Nowości

Nadchodzi zima! Pamiętajmy o czworonogach!

Większość istniejących Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt prowadzi całoroczne zbiórki najbardziej potrzebnych narzędzi do zadbania o swoich podopiecznych. Do podstawowych form opieki świadczonej przez schroniska dla bezdomnych zwierząt należy zabezpieczenie zwierzętom bezpiecznego schronienia, pożywienia, podstawowej opieki weterynaryjnej (w wielu schroniskach także zabiegi sterylizacji/kastracji) oraz pomoc w znalezieniu nowych opiekunów. Pamiętajmy, że państwowe Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt utrzymywane są przede wszystkim z pieniędzy przekazywanych przez miasta lub województwa. Ponadto wspomagane są ze środków zgromadzonych przez regionalne Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oraz hojnych darczyńców.   Zima to czas gdy potrzeb jest jeszcze więcej w związku z ujemną temperaturą powietrza. Zachęcamy by podczas zbliżających się przedświątecznych porządków przekazać niepotrzebne rzeczy potrzebującycm czworonogom! Największe problemy schronisk to: -braki finansowe -zbyt mała liczba sponsorów -zbyt duża ilość zwierząt -braki specjalistycznej karmy -zbyt mała liczba wolontariuszy i ludzi dobrej woli -zbyt mała liczba adopcji -zachowanie odpowiednich warunków sanitarnych Całoroczne zapotrzebowanie w placówkach dla zwierząt dotyczy głównie: - konserw dla psów i kotów  - wyższej jakości karmy dla psów/ kotów w trakcie leczenia - kocy, kołder (z wyłączniem kołder i poduszek puchowych, gdyż po roztarganiu przez zwierzaki pierze zatyka kanalizację), ręczniki, prześcieradła. - smyczy, obroży, kagańców, haltery (kantarki) - akcesoriów dla zwierząt np. klikiery, zabawki dla psów i kotów -bud dla psów -misek -garnków, nierdzewnych pojemników   Do schronisk także tych prywatnych trafiają zwierzęta bezdomne, błąkające się, zagubione. Placówki interweniują po zgłoszeniu Policji, Straży Miejskiej lub Urzędu Gminy.  Organizując każdego roku przedświąteczną akcje „Zbiórka dla Burka” zachęcamy do wsparcia Małopolskich schronisk! http://www.boguslawsonik.pl/?q=zbi%C3%B3rka+dla+burka   Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie ul. Rybna 3, 30 – 254 Kraków p.o. Jerzy Mikus tel.: (12) 429-74-72   Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Straż Obrony Praw Zwierząt w Wieliczce/ Hotel w Lednicy Górnej ul. Bolesława Chrobrego 3, 32-020 Wieliczka tel. 533-032-998 Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Psie Pole” w Racławicach k/Miechowa Schronisko dla Bezdomnych Psów w Nowym Targu Celina Pawluśkiewicz ul. Kokoszków 101, 34-400 Nowy Targ tel.: 018 44 88 433 Schronisko dla zwierząt w Oświęcimiu ul. Kamieniec, 32-600 Oświęcim tel.: 698 024 633 691 485 682 Schronisko dla zwierząt w Tarnowie ul. Cmentarna 33–100 Tarnów tel.: 0 606-124-073

Sejm według Sonika!

Sejm według Sonika 63% Polaków źle ocenia pracę Sejmu. 409 Posłów nie udzieliło odpowiedzi na pytania portalu Onet. To się da zmienić! 1. ONI NIC NIE ROBIĄ ? POSŁOWIE DO RAPORTU! Nieliczni posłowie gwiazdorzą w telewizjach, pracy pozostałych nie widać.Dlaczego zmieniać jakieś prawo? Jakie będą głębokie skutki tej zmiany? Odpowiedź na te – i inne - pytania powinna być zawarta w pisemnych raportach. Raport ma być dostępny dla wszystkich i podpisany nazwiskiem konkretnego posła. Taka praktyka zmotywuje posłów do pracy i zmusi do wnikliwości. Wyborcy dowiedzą się o co chodzi i kto jest osobiście odpowiedzialny za dobrą (lub złą) zmianę prawa. 2. DO CZEGO SŁUŻY HOTEL SEJMOWY? CZAS NA ZMIANY! Sypialnia? Miejsce częstych skandali? Pokoje hotelowe trzeba zmienić w gabinety indywidualnej pracy. Tego w Sejmie brakuje. 3. DOKSZTAŁCANIE POSŁÓW ? TAK! Kluby Poselskie winny regularnie organizować debaty z udziałem ekspertów na tematy istotne dla współczesnego świata. Żeby wprowadzić szersze perspektywy, wyjść poza schemat doraźnej rywalizacji politycznej, znaleźć wśród nowych posłów najlepszych mówców i erudytów, pokazać podszewkę zmian cywilizacyjnych, a nawet poznać historię.Aby już żaden poseł nie sytuował Powstania Warszawskiego w 1989 roku, każdy rozróżniał szyitów od sunnitów i umiał czytać statystyki. TRZEBA ZMIENIĆ FUNKCJONOWANIE SEJMU https://www.youtube.com/watch?v=BXBgLLlgr7o

