Komunikaty

Europarlament przyjął wyważoną rezolucję klimatyczną

  Parlament Europejski pojedzie na listopadową konferencję klimatyczną ONZ w Warszawie ze zrównoważonym mandatem. Dzięki zabiegom polskich europosłów i przy poparciu największej grupy politycznej w PE, do której należą europosłowie PO i PSL, udało się z rezolucji usunąć niekorzystne dla Polski zapisy odnośnie nowych celów redukcji emisji CO2. Odrzucone poprawki mówiły o redukcjach emisji na poziomie 30% do roku 2020, oraz 50% do roku 2030. Częściowo tylko została odrzucona natomiast poprawka nawołująca do zaprzestania poszukiwań gazu łupkowego w UE. - Udało się rozmiękczyć i odrzucić tylko część zapisów wzywających do wstrzymania rozwoju sektora gazu łupkowego w Europie. Jednak zapisy, które pozostały zniekształcają wydźwięk całej rezolucji. Wzywają do zaprzestania rozwoju niekonwencjonalnych paliw kopalnych w sytuacji, gdy paliwa te nie są wydobywane w Europie na skalę przemysłową. Przykład amerykański jasno pokazuje, że mogą mieć korzystny efekt środowiskowy i przyczyniać się właśnie do redukcji emisji - komentuje Bogusław Sonik (PO), członek komisji środowiska PE. - Fakt, że tego typu poprawki zostały zgłoszone do rezolucji na konferencję klimatyczną dowodzi, jak silna jest presja na Komisję Europejską, aby ta zaproponowała jeszcze w tym roku rygorystyczne ramy prawne w tym zakresie - dodaje Sonik. Rezolucja stanowi mandat PE na konferencję klimatyczną ONZ, która będzie miała miejsce w Warszawie 11-22 listopada br.

Łupki w rezolucji klimatycznej!

  Do rezolucji Parlamentu Europejskiego na konferencję klimatyczną ONZ w ostatniej chwili grupa skrajnej lewicy złożyła poprawkę nawołującą do wstrzymania poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego w Europie. Europosłowie zagłosują nad rezolucją jutro. - Jest to przykład histerii ze strony przeciwników wydobycia gazu łupkowego w Europie i dowód na to, że debata oparta jest na emocjach a nie na rzetelnej wymianie argumentów - komentuje Bogusław Sonik (PO). - Obawiam się, że w obliczu zbliżających się wyborów europejskich temat łupków będzie coraz częściej wykorzystywany politycznie - dodaje Sonik Konferencja klimatyczna ONZ będzie miała miejsce w Warszawie w dniach 11-22 listopada

Dyrektywa tytoniowa– slimy tak, mentol jeszcze 8 lat

Dziś w Parlamencie Europejskim odbyła się debata i głosowanie nad dyrektywą tytoniową. To ważna sprawa dla Polski jako kluczowego producenta tytoniu. Nasz kraj od początku był przeciwny zaostrzaniu przepisów. - Nie będzie zakazu sprzedaży cienkich papierosów. To duży sukces dla Polski i wyraz zdroworozsądkowego podejścia europosłów. Nie zgadzamy się na nadmierną regulację rynku i ingerencję w indywidualne wybory konsumentów. Jednocześnie wyeliminowanie możliwości uatrakcyjniania samych produktów tytoniowych m.in. opakowań, jest słusznym krokiem w kierunku zniechęcania młodych ludzi do sięgania po papierosy - komentuje wynik głosowania poseł Bogusław Sonik (PO). Poprawka Posła Sonika w obronie slimów została przyjęta. Parlament Europejski przyjął następujące zapisy: Nie ma zakazu sprzedaży  papierosów typu slim Okres przejściowy na  zakaz papierosów mentolowych – w sumie 8 lat      Wypracowanie przez KE w ciągu 3 lat tzw. pozytywnej listy dopuszczalnych substancji (np. cukier)      Oznakowania ostrzegawcze  zajmujące 65% powierzchni paczki   Ostateczny wynik głosowania: 560 za, 92 przeciw przy 32 głosach wstrzymujących się.   Po zakończeniu negocjacji dyrektywa wróci do Parlamentu Europejskiego i zostanie poddana pod ostateczne głosowanie. Kolejnym etapem prac nad dyrektywą są dwustronne negocjacje między europosłami a przedstawicielami krajów członkowskich.

