Komunikaty

Czy uda się uratować "Naftę" ?

W wyniku reorganizacji firmy wiertniczej Exalo Drilling S.A. Centrum Kraków zostały wystawione na sprzedaż krakowskie nieruchomości dawnej spółki PNiG Kraków: Baza Płaszów i biurowiec przy ul. Lubicz 25, z którego zniknął już historyczny napis „Nafta”. Siedziba spółki została przeniesiona do Piły. W wyniku tej sytuacji pracę może stracić nawet kilkaset najlepszych fachowców przemysłu naftowego, których zapleczem naukowym jest krakowskie AGH.  Dotychczas zwolniono już ponad 60 osób. Co więcej wkrótce po utworzeniu spółki Exallo Drilling z siedzibą w Pile na początku 2013 r. odwołani zostali byli Prezesi PNiG Kraków (pełniący wówczas funkcje dyrektorów), a tym samym Centrum Kraków zostało pozbawione znaczącej reprezentacji.   Dalsza taka polityka może doprowadzić do degradacji krakowskiego oddziału firmy i pociągnąć za sobą jeszcze większą ilość zwolnień wykwalifikowanej i doświadczonej kadry pracowniczej.      W wyniku zaistniałej sytuacji z prośbą o interwencję w tej sprawie zwrócił się do Posła Bogusława Sonika w swoim liście Przewodniczący  OZZGNiG Oddział Exalo Drilling S.A. Eugeniusz Postawa. Poseł Bogusław Sonik stanowczo sprzeciwia się tej sytuacji i apeluje do wszystkich małopolskich posłów o wspólne  podjęcie działań, a do Ministra Skarbu o zorganizowanie spotkania z małopolskimi posłami w tej sprawie. Poseł Sonik zwrócił się również do Ministra Skarbu z protestem wobec obecnej sytuacji oraz z prośbą o przedstawienie stanowiska w tej sprawie.

Emisja filmu "Punkt Oparcia" w TVP 2, 5 maja, godz. 22.50

W nawiązaniu do przypadającej 1 maja 10. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w poniedziałek 5 maja 2014 r. o g. 22.50 na antenie TVP 2 zostanie wyemitowany film „Punkt Oparcia” w reż. Anny Ferens. Film powstał według pomysłu i dzięki staraniom Posła Bogusława Sonika. Tytuł „Punkt Oparcia” nawiązuje do archimedesowskiej maksymy: Dajcie mi punkt oparcia, a poruszę Ziemię. Premiera filmu odbyła się na początku 2014 roku w Parlamencie Europejskim. W marcu i kwietniu tego roku „Punkt oparcia” został pokazany w Stanach Zjednoczonych, zaczynając od Festiwalu Filmowego Unii Europejskiej w Chicago, poprzez University of Michigan, Ann Arbor, University of Southern California, Los Angeles i Columbia University w Nowym Jorku. Dokument jest częścią projektu: „Parlament Europejski – powrót Wschodu na Zachód” zrealizowanego przez Stowarzyszenia Maj 77’, Narodowe Centrum Kultury oraz Europejską Sieć Pamięć i Solidarność. Film oparty na nigdy niepublikowanych materiałach archiwalnych pokazuje zaangażowanie europosłów w obronę więźniów politycznych z Polski, Estonii, Czechosłowacji, Rumunii oraz innych krajów Europy Środkowo – Wschodniej w latach 79 – 89’, kiedy były one częścią bloku sowieckiego. Autorka Anna Ferens odwiedziła z kamerą bohaterów tamtych wydarzeń. W rezultacie powstał przejmujący film dokumentalny pokazujący drogę do wolności jaką przeszliśmy w ciągu ostatnich dekad. Film ukazuje, że PE jest miejscem żywej debaty i autentycznych emocji w obronie wartości podstawowych.Dla demokratycznej opozycji był przez to bezcennym punktem oparcia.

Parlament Europejski ostatecznie zatwierdził dyrektywę...