Sonik Komandorem Orderu Zasługi Francji!

W poniedziałek, 28 września br.  w siedzibie Konsulatu Generalnego Francji i Instytutu Francuskiego w Krakowie odbyła się uroczystość nadania Bogusławowi Sonikowi insygniów  Komandora Orderu Zasługi Francji. Przypomnijmy, że Bogusław Sonik w latach 80 udał się na emigrację do Francji, gdzie był m.in. korespondentem Radia Wolna Europa. W latach 1990-1996 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Polskiego we Francji oraz Ministra Pełnomocnego Ambasady Polskiej w Paryżu. W tym czasie we współpracy z merostwem Paryża i innych miast Francji organizował prezentacje polskiej kultury i sztuki. W 1996 po powrocie do kraju objął stanowisko Biura Festiwalowego Kraków 2000, powstałego dla realizacji programu kulturalnego związanego z przyznanym miastu  tytułem Europejskiej Stolicy Kultury roku 2000. Było to wówczas największe w Polsce wydarzenie kulturalne o wymiarze międzynarodowym. Dzisiejsze Krakowskie Biuro Festiwalowe rozwija projekty kulturalne o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Order został ustanowiony w 1963r. przez ówczesnego Prezydenta Francji Charles'a de Gaulle'a i jest przyznawany przez Prezydenta Republiki zarówno obywatelom Francji, jak innych państw za wybitne zasługi cywilne i wojskowe. Dotychczas orderem zostało odznaczonych 19 Polaków, w tym m.in. Bronisław Geremek, Jan Kułakowski, czy Andrzej Seweryn.

Gloria Artis dla Sonika!

Podczas 71. inauguracji sezonu artystycznego w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie Bogusław Sonik został uhonorowany Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. O przyznanie medalu Sonikowi wnioskował Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Bogusław Sonik (Poseł do Parlamentu Europejskiego w latach 2004 – 2014, a obecnie Radny Województwa Małopolskiego) jest postacią niezwykle zasłużoną dla kultury polskiej.W latach 1990-1996 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Polskiego we Francji oraz Ministra Pełnomocnego Ambasady Polskiej w Paryżu. W tym czasie we współpracy z merostwem Paryża i innych miast Francji organizował prezentacje polskiej kultury i sztuki. W 1996 po powrocie do kraju objął stanowisko  Dyrektora Biura Festiwalowego Kraków 2000, powstałego dla realizacji programu kulturalnego związanego z przyznanym miastu  tytułem Europejskiej Stolicy Kultury roku 2000. Było to wówczas największe w Polsce wydarzenie kulturalne o wymiarze międzynarodowym. Dzisiejsze Krakowskie Biuro Festiwalowe rozwija projekty kulturalne o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Bogusław Sonik aktywnie działał na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska Krakowa i Województwa Małopolskiego. Był pomysłodawcą Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, odbywającego się do dziś wydarzenia popularyzującego najciekawsze i najpiękniejsze miejsca oraz obiekty regionu, wpływającego na odbudowę jego tożsamości oraz poczucie wspólnoty jego mieszkańców. Zainicjowana w Krakowie przez Bogusława Sonika akcja „Przywracanie pamięci” miała na celu przywrócenie społecznej świadomości historii krakowskiego getta. Także dzięki jego staraniom w 2004 roku Apteka Pod Orłem otrzymała status muzeum.  Sonik otrzymał dotychczas odznaczenia: Kawaler Orderu Sztuki i Literatury Zasłużony dla Kultury Polskiej Krzyż Wolności i Solidarności nagroda MEP Awards dla najbardziej pracowitego europosła w kategorii ENERGIA Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Medal "Dziękujemy za wolność", Medal "Świadek Historii".