Niekorzystne dla polskiego przemysłu zapisy o...

Odrzucona w środę niekorzystna dla Polski rezolucja ws. pozwoleń na emisję CO2 może wrócić do PE, tym razem na październikową sesję planarną. - Po euforii związanej z odrzuceniem rezolucji, w, której znalazły się zapis wzywający do wycofania części pozwoleń na emisje CO2 oraz proponujące wiążecie cele redukcyjne, które drastycznie uderzyłby w polską gospodarkę, mam obawy że to nie koniec tej batalii – komentuje Bogusław Sonik (PO). Podobny przypadek miał miejsce ws. głosownia nad propozycją KE dot. tzw. backloadnigu, która pierwotnie odrzucona, przyjęta został w powtórnym glosowaniu. - Teraz mamy niemal identyczną sytuacje. Pomimo , że komisja ds. środowiska  odrzuciła rezolucję,  możliwe jest , że ponownie  zostanie poddana pod glosowanie w Strasburgu.  Wczorajsza decyzja komisji środowiska była sygnałem, że w Unii Europejskiej coraz silniejszy jest równoważony i zdroworozsądkowy trend w kwestii polityki klimatycznej. Chodzi o to by nie stwarzać europejskiemu przemysłowi coraz to bardziej wyśrubowanych norm środowiskowych. W tym kontekście coraz lepiej odbierane i szerzej popierane jest stanowisko polskiego rządu, w tej sprawie, który sprzeciwia się realizacji celów redukcyjnych za wszelka cenę – tłumaczy Sonik.

Szykują dyrektywę dot. łupków

Od miesięcy zapowiadana przez Komisję Europejską inicjatywa dot. węglowodorów niekonwencjonalnych, najprawdopodobniej przyjmie kształt dyrektywy. Do tych informacji dotarł europoseł Boguslaw Sonik powołując się na źródła z dyrekcji ds. środowiska w Komisji Europejskiej (DG ENVI).   - DG ENVI jest zdeterminowane, aby gaz łupkowy objąć europejskimi ramami legislacyjnymi, propozycja tekstu krąży już w Komisji i w najbliższych dniach będzie przedstawiona do konsultacji innym dyrekcjom generalnym. Ocena wpływu, zwraca uwagę główne na kwestie dotyczące chemikaliów, konstrukcji odwiertu i recyclingu wody – poinformował Sonik (PO).   - Teraz wszystko zależy od argumentacji i siły przebicia pozostałych Komisarzy: ds. Energi i Konkurencyjności oraz krajów członkowskich czy zdołają na tym etapie zatrzymać tę inicjatywę - komentuje Sonik.   - Liczę na to że, oprócz aspektów środowiskowych w ostatecznej decyzji zostaną wzięte pod uwagę argumenty dot. cen energii, konkurencyjności europejskiego przemysłu i bezpieczeństwa energetycznego Europy, które były przecież mocno akcentowane przez Przewodniczącego Barroso podczas ostatniego wystąpienia na sesji w Strasburgu – powiedział Sonik.