Cienkie papierosy pozostaną dostępne na rynku, mentole objęte zostały, w sumie, 6 letnim okresem przejściowym i znikną z rynku dopiero w 2020 roku. Ostrzeżenie zdrowotne obejmować będzie 65% powierzchni paczki papierosów. To część porozumienia międzyrządowego wokół dyrektywy tytoniowej, które dzisiaj ostatecznie europosłowie zaakceptowali podczas głosowania plenarnego. Zaostrzenie dyrektywy zaproponowała Komisja Europejska, która chciała zniechęcić do palenia przede wszystkim młodych ludzi.   - Kompromis jest zrównoważonym stanowiskiem biorącym pod uwagę zarówno bezpieczeństwo konsumentów jak i swobodne funkcjonowanie przemysłu. Zmiany zaproponowane przez KE nie będą miały negatywnego wpływu na produkcję i zatrudnienie w branży tytoniowej o czym zostaliśmy poinformowani przez głównych producentów w kraju – skomentował Poseł Bogusław Sonik (PO). Proponowany kompromis wprowadza minimalne przepisy, nieuregulowanych dotąd e-papierosów, mając na celu ochronę zdrowia konsumentów, jednocześnie nie ograniczając producentów i użytkowników. E- papierosy będą dostępne w sklepach, choć kraje będą mogły zaostrzyć przepisy i zdecydować o ich sprzedaży tylko w aptekach.

Przyjęto przesłanie ws. przemocy na Ukrainie

Wezwanie władz ukraińskich do natychmiastowego zaprzestania stosowania przemocy oraz do rozpoczęcia działań mających na celu pokojowe rozwiązanie kryzysu politycznego to główne postulaty przesłania przyjętego z inicjatywy Posła Bogusława Sonika (PO, EPL) przez członków Grupy Europejskiej Partii Ludowej zebranych na zjeździe w Krakowie.  Dokument był negocjowany od wczoraj, natomiast dzisiaj przyjęto go w ostatecznej formie. W przesłaniu podkreślono również solidarność z rodzinami ofiar brutalnej przemocy oraz wezwano  całą społeczność międzynarodową do podjęcia wysiłku na rzecz przeciwdziałania przemocy na Ukrainie.  Pełną treść oryginalnego dokumentu znajdziecie Państwo w załączeniku. 

Parlament Europejski - Twój Punkt Punkt Oparcia w Krakowie

W środę, 19 lutego o godzinie 20.30 w hotelu Sheraton odbędzie się spotkanie inaugurujące obchody 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej - „Parlament Europejski – Twój Punkt Oparcia”. Organizatorami wydarzenia są Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogusław Sonik oraz Grzegorz Lipiec - Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego Platformy Obywatelskiej. Spotkanie połączone będzie z projekcją filmu Punkt Oparcia w reżyserii Anny Ferens oraz towarzyszyć będzie posiedzeniu Biura Grupy Europejskiej Partii Ludowej. Swój udział zapowiedzieli m.in. Joseph Daul – przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej oraz Jacek Protasiewicz Przewodniczący Klubu PO – PSL w Parlamencie Europejskim. Punkt Oparcia to oparta na materiałach archiwalnych, pasjonująca opowieść o tym, jak w latach 80-tych Parlament Europejski upominał się o wolność dla więźniów politycznych i swobody demokratyczne w Polsce i w innych krajach bloku sowieckiego. Film został przygotowany według pomysłu Bogusława Sonika w ramach projektu „Parlament Europejski - Powrót Wschodu na Zachód” realizowanego przez Stowarzyszenie Maj 77. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką europejską oraz zaangażowanych w życie Platformy Obywatelskiej do wzięcia udziału w tak wyjątkowym spotkaniu. Prosimy o potwierdzenie przybycia na adres: malopolska@platforma.org Tutaj znajdą Państwo pełny program zjazdu Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Krakowie.

Europejska premiera FRACKNATION

W poniedziałek, 10. lutego w Parlamencie Europejskim w Brukseli o godz. 18.00 (sala ASP 1E2) odbędzie się premiera filmu „FrackNation”, nad którą honorowy patronat objął Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogusław Sonik.   Dokument jest zapisem dziennikarskiego śledztwa prowadzonego przez Phelima McAleera, irlandzkiego dokumentalistę i producenta filmowego. McAleer postanowił skonfrontować swoich widzów z nierzetelnymi informacjami na temat łupków. Trudności, jakie musiał pokonać na swojej drodze do prawdy pokazują, że obalenie szkodliwych mitów godzi w konkretne grupy interesów. „FrackNation” stanowi rzetelną polemikę z opublikowanym w 2010 r. głośnym obrazem „Gasland”, który grał na społecznych emocjach opisując eksploatację złóż łupkowych jako zagrożenie dla środowiska i obywateli.

