz, Józef Lassota, Jerzy Meysztowicz, Aldona Młyńczak, Dorota Niedziela, Ireneusz Raś, Monika Rosa, Marek Sowa

Chcę zmienić funkcjonowanie Sejmu

Sejm według Sonika 63%[1]   Polaków źle ocenia pracę  Sejmu. To się da zmienić! 1.     ONI NIC NIE ROBIĄ ? POSŁOWIE DO RAPORTU! Nieliczni posłowie gwiazdorzą w telewizjach, pracy pozostałych nie widać. Dlaczego zmieniać jakieś prawo? Jakie będą głębokie skutki tej zmiany? Odpowiedź na te – i inne -  pytania powinna być zawarta w pisemnych raportach.  Raport ma być dostępny dla wszystkich i podpisany nazwiskiem konkretnego posła. Taka praktyka zmotywuje posłów do pracy i zmusi do wnikliwości.  Wyborcy dowiedzą się o co chodzi i kto jest osobiście odpowiedzialny za dobrą (lub złą) zmianę prawa.   2.     DO CZEGO SŁUŻY HOTEL SEJMOWY?  CZAS NA ZMIANY! Sypialnia? Miejsce częstych skandali?  Pokoje hotelowe trzeba zmienić w gabinety indywidualnej pracy. Tego w Sejmie brakuje.   3.     DOKSZTAŁCANIE POSŁÓW ? TAK! Kluby Poselskie winny regularnie organizować debaty z udziałem ekspertów na tematy istotne dla współczesnego świata. Żeby wprowadzić szersze perspektywy, wyjść poza schemat doraźnej rywalizacji politycznej, znaleźć wśród nowych posłów najlepszych mówców i erudytów, pokazać podszewkę zmian cywilizacyjnych, a nawet poznać historię. Aby już żaden poseł nie sytuował Powstania Warszawskiego w 1989 roku, każdy rozróżniał szyitów od sunnitów i umiał czytać statystyki.   4.     Racjonalniejsze wydatkowanie środków na kluby poselskie. Środki te winny być wykorzystywane na podniesienie jakości polskiego prawa. Przykładowo dla 197 posłów przewidzianych jest około 3 mln 400 tys. złotych rocznie na funkcjonowanie klubu poselskiego.   TRZEBA ZMIENIĆ FUNKCJONOWANIE SEJMU   [1] Badanie CBOS  z sierpnia 2015

Sukces ws. produktów wędzonych

Wczoraj na posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w Brukseli został poddany pod głosowanie projekt Komisji Europejskiej opracowany na wniosek m.in. Polski, który zezwala na wytwarzanie tradycyjnie wędzonych wędlin i wędzonek przeznaczonych na rynek krajowy, które są na Liście Produktów Tradycyjnych (LPT). Przypomnijmy, że już 6 stycznia br. ówczesny poseł do PE Bogusław Sonik zwrócił się do KE z zapytaniem o możliwość wyłączenia lub specjalnego traktowania produktów tradycyjnych i regionalnych w związku z wejściem życie 1 września br.  rozporządzenia KE ws. najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych. Problematyczna sytuacja producentów tradycyjnie wędzonych wyrobów, która wydaje się znaleźć w końcu szczęśliwy finał pokazuje jak istotna jest obecność polskich reprezentantów w komisji Parlamentu Europejskiego ds. Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI). To właśnie w tej komisji podejmowane są istotne decyzje ws. ograniczeń środowiskowych, które mają kluczowy wpływ na różne gałęzie przemysłu. Tak było również w przypadku  ustalania dopuszczalnych norm emisji CO2, czy też możliwości wydobycia gazu łupkowego.  - Jako poseł pracujący aż 10 lat w tej trudnej komisji mogę powiedzieć bez zbytniej przesady, że jest to strategiczna komisja w PE z punktu widzenia interesów Polski. A właśnie teraz zapadają decyzje, kto z naszych obecnych reprezentantów w PE w niej zasiądzie. Będę więc uważnie śledził najnowsze rozstrzygnięcia w tej kwestii – komentuje Bogusław Sonik, poseł do PE w latach 2004 – 2014; wiceprzewodniczący, a później członek komisji ENVI.