Walka o łupki przeniesiona na październik

W Strasburgu europosłowie zdecydowali przenieść na kolejną, październikową sesję glosowanie nad dyrektywa ws. oceny oddziaływania na środowisko. W tekście raportu komisji środowiska znalazły się niebezpieczne zapisy, które praktycznie uniemożliwiłby nie tylko wydobycie gazu łupkowego, ale nawet fazę badawcza i  poszukiwawczą.  -Razem z Bogdanem Marcinkiewiczem złożyliśmy poprwaki, nawołujące do zdroworozsądkowego podejścia do wydobycia gazu łupkowego. Wszyscy przecież zgadzamy się co do tego że wydobycie węglowodorów powinno spełniać najwyższe standardy środowiskowe i być bezpieczne dla obywateli. Nie można  jednak pozwolić na to, aby antyłupkowe lobby wykorzystywało środowiskowe argumenty do wprowadzenia na poziomie UE tak rygorystyczne przepisy, które praktycznie uniemożliwiłby rozwój tego sektora w Europie już na etapie badan i oceny złóż – powiedział Bogusław Sonik (PO). Przypomnijmy, że dziś miało dojść w Parlamencie Europejskim do głosowania nad dyrektywą ws. oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne. Ten punkt został dodany do agendy sesji plenarnej w ostatnim momencie, bez wcześniejszej debaty oraz utrudnia proceduralne złożenie poprawek oraz obronę gazu łupkowego - alarmuje Bogusław Sonik (PO). W projekcie sprawozdania znalazły się niebezpieczne zapisy nakładające obowiązek sporządzenia pełnej oceny oddziaływania na środowisko projektów związanych m.in. z wydobyciem gazu łupkowego, nawet w fazie poszukiwawczej, co może poważnie zagrozić lub nawet uniemożliwić wydobycie węglowodorów niekonwencjonalnych w Europie.

Raport antyłupkowy na agendzie przyszłotygodniowej sesji...

W przyszłym tygodniu w środę dojdzie do głosowania w Parlamencie Europejskim nad dyrektywą ws. oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne. - Ten punkt został dodany do agendy sesji plenarnej w ostatnim momencie, bez wcześniejszej debaty oraz utrudnia proceduralne złożenie poprawek oraz obronę gazu łupkowego - alarmuje Bogusław Sonik (PO). W projekcie sprawozdania znalazły się niebezpieczne zapisy nakładające obowiązek sporządzenia pełnej oceny oddziaływania na środowisko projektów związanych m.in. z wydobyciem gazu łupkowego, nawet w fazie poszukiwawczej, co może poważnie zagrozić lub nawet uniemożliwić wydobycie węglowodorów niekonwencjonalnych w Europie. - Wprowadzenie dodatkowego rozróżniania na odwierty konwencjonalnie i niekonwencjonalne jest wprost wymierzone w rozwój tego sektora w Polsce i Europie – dodał Bogusław Sonik. - W tym tygodniu byliśmy nie przypadkowo świadkami kolejnych działań ze strony przeciwników gazu łupkowego w Europie. Grupa zielonych zorganizowała wczoraj pokaz drugiej części propagandowego filmu Gasland oraz wysłuchanie publiczne, w obu przypadkach sala była pełna – relacjonuje Sonik.

Poseł Sonik wręczy w Kielcach Odznakę Honorową "Zasłużony...

Z inicjatywy i na wniosek Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika Państwo Dorota i Tomasz Tworkowie otrzymali Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uroczyste wręczenie odznaczenia z udziałem Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika odbędzie się w najbliższy piątek tj. 6 września o godzinie 18:45 na Placu Artystów  w Kielcach. To już kolejna inicjatywa Posła Sonika dla uhonorowania zasłużonych mieszkańców województwa świętokrzyskiego odznaczeniami państwowymi. Pani Dorota i Tomasz Tworek, to przedsiębiorcy ale także animatorzy kultury i miłośnicy sztuki oraz kolekcjonerzy. Wspólnie od wielu lat podejmują liczne inicjatywy na rzecz tworzenia i upowszechniania kultury wśród Kielczan, mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz osób odwiedzających miasto. Małżeństwo założyło także fundację „Nowa Przestrzeń Sztuki”, stawiająca sobie za cel organizację i promocję oryginalnych wydarzeń artystycznych i kulturalnych, w tym między innymi w przestrzeni publicznej Kielc. 

Kolejna mobilizacja przeciwników gazu łupkowego w...