Utopijny raport energetyczno – klimatyczny

Parlament Europejski przyjął utopijny raport ws. unijnych celów klimatyczno-energetycznych na 2030 rok. Wzywa on do nierealnych i szkodliwych dla polskiej gospodarki celów klimatycznych. Propozycje w nim zawarte idą dalej niż te przedłożone przez Komisję Europejską -  22 stycznia. Europosłowie PO i PSL głosowali przeciwko niemu. Dokument nie jest legislacyjny i przeszedł niewielką ilością głosów. - Potrzebny jest rzetelny raport oceniający skutki dotychczasowej polityki klimatycznej i jej wpływu na politykę energetyczną – w szczególności na rosnące ceny energii. Takiej oceny nie ma, w zamian proponuje się podnoszenie celów redukcyjnych do 40 procent i zwiększenie udziału energii odnawialnej. To jest nierealistyczne i grozi utratą konkurencyjności przemysłu energetycznego – skomentował poseł Bogusław Sonik (PO). Do głosowanego dzisiaj w PE sprawozdania posła Konrada Szymańskiego wprowadzono  wiele poprawek, które są sprzeczne z interesem Polski. Odwołują się one m.in. do trzech wiążących celów klimatycznych oraz do ograniczeń w wydobyciu gazu łupkowego. Jest to sprzeczne de facto z zatwierdzonymi już zapisami w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.  - Biorąc pod uwagę zmienioną formę sprawozdania nasza delegacja  jak i sam poseł sprawozdawca głosowali przeciwko sprawozdaniu – dodaje Sonik.

Sonik: Możliwość eksploatacji gazu łupkowego jest dla...

Komisja Europejska ogłosiła dzisiaj długo oczekiwany pakiet dokumentów określających klimatyczną i energetyczną politykę UE do 2030 r. Bardzo ważną dla Polski częścią tego pakietu są wytyczne dotyczące wydobycia gazu łupkowego. Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie eksploatacji łupków ujęte są w rekomendacji. Nie jest to dyrektywa, czy też rozporządzenie, co oznacza, że warunki wydobywania surowców energetycznych będą formułowane przez rządy poszczególnych państw. KE proponuje wytyczne, według których kraje członkowskie powinny przestrzegać obecnie obowiązującego prawa, zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa i ochrony środowiska.  - Cieszę się, ze podejście KE jest zbieżne z tym, które zaprezentowałem w moim raporcie. Przyjąłem tezę, że gaz łupkowy może być wydobywany przy zachowaniu najwyższych standardów technologicznych i prawnych, minimalizujących ryzyko. Jednym słowem była to taktyka ostrożnościowa. KE podzieliła to stanowisko, ustalając, że gaz łupkowy to paliwo, które może być wydobywane, ale konieczne jest zachowanie pewnych zasad: stworzenie europejskiego katalogu najlepszych dostępnych praktyk technologicznych, prowadzenie stałego monitoringu i kontroli procesu wydobycia, minimalizacja ryzyka, pełna transparentność działań - obowiązek deklarowania składu i stężenia składu chemicznego płynów hydraulicznych, jak i minimalizacja użycia toksycznych substancji – mówi Poseł Bogusław Sonik, autor raportu dotyczącego środowiskowych aspektów wydobycia gazu łupkowego. W obecnej rekomendacji KE znajdujemy też zapis wskazujący, że państwa członkowskie powinny zapewnić zainteresowanej społeczności (mieszkańcom) wczesny i efektywny udział w ocenie oddziaływania na środowisko. Podkreśla się też, że operatorzy, zanim rozpoczną działalność, winni dostarczyć gwarancje finansowe albo ich ekwiwalent pokrywający potencjalne szkody w środowisku. Według zaleceń KE państwa członkowskie powinny też przygotować narodowy program rozwoju wydobycia gazu łupkowego, któremu ma towarzyszyć strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.  - Możliwość eksploatacji gazu łupkowego jest dla Polski sprawą kluczową. Czy nasze złoża okażą się opłacalne za rok czy za lat trzy, najważniejsze, że otwierają szansę na uniezależnienie Polski od zagranicznych dostaw. Dzisiejsza komunikacja Komisji Europejskiej to pozytywna wiadomość dla Polski. Z jednej strony Komisja doceniła strategiczne znaczenie gazu łupkowego w kontekście polityki energetycznej, z drugiej jednak strony opowiada się za ostrożnym i odpowiedzialnym wydobywaniem łupków, bez szkody dla środowiska naturalnego. Takie podejście prezentuje także Polska – dodaje Sonik.