Nieoficjalny komunikat KE ws. polityki energetycznej

Obecnie rozgrywa się prawdziwa walka o energetyczną niezależność i bezpieczeństwo. Ostatnie przetasowania na energetycznej szachownicy – niestety na korzyść Rosji  - pokazują, że UE musi podjąć zdecydowane działania, aby uniezależnić (szczególnie państwa Europy Wschodniej) od zewnętrznych dostaw. Obawy o europejską niezależność energetyczną wraz z postulatami konkretnych działań znalazły swój wyraz w projekcie komunikatu Komisji Europejskiej ws. Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa Energetycznego, do którego dzięki swoim staraniom dotarł Poseł Bogusław Sonik. Dokument ma być omawiany na czerwcowym szczycie UE. Obecnie znajduje się on w ostatniej fazie konsultacji i zostanie opublikowany w środę – 28 maja. - Zapisy projektu komunikatu, do którego udało mi się dotrzeć pokazują, że wielokrotnie wyrażane m.in. przeze  mnie ostrzeżenia, iż Europa musi podjąć bardziej zdecydowane działania w kwestii bezpieczeństwa energetycznego, znalazły poparcie. Unijni decydenci doceniają kluczowe znaczenie wydobycia rodzimych surowców – w tym przede wszystkim gazu łupkowego – o co jeszcze niedawno toczyłem batalię w PE.  Jak widać mój wysiłek nie poszedł na marne. – komentuje Sonik KE zauważa również, że rosyjska strategia polegająca na wykupywaniu rafinerii w Europie jest wysoce niebezpieczna dla UE oraz że niektóre państwa, tzn. regionu bałtyckiego i wschodniej Europy są bardziej narażone na przerwy w dostawach  energii. Dlatego konieczne  jest stworzenie europejskiego rynku energii. Najpilniejszym problemem do rozwiązania według KE mogą okazać się dostawy energii podczas najbliższej zimy 2014/2015. KE proponuje więc konkretne działania, które mają zapobiec zakłóceniom. Na liście strategicznych projektów infrastruktury energetycznej wraz z zapewnieniem ich finansowania są interkonektory pomiędzy Polską i Czechami oraz Polską i Słowacją (do 2019 r.), a także pomiędzy Polska a Litwą (do 2016 r.).  - Widać korzystną zmianę tonu wypowiedzi KE. Co więcej wiele zapisów  (np. o mechanizmach solidarnościowych) współgra z polską koncepcją unii energetycznej. Otwarto również drogę dla sprowadzania gazu LNG spoza Europy. To pozytywnie nastraja na przyszłość – dodaje Sonik

Stanowisko Wielkiej Brytanii ws. unii enregetycznej -...