Małopolski sukces w walce o czyste powietrze!

 Projekt zintegrowany LIFE-Małopolska w zdrowej atmosferze, którego koordynatorem jest Województwo Małopolskie został uznany za najlepszy z 39 projektów z całej Unii Europejskiej i otrzymał ponad 9,9 mln euro dofinansowania. Realizacja projektu rozpocznie się 1 października 2015 r. Założeniem projektu jest wdrożenia w Małopolsce Programu ochrony powietrza oraz osiągnięcie standardów jakości powietrza wymaganych w prawie krajowym i unijnym. Realizację zaplanowano na lata 2015-2023. Wartość programu to 70 mln zł (17 mln euro). LIFE koordynuje Województwo Małopolskie we współpracy z partnerami - głównie gminami, które chcą aktywnie walczyć z zanieczyszczeniem powietrza na swoim obszarze. W projekt włączyło się 38 małopolskich gmin. LIFE zakłada m.in. stworzenie sieci Eko-doradców, którzy na poziomie gmin będą wspierać wdrażanie Programu ochrony powietrza i organizować programy dofinansowania dla mieszkańców pozwalające na wymianę ogrzewania na ekologiczne. W Krakowie m.in. wzmocniona ma zostać obsługa administracyjna Krakowa w celu sprawniejszej obsługi mieszkańców przy rozpatrywaniu wniosków o wymianę starych pieców.  Więcej na: http://malopolskie.pl/Wydarzenia/index.aspx?id=14941

Miliardy złotych dla Małopolski!

Budowa drogi S7 od Lubnia do Rabki, wschodnia obwodnica Krakowa, pierwszy odcinek dwupasmowej drogi z Brzeska do Nowego Sącza, obwodnice: Nowego Sącza, Dąbrowy Tarnowskiej i Zatora, linia kolejowa Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Prokocimiu – to tylko niektóre z inwestycji wpisanych do Kontraktu Terytorialnego Województwa Małopolskiego.  Kontrakt Terytorialny jest nowym instrumentem uzgadniania przedsięwzięć między rządem a samorządem województwa. Dzięki niemu możliwe będzie skoncentrowanie środków finansowych na najważniejszych dla Małopolski zadaniach rozwojowych. Kontrakt, który zawiera wspólnie uzgodnione cele rozwoju dotyczące regionu, przedsięwzięcia priorytetowe oraz sposób ich koordynacji jest wzajemnym zobowiązaniem strony rządowej i samorządowej. Ustalenia poczynione w toku negocjacji kontraktu terytorialnego znajdą swoje odzwierciedlenie w zapisach poszczególnych programów operacyjnych - zarówno krajowych, jak i regionalnego, które stanowić będą źródła finansowania uzgodnionych przedsięwzięć. Jakie przedsięwzięcia realizowane w Małopolsce mogą liczyć na wsparcie rządu? – W Kontrakcie zagwarantowane zostały źródła finansowana przede wszystkim dla projektów z zakresu infrastruktury transportowej i ochrony zdrowia – poinformował marszałek województwa małopolskiego. Przypomnijmy, w trakcie pierwszej rundy negocjacji dot. Kontraktu Terytorialnego, która odbyła się w drugiej połowie września br., strona rządowa i Zarząd Województwa Małopolskiego uzgodniły przede wszystkim przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury transportowej i ochrony zdrowia. Na liście podstawowej znalazły się inwestycje o łącznej wartości ok. 24 mld zł. W odniesieniu do tych zadań zostały już ustalone warunki ich realizacji, w tym źródła finansowania. Lista inwestycji, które objął Kontrakt Terytorialny tutaj. Źródło: www.malopolskie.pl

Sonik przekazuje dary dla Donbasu

29 pralek, 29 lodówek i 29 kuchenek gazowych - to dary Samorządu Wojewdztwa Małopolskiego przekazane 24 września 2015 r. przez Bogusława Sonika do siedziby Caritas Diecezji Krakowskiej dla uchodźców na Ukrainie. Wydarzenie było połączone z konferencją prasową Bogusława Sonika, przewodniczącego Komisji ds. Współpracy z Polakami i Polonią za Granicą Sejmiku Województwa Małopolskiego. Przypomnijmy, jednym z pierwszych wniosków Komisji ds. Współpracy z Polakami i Polonią za Granicą Sejmiku Województwa Małopolskiego w obecnej kadencji było zorganizowanie przez Samorząd Województwa pomocy humanitarnej dla poszkodowanych podczas działań wojennych na Ukrainie. Zarząd Województwa Małopolskiego pozytywnie odpowiedział na te wnioski, czego efektem jest zakup przekazanego sprzętu AGD.