Wspólna inicjatywa po spotkaniu ws. produktów wędzonych w...

Poseł Bogusław Sonik zainicjował wspólne wystąpienie władz województwa małopolskiego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Zdrowia oraz do Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zwraca ono uwagę na problematyczną sytuację w jakiej znaleźli się małopolscy producenci wyrobów wędzonych metodą tradycyjną, których dotyczyć będą regulacje wprowadzone w efekcie rozporządzenia KE nr 835/2011. W wystąpieniu zostaną zawarte postulaty: dokonania szczegółowej oceny problemu zarówno w skali regionu jaki i kraju, stworzenia przejrzystej ścieżki informacyjnej dla małych producentów, przeznaczenia specjalnych funduszy na cykl szkoleń i ewentualnych dostosowań technologicznych, a w ostateczności podjęcie działań na rzecz wyłączenia tych produktów spod regulacji KE.  Wystąpienie to efekt zorganizowanego przez Posła Bogusława Sonika 20. stycznia br. spotkania roboczego w sprawie rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. obniżającego dopuszczalne poziomy benzo(a)pirenu m.in. w produktach mięsnych wędzonych. Spotkanie miało miejsce w Instytucie Cervantesa przy ul. Kanoniczej 12 w Krakowie . - To ważne, że na dzisiejszym spotkaniu mogli wspólnie wymienić swoje opinie zarówno producenci wyrobów tradycyjnych oraz przedstawicieli centralnych resortów, którzy przyjechali specjalnie z Warszawy, aby wysłuchać głosów producentów, którzy zaniepokojeni są, że rozporządzenie KE może uderzyć w istnienie ich zakładów. Myślę, że spotkanie pokazało, ze możliwe jest znalezienie jakichś rozwiązań. Te rozwiązania to np. uwzględnienie faktu, że wyroby wędzone tradycyjnymi metodami mogą osiągać nieco wyższe poziomy benzo(a)pirenu. Wiąże się to z dążeniem do tego, aby KE utworzyła specjalną ścieżkę dla wyrobów regionalnych, które przecież są chronione i z których Unia jest taka dumna -  komentuje Bogusław Sonik, Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Produkty wędzone - spotkanie w Krakowie

W poniedziałek, 20 stycznia 2014 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Instytutu Cervantesa przy ul. Kanoniczej 12 w Krakowie Poseł Bogusław Sonik organizuje spotkanie robocze w kwestii rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 835/2011, w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych. Nowe przepisy, szeroko komentowane przez media, budzą niepokój małopolskich producentów wyrobów wędzonych w sposób tradycyjny, szczególnie produktów regionalnych, które mogą nie mieć możliwości spełnienia nowych norm. Na spotkanie zaproszeni zostali m.in.: przedstawiciele producentów wyrobów regionalnych i tradycyjnych, Wojewoda Małopolski – Pan Jerzy Miller, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Pan Marek Sowa, Prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego – Pani Izabela Byszewska oraz przedstawiciele Rady Gospodarki Żywności oraz technolodzy żywności z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Śląskiego oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Liczę, że spotkanie będzie płaszczyzną do wypracowania wspólnego stanowiska wszystkich zainteresowane tematem stron  tj. reprezentacji producentów, przedstawicieli władz i instytucji zainteresowanych tematem – komentuje Sonik. Począwszy od 1 września 2014 roku zacznie obowiązywać rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 835/2011, w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych. Regulacje te obligują europejskich właścicieli zakładów specjalizujących się w produkcji wyrobów wędzonych tradycyjnymi metodami do zmniejszenia zawarcia benzo(a)apiernu z 5,0 do 2,0 mikrogramów na kilogram w mięsie wędzonych i produktach mięsnych wędzonych. 

Sonik: nie będzie dyrektywy PE w sprawie gazu łupkowego!