Komisja Ochrony środowiska przegłosowana dzisiaj niekorzystne dla rozwoju sektora wydobycia gazu łupkowego poprawki do dyrektywy ws. oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne.  Objęcie obowiązkiem sporządzenia  pełniej oceny oddziaływania na środowisko fazy poszukiwawczej może poważnie zagrozić lub nawet uniemożliwić wydobycie węglowodorów niekonwencjonalnych w Europie. Poprawka przeszła glosami grupy socjalistów,  zielonych, ale również i liberałów którzy od miesięcy wyprowadza intensywną kampanię anyłupkową w Brukseli. Po przegłosowaniu mojego raportu w listopadzie 2012 roku stało się jasne, że nie ma szans w Europie na wprowadzenie moratorium w dosłownym tego słowa znaczeniu. Dlatego w dalszym ciągu są próby praktycznego uniemożliwienia lub doprowadzenia do komercyjnej nieopłacalności wydobycia gazu łupkowego. Nie ma żadnych podstaw aby również fazę rozpoznawcza obejmować takim rygorystycznymi środowiskowymi regułami. Wprowadzenie dodatkowego rozróżniania na odwierty konwencjonalnie i niekonwencjonalne są wprost wymierzone w rozwój tego sektora  w Europie - alarmuje po glosowaniu Sonik.Głosowanie nad mandatem negocjacyjnym odbędzie się  prawdopodobnie we wrześniu podczas glosowania na sesji planarnej. Sonik zapowiada złożenie poprawek do sprawozdania oraz lobbing na rzecz poparcia i zbudowania większości na plenum.

Komisja środowiska i zdrowia publicznego przyjęła...

W dzisiejszym głosowaniu posłowie z komisji środowiska i ochrony zdrowia opowiedzieli się za stworzeniem tzw. pozytywnej  listy  substancji, które mogłyby być dodawanie do papierosów.  Nie ma bezpośrednio zapisu o zakazie papierosów mentolowych. Za stworzenie takiej listy odpowiedzialna byłby Komisja Europejska i eksperci. Posłom  z tej komisji zależy głównie, aby papierosy smakowały i wyglądały jak papierosy. Stąd też silny opór wobec  papierosów cienkich typu slim - komentuje wynik głosowania poseł Bogusław Sonik. - Korzystny z punku widzenia obrony polskiego interesu, jest fakt że udało się przekonać wszystkie frakcje polityczne aby mandat negocjacyjny  głosowany był na posiedzeniu planarnym.  Oznacza to, że ostateczny  wynik głosownia będzie bardziej reprezentatywny i będzie odzwierciedlał stanowisko całego  PE. Będzie więc jeszcze szansa wprowadzenia poprawek odnośnie slimów  i mentolu. Opinie płynące z  pozostałych komisji są dowodem na to jak bardzo PE jest podzielony w tej kwestii – dodał poseł Bogusław Sonik.   Komisja środowiska i zdrowia publicznego przyjęła następujące zapisy: Oznakowania ostrzegawcze zajmujące 75% powierzchni paczki Zakaz sprzedaży papierosów typu slim Wypracowanie przez KE tz. pozytywnej listy dopuszczalnych substancji (np. mentol, cukier). E-papierosy, jako produkt medyczny sprzedawany w aptekach   Złożonych zostało ponad  1300 poprawek, z czego głosowano 65 poprawek kompromisowych.  Sama lista do glosowania miała 180 stron.  Ostateczny wynik głosowania: 51 za, 12 przeciw przy 8 głosach wstrzymujących się. Więcej o dyrektywie tytoniowej znajdą Państwo tutaj.

Parlament Europejski minimalną większością głosów przyjął...