Koncepcja unii energetycznej, którą obecnie stara się popularyzować polski rząd nabiera tempa. W ostatnich tygodniach Premier Donald Tusk starał się przekonywać europejskich liderów do poparcia tego projektu. Poseł Bogusław Sonik dotarł do nieopublikowanych jeszcze dotąd dokumentów  ws. stanowiska Wielkiej Brytanii odnośnie polityki bezpieczeństwa energetycznego UE, które jest przygotowywane w kontekście czerwcowego szczytu UE.   Należy podkreślić, że istnieje wiele punktów zbieżnych pomiędzy stanowiskiem polskiego i brytyjskiego rządu, pomimo, iż  Brytyjczycy  podkreślają odejście od polityki energetycznej opartej na węglu i dość  ostrożnie podchodzą do pomysłu wspólnych europejskich zakupów energii.    Polskie stanowisko znalazło wyraźne poparcie w koncepcji brytyjskiego rządu, czego dowodem jest wielokrotnie podkreślona w dokumencie potrzeba zmniejszenia energetycznego uzależnienia od Rosji oraz wsparcia niezależności energetycznej Ukrainy. Pokazuje to, że Brytyjczycy okazują zrozumienie dla polskiego punktu widzenia mówiącego, iż bezpieczeństwo energetyczne łączy się z tym w wymiarze geopolitycznym.  Dlatego w dokumencie postuluje się wpisanie bezpieczeństwa energetycznego w unijne ramy polityki w zakresie klimatu i energii. Priorytetem jest dywersyfikacja źródeł pozyskiwania energii z wykorzystaniem tej pochodzącej z gazu z łupków oraz OZE. W dokumencie wskazano na konieczność rozwoju europejskiej infrastruktury energetycznej, jeśli chodzi o gaz i energię. Za kluczowe uznano inwestycje, które zwiększą niezależność energetyczną Europy Środkowej i Wschodniej, włączając budowę nowych połączeń energetycznych w Europie. W dokumencie podkreślono również potrzebę kontynuowania dialogu ze Stanami Zjednoczonymi w celu liberalizacji ich rynku paliwowego i otwarcie go na wymianę handlową z Europą.   Zapisy dokumentu pokazują, że w wielu istotnych dla polskiego interesu projektach, przede wszystkim w walce o wspólne bezpieczeństwo energetyczne, będziemy mogli liczyć na wsparcie Wielkiej Brytanii. Pomimo tego, że Cameron jak na razie ostrożnie odnosi się do niektórych kluczowych pomysłów polskiego rządu, takich jak wspólne zakupy energii, to najwyraźniej dostrzega znaczącą rolę Polski w europejskiej polityce energetycznej.

Ciąg dalszy walki o produkty wędzone tradycyjnie

W poniedziałek, 5 maja w siedzibie Związku Województw RP odbyło się spotkanie ws.  planu działań administracji rządowej dotyczących wprowadzenia rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 835/2011 - ws. zawartości takich substancji jak np. benzo(a)piren w wyrobach wędzonych. Jednym z zaproszonych gości był Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogusław Sonik, który aktywnie zaangażował się w sprawę ochrony tradycyjnej polskiej żywności. Przypomnijmy, że 20. stycznia br. Poseł Sonik zorganizował  spotkanie robocze w sprawie rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 835/2011, w którym wzięli udział zarówno producenci wyrobów tradycyjnych, jak i przedstawiciele centralnych resortów. Efektem spotkania było wspólne wystąpienie władz województwa małopolskiego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Zdrowia oraz do Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zwróciło uwagę na problematyczną sytuację w jakiej znaleźli się małopolscy producenci wyrobów wędzonych metodą tradycyjną, których dotyczyć będą regulacje wprowadzone w efekcie rozporządzenia KE nr 835/2011. W spotkaniu w siedzibie Związku Województw RP wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Polskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów Wędzonych Tradycyjnie i Związku Województw RP. Podczas spotkania przedstawiono dotychczasowe działania, mające na celu zmianę niektórych zapisów rozporządzeniu KE z 2011 roku, którego intencją jest zmniejszenie ilości benzo(a)pirenu w produktach spożywczych.  Związek Województw RP 3 miesiące temu wystąpił o przeprowadzenie badań na zawartość wyżej wymienionej substancji w polskich wyrobach. (Komisja Europejska zobowiązała państwa członkowskie do przeprowadzenia badań w 2005 roku, jednak zaniechał ich rząd Prawa i Sprawiedliwości.) Badania wykazały, że na 200 produktów wędzonych tradycyjną metodą 30% nie spełnia nowych norm. Warto przy tym zaznaczyć, że wszystkie produkty mieszczą się w granicy, która obowiązuje obecnie. Producenci podkreślali, że zrobili ze swojej strony wszystko, aby spełniać nowe normy. Niestety wciąż trudno im dostosować się do nowych przepisów. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpił do Komisarza Europejskiego ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów w KE z postulatami wprowadzenia dwuletniej prolongaty dla rozporządzenia nr 835/2011 oraz niestosowania nowych przepisów do produktów, które wpisane są do Rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych lub do Rejestru Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności. Związek Województw RP prosi natomiast Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uzupełnienie swojego stanowiska poprzez stworzenie dokładnej definicji tradycyjnych technologii wędzenia, która da podstawę do rozmów z Komisją Europejską o uzyskaniu derogacji dla produktów wędzonych tradycyjnymi metodami, wykorzystując precedens łotewskich szprotek i francuskich małży.