Według wstępnych informacji, do których dotarł Poseł Bogusław Sonik inicjatywa Komisji Europejskiej  odnośnie regulacji wydobycia  węglowodorów niekonwencjonalnych, w tym przede wszystkim gazu z formacji łupkowych (wbrew wcześniejszym zapowiedziom) nie przyjmie kształtu dyrektywy, lecz jedynie tzw. soft law, czyli komunikatu i rekomendacji.  Dokumenty mają zostać opublikowane 22 stycznia wraz z propozycją KE odnośnie polityki klimatycznej i energetycznej UE do 2030.  W związku ze zwiększającymi się kosztami energii, KE zachęca państwa członkowskie do korzystania z rodzimych złóż. To bardzo pozytywny sygnał dla polskiego sektora energetycznego. Stanowisko KE pokrywa się z tym, które sformułował w swoim raporcie Poseł Bogusław Sonik, zakładając  tzw. podejście ostrożnościowe. Podkreśla ono, że gaz łupkowy to paliwo, które może być wydobywane, ale konieczne jest stworzenie europejskiego katalogu najlepszych dostępnych praktyk technologicznych, prowadzenie stałego monitoringu i kontroli procesu wydobycia, minimalizacja ryzyka, pełna transparentność działań - obowiązek deklarowania składu i stężenia składu chemicznego płynów hydraulicznych, minimalizacja użycia toksycznych substancji. Ponadto według informacji Posła Sonika ocena oddziaływania na środowisko ma obejmować wydobycie gazu łupkowego na skalę przemysłową.  Europy nie stać na niewykorzystywanie własnych zasobów, które nie tylko mogą przyczynić się do zmniejszenia uzależnienia od dostaw zewnętrznych, ale wpisać się również w politykę redukcji emisji gazów cieplarnianych. Gaz łupkowy może być bezpiecznie wydobywany z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa – komentuje Sonik. Sonik od początku starał się oprzeć dyskusję na rzeczowych argumentach i studzić emocje, co przyniosło wymierny efekt. Jak wielokrotnie podkreślał - gaz łupkowy jest szansą dla Polski, a odpowiedni poziom naszej świadomości pozwoli nam jego potencjał wykorzystać, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Sonik organizuje spotkanie robocze ws. norm dla wędzonych...