Sonik wśród ukraińśkiej Polonii

W dniach 1-3 września z wizytą na Ukrainie przebywał przewodniczący Komisji ds. Współpracy z Polakami i Polonią za Granicą Sejmiku Województwa Małopolskiego Bogusław Sonik. Głównym celem wizyty było uczestnictwo w inauguracji roku szkolnego w polskiej szkole oraz przekazanie pomocy naukowych dla dzieci polonijnych. Na Ukrainie, podobnie jak w Polsce rok szkolny rozpoczyna się 1 września. Na jego inauguracji w szkole nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie gościł przewodniczący Komisji ds. Współpracy z Polakami i Polonią za Granicą Bogusław Sonik. Po mszy i uroczystej akademii inaugurującej rok szkolny radny Sonik przekazał w imieniu samorządu województwa małopolskiego rzutniki oraz książki do nauki języka polskiego dla dzieci polonijnych. Dar z Małopolski jest efektem wniosku podjętego przez Komisję Sejmiku Województwa Małopolskiego do spraw Współpracy z Polakami i Polonią za Granicą. –Życzę Wam, byście osiągali jak najlepsze wyniki w nauce, i byście byli szczęśliwi i zadowoleni z tego, że macie okazję do kultywowania języka polskiego i polskich tradycji w tak pięknym miejscu-mówił podczas inauguracji roku szkolnego przewodniczący Sonik.Wizyta obfitowała także w momenty symboliczne. Jednym z nich był hołd złożony przez Bogusława Sonika profesorom lwowskim na miejscu ich kaźni. Podobne wydarzenie miało również miejsce w drugim dniu wizyty, w Czarnym Lesie, gdzie znajduje się miejsce pamięci polskiej inteligencji Stanisławowa, wymordowanej przez Niemców po ich wkroczeniu na te tereny w 1941 r. W Stanisławowie, obecnym Iwanofrankowsku, w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego odbyła się projekcja filmu „Punkt Oparcia”. Produkcja powstała z inicjatywy Bogusława Sonika opowiada o działaniach, jakie w latach 80. Podejmował Parlament Europejski upominając się o wolność dla więźniów politycznych i swobody demokratyczne w krajach bloku wschodniego. Centrum otrzymało również książki do nauki języka polskiego, historii i geografii oraz tablicę multimedialną. Przewodniczący Sonik wręczył je dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego Marii Osidacz, która wiosną tego roku gościła w Krakowie na posiedzeniu Komisji ds. Współpracy z Polakami i Polonią za Granicą.Spotkania przedstawiciela Sejmiku Województwa Małopolskiego na Ukrainie zostały odnotowane przez media polonijne, m.in. „Kurier Galicyjski".  Źródło: www.malopolskie.pl

Dni Polskie w Magdeburgu

W miniony weekend w Saksonii-Anhalt rozpoczęły się Dni Polskie. W uroczystej inauguracji wydarzenia w Magdeburgu wziął udział przewodniczący Komisji ds. Współpracy z Polakami i Polonią za Granicą SWM, Bogusław Sonik. Wydarzenie rozpoczęło się otwarciem wystawy pochodzącego z Grybowa artysty Stanisława Apriasza. W poniedziałek głównym punktem Dni Polskich był rozwój i charakterystyka polskiej sztuki ludowej. Wszystkim spotkaniom w Magdeburgu towarzyszyła wizyta campera Małopolski i prezentacja województwa małopolskiego.W otwarciu Dni Polskich uczestniczył przewodniczący sejmikowej Komisji ds. Współpracy z Polakami i Polonią za Granicą, Bogusław Sonik, który podkreślił wagę współpracy z naszymi zachodnimi sąsiadami i potrzebę zaangażowania samorządu we współdziałanie z Polakami zamieszkującymi zarówno na wschód, jak i na zachód od naszych granic. Przewodniczący Sonik spotkał się także z załogą małopolskiego campera i wziął udział w wydarzeniach promujących Małopolskę.Rozpoczęte w minioną niedzielę Dni Polskie w Saksonii-Anhalt potrwają do 17 maja. Będą się na nie składać liczne wystawy, konferencje i odczyty, wśród nich m.in. te poświęcone zakończeniu II Wojny Światowej i życiu i dziełu marszałka Józefa Piłsudskiego, którego osiemdziesiąta rocznica śmierci przypadnie pod koniec Dni Polskich.