Czy uda się uratować "Naftę" ?

W wyniku reorganizacji firmy wiertniczej Exalo Drilling S.A. Centrum Kraków zostały wystawione na sprzedaż krakowskie nieruchomości dawnej spółki PNiG Kraków: Baza Płaszów i biurowiec przy ul. Lubicz 25, z którego zniknął już historyczny napis „Nafta”. Siedziba spółki została przeniesiona do Piły. W wyniku tej sytuacji pracę może stracić nawet kilkaset najlepszych fachowców przemysłu naftowego, których zapleczem naukowym jest krakowskie AGH.  Dotychczas zwolniono już ponad 60 osób. Co więcej wkrótce po utworzeniu spółki Exallo Drilling z siedzibą w Pile na początku 2013 r. odwołani zostali byli Prezesi PNiG Kraków (pełniący wówczas funkcje dyrektorów), a tym samym Centrum Kraków zostało pozbawione znaczącej reprezentacji.   Dalsza taka polityka może doprowadzić do degradacji krakowskiego oddziału firmy i pociągnąć za sobą jeszcze większą ilość zwolnień wykwalifikowanej i doświadczonej kadry pracowniczej.      W wyniku zaistniałej sytuacji z prośbą o interwencję w tej sprawie zwrócił się do Posła Bogusława Sonika w swoim liście Przewodniczący  OZZGNiG Oddział Exalo Drilling S.A. Eugeniusz Postawa. Poseł Bogusław Sonik stanowczo sprzeciwia się tej sytuacji i apeluje do wszystkich małopolskich posłów o wspólne  podjęcie działań, a do Ministra Skarbu o zorganizowanie spotkania z małopolskimi posłami w tej sprawie. Poseł Sonik zwrócił się również do Ministra Skarbu z protestem wobec obecnej sytuacji oraz z prośbą o przedstawienie stanowiska w tej sprawie.

Emisja filmu "Punkt Oparcia" w TVP 2, 5 maja, godz. 22.50

W nawiązaniu do przypadającej 1 maja 10. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w poniedziałek 5 maja 2014 r. o g. 22.50 na antenie TVP 2 zostanie wyemitowany film „Punkt Oparcia” w reż. Anny Ferens. Film powstał według pomysłu i dzięki staraniom Posła Bogusława Sonika. Tytuł „Punkt Oparcia” nawiązuje do archimedesowskiej maksymy: Dajcie mi punkt oparcia, a poruszę Ziemię. Premiera filmu odbyła się na początku 2014 roku w Parlamencie Europejskim. W marcu i kwietniu tego roku „Punkt oparcia” został pokazany w Stanach Zjednoczonych, zaczynając od Festiwalu Filmowego Unii Europejskiej w Chicago, poprzez University of Michigan, Ann Arbor, University of Southern California, Los Angeles i Columbia University w Nowym Jorku. Dokument jest częścią projektu: „Parlament Europejski – powrót Wschodu na Zachód” zrealizowanego przez Stowarzyszenia Maj 77’, Narodowe Centrum Kultury oraz Europejską Sieć Pamięć i Solidarność. Film oparty na nigdy niepublikowanych materiałach archiwalnych pokazuje zaangażowanie europosłów w obronę więźniów politycznych z Polski, Estonii, Czechosłowacji, Rumunii oraz innych krajów Europy Środkowo – Wschodniej w latach 79 – 89’, kiedy były one częścią bloku sowieckiego. Autorka Anna Ferens odwiedziła z kamerą bohaterów tamtych wydarzeń. W rezultacie powstał przejmujący film dokumentalny pokazujący drogę do wolności jaką przeszliśmy w ciągu ostatnich dekad. Film ukazuje, że PE jest miejscem żywej debaty i autentycznych emocji w obronie wartości podstawowych.Dla demokratycznej opozycji był przez to bezcennym punktem oparcia.