Temat nowych przepisów regulujących sposoby wędzenia mięsa, produktów mięsnych wędzonych oraz ryb wędzonych (Rozporządzenie Komisji (UE) NR 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 188/2006 odnośnie do najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych) jest wciąż żywy. Przypominamy, że rozporządzenia obliguje m.in. europejskich właścicieli zakładów specjalizujących się w produkcji wyrobów wędzonych tradycyjnymi metodami, czyli w komorach opalanych drewnem do zmniejszenia zawarcia benzo(a)pirenu począwszy od 1 września 2014 roku z 5,0 mikrogramów na kilogram do 2,0 mikrogramów na kilogram w mięsie wędzonym i produktach mięsnych wędzonych.  - W poniedziałek, 20 stycznia br.  organizuję w Krakowie spotkanie robocze, które będzie płaszczyzną do wypracowania wspólnego stanowiska wszystkich zainteresowane tematem stron  tj. reprezentacji producentów, przedstawicieli władz i instytucji zainteresowanych tematem. W planach mam także zorganizowanie w Strasburgu podczas przyszłotygodniowej sesji plenarnej konsultacji z przedstawicielami pozostałych Państw Członkowskich w celu wymiany poglądów i poznania dróg rozwiązań tej kwestii w innych krajach. W obecnej sytuacji należy próbować stworzyć specjalną ścieżkę dostosowawczą dla produktów regionalnych i tradycyjnych oraz zastanowić się nad możliwością wydłużenia okresu dostosowawczego. Dodatkowym sposobem byłoby odpowiednie oznakowanie tych produktów. Będę Państwa informował na bieżąco o planowanym w Krakowie spotkaniu.-dodał Bogusław Sonik. Przypomnijmy, że Poseł Sonik 6 stycznia skierował w tej sprawie pytanie do Komisji Europejskiej pytając o:  - możliwość wyłączenia lub specjalnego traktowania dla produktów tradycyjnych i regionalnych, w tym tych wpisanych na unijną listę, przy spełnianiu wymogów nowego rozporządzenia? - oraz czy alternatywne metody wędzenia nie będą w porównywalnym stopniu szkodzić zdrowiu konsumentów? Pełną treść pytań znajdą Państwo tutaj. Zdaniem Posła Sonika należy zwrócić szczególną uwagę na produkty tradycyjne i regionalne:  - Intencją rozporządzenia Komisji jest zmniejszenie ilości benzo(a)pirenu w produkcji wyrobów wędzonych tradycyjnymi metodami, czyli w komorach opalanych drewnem. Dużo polskich wędlin wpisanych na unijną listę produktów tradycyjnych i regionalnych wymaga jednak wędzenia tradycyjną metodą, w związku z czym mogą nie spełniać wymogów zawartych w rozporządzeniu. W takim kształcie rozporządzenia ukryłaby się jednak pewna niespójność, gdyby produkty te, których metody wytwarzania są chronione napotkały teraz na problemy związane z ich wytwarzaniem. Musimy jednak poczekać na odpowiedź Komisji czy ustępstwa będą możliwe. Poseł Sonik skierował również pytanie do Głównego Inspektora Sanitarnego dot. prac  i konsultacji społecznych przeprowadzonych w Polsce w tym temacie. Jak wskazuje GIS rakotwórcze WWA-(wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) , w szczególności benzo(a)piren uważane są za genotoksyczne kancerogeny tj. przyjmuje się, że nie ma takiej dawki, która nie stwarzałaby zagrożenia dla organizmu człowieka. Z uwagi na zdrowie konsumenta istotne jest dążenie do obniżenia zawartości WWA w środkach spożywczych. Główny Inspektorat Sanitarny w odpowiedzi na zapytanie Posła Sonika informuje także o trzyletnim okresie przejściowym dla wdrożenia WWA. Główny Lekarz Weterynarii opublikował także na swojej stronie internetowej Komunikat nr 1 w sprawie benzo(a)pirenu, w którym zauważa, że akty prawne przygotowane przez Komisję Europejską są konsultowane ze związkami branżowymi na poziomie europejskim, a polskie związki branżowe są zrzeszone w organizacjach europejskich stąd należy domniemywać, że posiadały wiedzę na temat planowanych zmian i mogły zgłosić swoje uwagi do projektowanych przepisów.  - Drewno posiada różną wilgotność w komorach służących do opalania i spełnienie zaproponowanych norm może nie być możliwe. Producenci, z którymi się kontaktowałem zaznaczają także, że koszty nowego procesu wytwórczego są dla nich zbyt wysokie, a farbowanie wędlin, które będzie koniecznie ich zdaniem nie jest bezpieczniejsze dla zdrowia konsumenta. Przy tym producenci zaznaczają także, że przy takich normach zmieni się także smak produktu z unikatowego i niepowtarzalnego na zupełnie inny. Z drugiej strony koniecznie trzeba mieć na uwadze, że w tej kwestii wiodącym jest rozporządzenie (WE) 178/2002 Parlamentu i Rady ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego mówiące o tym, że środki spożywcze muszą być bezpieczne i zdrowe oraz muszą spełniać wszystkie wymogi zdrowotne. Temat ten niestety ma dwie strony medalu, wydaje się, że dostosowanie się do obniżonych norm wpłynie na innowacyjność technologii, to zawsze krok na przód ale może warto przemyśleć możliwość wydłużenie okresu dostosowawczego dla małych przedsiębiorców- komentuje Sonik.

Projekcja filmu "A Place to Stand"/Punkt Oparcia" w PE w...

Już dziś, 8. stycznia 2014 r. o godz. 19.00 w Parlamencie Europejskim  w Brukseli (PHS1, zone C, Yehudi Menuhin space) odbędzie się pokaz filmu "PLACE TO STAND" /„PUNKT OPARCIA” w reżyserii Anny Ferens. Pokaz organizowany przez Posła Bogusława Sonika przy współpracy polskiej delegacji EPL w Parlamencie Europejskim oraz Grupy EPL. Film zainauguruje jubileuszowy rok 2014, w którym obchodzimy 25 -lecie demokratycznych zmian w Europie Środkowej i Wschodniej oraz 10- lecie rozszerzenia UE o nowe państwa członkowskie . Swój udział w projekcji potwierdzili: Martin Shulz Przewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz Posłowie Hans-Gert Pöttering i Jerzy Buzek.  „Punkt Oparcia” to  pasjonująca filmowa opowieść o tym jak w latach 80. Parlament Europejski upominał się o wolność dla więźniów politycznych i swobody demokratyczne krajach bloku sowieckiego. Oparty na niepublikowanych materiałach archiwalnych i rozmowach z europarlamentarzystami oraz działaczami opozycji z Czech, Estonii, Niemiec, Polski, Słowacji, Rumunii,  film odwołuje się do ponad 50 rezolucji Parlamentu Europejskiego, które zostały przyjęte w latach 1980-1990.   Film powstał w ramach projektu „Parlament Europejski – powrót Wschodu na Zachód” dofinansowanego ze środków UE przez Dyrekcję Generalną ds. Komunikacji Parlamentu Europejskiego. Realizatorem projektu było Stowarzyszenie Maj 77, przy współpracy Narodowego Centrum Kultury oraz Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność. Angielska wersja filmu powstała dzięki Instytutowi Polskiemu w Brukseli. Trailer filmu dostępny tutaj: http://www.boguslawsonik.pl/aktualnosci/9708  

Zawartość substancji smolistych w wyrobach wędzonych...