Parlament Europejski przyjął dzisiaj minimalną większością propozycję Komisji Europejskiej tzw. backloadingu, czyli zawieszenia 900 mln pozwoleń na emisję CO2 po 2013 roku. 344 posłów głosowało za backloadingiem, 311 przeciw. To zła wiadomość dla przemysłu. Niestety posłowie też niewielką ilością głosów zdecydowali odroczyć głosowanie nad ostateczną propozycją legislacyjną, co znaczy, że sprawozdawca z grupy socjalistycznej dostał mandat na rozpoczęcie trójstronnych negocjacji międzyinstytucjonalnych.   - Po raz kolejny mamy do czynienia z próbą administracyjnego sterowania systemem, który miał być projektem opartym o reguły rynkowe. Wprowadzenie backloadingu podniesie ceny energii w UE, podniesie koszty produkcji i obniży konkurencyjność europejskiego przemysłu w warunkach utrzymującego się osłabienia gospodarczego. Wychodzenie z kryzysu będzie naturalnym, rynkowym impulsem do wzrostu ceny pozwoleń – powiedział Bogusław Sonik (PO). - Trzeba przypomnieć, że w kwietniu PE odrzucił propozycje Komisji Europejskiej. KE zastosowała jednak taką procedurę legislacyjną i naciski, które zaciemniły, rozmyły obraz propozycji wprowadzając niektórych deputowanych w błąd, stąd mamy odmienny wynik niż w kwietniu – dodał Bogusław Sonik.

Poseł Sonik odbierze nagrodę „Świadek Historii”!

W środę, 19 czerwca br. o godz. 12:00 w Sali Urzędu Rady Miasta w Krakowie przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 odbędzie się uroczysta gala wręczenia nagrody „Świadek Historii”. Nagroda „Świadek Historii” przyznawana jest raz w roku osobom wyjątkowo zasłużonym dla upamiętnienia historii Narodu Polskiego w poszczególnych rejonach Polski, którzy poprzez swoje oddanie i przywiązanie do historii narodowej oraz wspierającym działania pionu edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej. Odznaczenie jest nadawane jako wyraz podziękowania za trud przechowywania, gromadzenia i rozpowszechniania wiedzy o najnowszej historii Polski w czasach, kiedy historia współczesna była wykorzystywana przez władze PRL do celów propagandowych. Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.   W tym roku oprócz Posła Bogusława Sonik odznaczenie otrzymają: Kazimierz Cholewa ,Andrzej Jankowski, Józef Jarno, Anna Łakomiec, ks. Władysław Palmowski, Zofia Dubjelova (pośmiertnie).

Mamy kilkanaście miesięcy na ocenę potencjału polskich...

W ten piątek (7 czerwca br.) odbędzie się długo oczekiwane podsumowanie konsultacji społecznych ws. gazu łupkowego organizowanych przez Komisję Europejską. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich środowisk zainteresowanych wydobyciem gazu łupkowego - przemysł wydobywczy, chemicznych, organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele krajów członkowskich. Zakończenie konsultacji jest o tyle ważne, że to w rękach Komisji Europejskiej z Dyrekcji ds. środowiska, leży teraz ocena czy potrzebne są nowe regulacje z zakresu wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych w Europie. - Myślę, że to dobry znak, że spotkanie to będzie miało charakter bardziej otwarty. Będzie można też śledzić je przez Internet, co zapewnia większą przejrzystość. W obecnej sytuacji tak bardzo nie obawiałbym się zagrożenia ze strony Komisji Europejskiej. Mam nadzieje, że czterej współpracujących ze sobą komisarze podejmą zrównoważone i zdroworozsądkowe decyzje, które nie będą blokowały sektora gazu łupkowego w UE. Należy tez pamiętać ze mamy kilkanaście miesięcy do czasu, kiedy ewentualne regulacje unijne mogłyby obowiązywać, ten czas w Polsce należy zdecydowanie wykorzystać na sprawne prowadzenie prac, przyspieszenie wierceń i fazy eksploracyjnej tak, aby ocenić potencjał polskich złóż - komentuje Bogusław Sonik. W trakcie piątkowego spotkania Komisja Europejka podda pod dyskusje kwestie związane z aspektami środowiskowymi dotyczącymi gazu łupkowego tj. kwestie związane z woda i jej recyclingiem, chemikalia obowiązek publikacji składu chemicznego płynów szczelinujących, konstrukcja odwiertu kwestie związane z jakością powietrza, emisjami oraz wpływem prac wydobywczych na społeczności lokalne i jakość ich życia.

Pokaż swój punkt widzenia. Twój głos w Biuletynie...