SONIK najlepszy w Krakowie!

22 313 głosów - taki znakomity wynik osiagnąl Sonik w minionych wyborach samorządowych, jako kandydat do Sejmiku Województwa Małopolskiego z  miejsca nr 3 krakowskiej listy PO. Sonik zgromadził ponad 23% głosów z całej listy i to własnie on zapewnił PO dobry wynik w Krakowie (ostatecznie PO w Krakowie otrzyma 5 mandatów). Ta miażdżąca przewaga to niewątpliwy sukces Sonika, który otwiera mu drogę do ubiegania się o miejsce w formującym się właśnie nowym Zarządzie Województwa Małopolskiego. Swoim wynikiem pokonał również lidera listy Grzegorza Lipca, który stratując z 1. miejsca otrzymał 13 702 głosów. Serdeczne gratulacje! 

Sonik odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia...

Prezydent Bronisław Komorowski wręczył w dniu Święta Niepodległości odznaczenia państwowe za zasługi w służbie państwu i społeczeństwu 40 osobom, wśród nich Bogusławowi Sonikowi, który otrzymał odznaczenie - Krzyż Komandorski  Orderu Odrodzenia Polski. Wśród uhonorowanych znaleźli sie również m.in. ekonomistka, była minister przemysłu Henryka Bochniarz,  aktor Jan Peszek oraz dziennikarze: Maciej Orłoś i Jacek Żakowski.  - Chciałem podziękować za to, że mogłem w imieniu ojczyzny, odznaczyć państwa za zasługi związane z odzyskiwaniem naszej wolności, ale również te zasługi związane z zagospodarowywaniem wolności w obszarze kultury, gospodarki, służby publicznej, służby dyplomatycznej. Te obszary współdecydują o tym, jaka jest dzisiaj Polska i jaka będzie w przyszłości: Polska niepodległa, Polska wolna - podkreślił Prezydent Komorowski zwracając się od odznaczonych.

Międzynarodowa konferencja „Siła Bezsilnych z rewizytą”

23 października rozpoczęła  się dwudniowa międzynarodowa konferencja „Siła Bezsilnych z rewizytą” będąca kontynuacją odbywających się od wielu lat w Willi Decjusza spotkań poświęconych idei wolności. Bogusław Sonik - Prezes Stowarzyszenia Willa Decjusza wygłosił podczas konferencji wykład inauguracyjny. Konferencji towarzyszyła  ceremonia wręczenia, już po raz jedenasty, Polskiej Nagrody im. Sérgio Vieira de Mello, Wysokiego Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka (2002-2003). Pierwszą nagrodzoną została Leyli Yunus, walcząca o prawa człowieka w Azerbejdżanie i próbująca  przeszczepić na grunt swojego kraju wartości liberalnej demokracji. Wraz ze swoim mężem, oskarżona o przestępstwa finansowe, musi stawiać teraz czoło więziennej codzienności. Jej przykład pokazuje, jak wiele jeszcze jest do zrobienia w sferze praw człowieka, które codziennie łamane są poza granicami Unii Europejskiej i sztucznie wytworzonymi ramami "zachodniego świata".Druga, równorzędna nagroda, przypadła Centrum Dialogu Międzyetnicznego i Tolerancji "Amalipe" z Bułgarii. To ogranizacja, która w kontekst Europejski chce wpisać historię Romów, często pomijaną w głównym nurcie. Centrum przedstawia w pozytywny sposób tradycję i kulturę tego narodu, przyczyniając się do obalenia negatywnych i krzywdzących stereotypów. Przy tym nie zapomina również o praktycznym, codziennym działaniu na rzecz swojej społeczności, pomagając w edukacji czy szukaniu zatrudnienia.    Specjalnym wydarzeniem była również wystawa fotografii pt. „Siłą” prezentująca chronologiczny rozwój wydarzeń ostatnich miesięcy we Lwowie i Kijowie.   Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z wydarzenia.