1 września br. rozporządzenie Komisji Europejskiej z 19 sierpnia 2011 roku odnośnie  najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych, które zobowiązuje m.in. europejskich właścicieli zakładów specjalizujących się w produkcji wyrobów wędzonych tradycyjnymi metodami, czyli w komorach opalanych drewnem do zmniejszenia zawarcia benzo(a)pirenu począwszy od 1 września 2014 roku z 5,0 mikrogramów na kilogram do  2,0 mikrogramów na kilogram w mięsie wędzonym i produktach mięsnych wędzonych. W związku z tym, w poniedziałek, 6 stycznia br. Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogusław Sonik zada w tej sprawie pisemne pytania  do Komisji Europejskiej by rozwiać wątpliwości pojawiające się w ostatnich dniach w medialnych doniesieniach zapowiadających m.in. koniec produkcji wędzonych wędlin w Polsce. Europoseł Sonik komentuje sprawę: Intencją rozporządzenia Komisji jest zmniejszenie ilości benzo(a)pirenu  w produkcji wyrobów wędzonych tradycyjnymi metodami, czyli w komorach opalanych drewnem.  Dużo polskich wędlin wpisanych na unijną listę produktów tradycyjnych i regionalnych wymaga jednak wędzenia tradycyjną metodą, w związku z czym mogą nie spełniać wymogów zawartych w rozporządzeniu. W takim kształcie rozporządzenia ukryłaby się jednak pewna wsteczność, gdyby produkty te, których metody wytwarzania są chronione napotkały teraz na problemy związane z ich wytwarzaniem. Zadane przez Posła Sonika pytania znajdą Państwa tutaj.

Propozycja zaostrzenia regulacji wydobycia łupków odrzucona

Po trwających ponad dwa miesiące negocjacjach międzyinstytucjonalnych udało się uzyskać decyzję w sprawie oceny środowiskowej wydobycia gazu łupkowego. W październiku Parlament Europejski przegłosował sprawozdanie ws projektu nowelizacji dyrektywy o ocenie oddziaływania inwestycji na środowisko. Najbardziej istotnymi zmianami zaproponowanymi przez włoskiego sprawozdawcę z grupy liberałów było wprowadzenie obowiązkowej pełnej oceny środowiskowej podczas poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego. Takie przepisy nie tylko wpłynęłyby na koszty inwestycji, ale jeszcze bardziej wydłużyłyby i skomplikowałyby procesy administracyjne, co odstraszyłoby potencjalnych inwestorów, stawiając pod znakiem zapytania rentowność inwestycji. - Sprawozdawca nie miał wystarczająco silnych argumentów. Poprawka ta została przegłosowana minimalną większością głosów. Poza tym podczas głosowania doszło do złamania procedur, przeciwko czemu złożyłem formalny protest w tej sprawie - wyjaśnił europoseł PO Bogusław Sonik. Po głosowaniu w PE projekt został przekazany do negocjacji pomiędzy Parlamentem, Radą i Komisją. Polsce udało się zbudować w Radzie większość blokującą i wykreślić niekorzystne zapisy dotyczące gazu łupkowego. Wczoraj zakończyły się trójstronne negocjacje, w których pomimo determinacji przeciwników gazu łupkowego, głównie z frakcji socjalistów i zielonych, udało się odrzucić poprawki. - Próbne odwierty nigdy nie były objęte oceną środowiskową, ze względu na brak naukowych dowodów. Negocjatorzy podjęli słuszną decyzję, nie utrudniając rozwoju tego nowego i tak potrzebnego źródła energii i nie stawiając niepotrzebnych administracyjnych przeszkód inwestorom – dodał europoseł Bogusław Sonik. Sprawozdanie wróci do Parlamentu Europejskiego pod głosowanie w komisji środowiska w styczniu 2014 r.