Szanowni Państwo, Zachęcamy wszystkich czytelników wydawanego przez Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika Biuletynu Europejskiego do napisania krótkiego, publicystycznego tekstu o tematyce związanej z UE, a w szczególności z pracami PE. Zależy nam na poznaniu Państwa opinii w kwestiach, nad którymi na co dzień pracują Posłowie do Parlamentu Europejskiego oraz sam Parlament Europejski. Nie chcemy ograniczać ich tematycznie. Pozostawiamy więc Państwu całkowitą wolność wyboru. Swoją propozycję kierujemy przede wszystkim do tych, którym lekkość pisania jest dobrze znana i którzy nie boją się wyrażać swojej opinii. A jest o co walczyć. Najlepsze teksty będą się ukazywały w kolejnych numerach Biuletynu. Teraz kilka formalnych zasad: Tekst powinien mieć maksymalną objętość 5400 znaków znormalizowanego maszynopisu, co odpowiada około 3 stronom A4 (1800 znaków strona). Poseł Bogusław Sonik oraz Redakcja Biuletynu Europejskiego dokona wspólnie wyboru najlepszego tekstu, który zostanie opublikowany w danym numerze Biuletynu. W każdym numerze ukaże się wiec jeden wybrany materiał. Materiały wraz ze zdjęciem autora oraz krótką biografią (jeśli autor sobie tego życzy) prosimy przesyłać w formie elektronicznej do 15. dnia każdego miesiąca na adres: media@boguslawsonik.pl z dopiskiem w tytule: Pokaż swój punkt widzenia. Twój głos w Biuletynie Europejskim! Pragniemy dodatkowo zaznaczyć, że nadesłany tekst może być opublikowany tylko raz i w ramach jednego wydania biuletynu. Za napisanie materiału autorowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie finansowe. Jeszcze raz gorąco zachęcamy do wzięcia udziału, tym bardziej, że osoby piszące w interesujący sposób będą miały szanse na stałą współpracę. Szczegóły na naszej stronie internetowej www.boguslawsonik.pl

Kolejna instytucja przygotowuje raport o łupkach

Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogusław Sonik informuje, że po raportach Parlamentu Europejskiego oraz konsultacjach społecznych przeprowadzonych prze Komisję Europejską teraz Komitet Regionów postanowił zając się kwestią gazu łupkowego. W swoim raporcie Komitet Regionów skupi się głownie na aspektach i obowiązkach bezpośrednio dotyczących władz lokalnych i regionalnych związanych z wydobycia gazu niekonwencjonalnego. - Po raz pierwszy w Europie mamy sytuacje, w której prace poszukiwawcze mają miejsce tak blisko ludzi i to własne ten fakt budzi największe kontrowersje. Rola samorządów jest tutaj niezwykle istotna. Dlatego uważam ze podjęcie przez Komitet Regionów tego tematu jest właściwym krokiem w budowaniu europejskiego konsensu na wszystkich szczeblach - komentuje Sonik. Wczoraj podczas posiedzenia w Komisji Środowiska i Energii Komitetu Reginów, na którą członkowie zaprosili Sonika, poseł przekonywał, że gaz łupkowy to duże wyzwanie dla samorządów, ale równocześnie wielka szansa. Główna teza raportu Bogusław Sonika i rekomendacja dla sprawozdawcy i członków Komitetu Regionów to przyjęcie zasady ostrożnościowej. - Bo gaz łupkowy może być paliwem przyjaznym środowisku pod warunkiem spełniania najwyższych norm i standardów - powiedział Sonik. Obecni na posiedzeniu przedstawiciele Komisji Europejskiej zwrócili uwagę, że w całym procesie kluczowa jest implementacja istniejącego prawa i przepisów i to w wymiarze lokalnym. Raport Komitetu Regionów będzie dla KE istotnym wkładem i elementem, który będzie chciała wziąć pod uwagę przy podejmowania inicjatywy dotyczącej wydobycia niekonwencjonalnych złóż w UE. Raport Komitetu Regionów ma zostać opublikowany latem, a przyjęty na sesji plenarnej w październiku. Przyjęty przez PE raportu o gazie łupkowych autorstwa Bogusława Sonika znajdą Państwo tutaj.