Aktualności

5. posiedzenie Sejmu

Kontynuacja prac nad zmianami w ustawie budżetowej i okołobudżetowej na 2015 r. oraz regulacjami pozwalającymi zrealizować budżet państwa na przyszły rok jest przewidziana w porządku obrad 5. posiedzenia Sejmu. Posłowie mają również pracować m.in. nad projektem wprowadzającym podatek od aktywów niektórych instytucji finansowych oraz propozycją przyznania emerytom i rencistom jednorazowego dodatku pieniężnego w 2016 r. Czytaj więcej: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=C275776CD45784DBC1257F1C004890FF

Porozumienie klimatyczne podpisane!

W Paryżu, podczas Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP21), 195 krajów przyjęło porozumienie klimatyczne. „To ambitna umowa. Głównym jej celem jest zatrzymanie do końca wieku globalnego ocieplenia na poziomie poniżej 2 st. Celsjusza” – mówi minister środowiska prof. Jan Szyszko. Czytaj więcej: https://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/25525_porozumienie_klimatyczne_podpisane.html

4. posiedzenie Sejmu

Zmiany w tegorocznej ustawie budżetowej i okołobudżetowej oraz przepisy, które pozwolą zrealizować budżet państwa na 2016 r., to niektóre z punktów porządku obrad 4. posiedzenia Sejmu. Posłowie będą również pracować m.in. nad prezydencką propozycją obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Izba rozpocznie także prace nad projektem wydłużającym okres przedawnienia karalności poważniejszych przestępstw. Sejm ma też zdecydować o tradycyjnym już włączeniu się w działania Unii Międzyparlamentarnej – światowej organizacji skupiającej parlamenty narodowe. Planowane jest także podjęcie uchwały w sprawie uczczenia 82. rocznicy Wielkiego Głodu na terenach obecnej Ukrainy i oddania hołdu jego polskim ofiarom. Czytaj więcej: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=797A7737624D01E4C1257F160025CF07

3. posiedzenie Sejmu

Zwiększenie kwoty wolnej od podatku oraz włączenie Służby Celnej do systemu emerytur mundurowych to projekty ustaw rozpatrzone dziś przez posłów. Sejm wybrał też Henryka Ciocha, Lecha Morawskiego, Mariusza Muszyńskiego, Julię Przyłębską i Piotra Pszczółkowskiego na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Przed rozpoczęciem obrad Izba minutą ciszy uczciła pamięć zmarłego 28 listopada br. posła na Sejm IV,V,VI,VII i VIII kadencji Tomasza Tomczykiewicza oraz zmarłego 26 listopada br. posła na Sejm V kadencji Andrzeja Kłopotka. Czytaj więcej: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=9F69959AE526E93EC1257F0F00756B90

2. posiedzenie Sejmu

Zmiany w opodatkowaniu odpraw i odszkodowań dla kierujących spółkami Skarbu Państwa to jedna z propozycji zmian w prawie, którymi zajmą się posłowie podczas 2. posiedzenia Sejmu. Izba będzie też pracować nad poselską propozycją umożliwiającą przejście na emeryturę po 40 latach pracy bez względu na wiek oraz obywatelskim projektem zakładającym zwiększenie udziału samorządów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Czytaj więcej: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=45C97B795303A850C1257F080029E833

Dyskusja nad programem działania Prezesa Rady Ministrów

W exposé pani premier zabrakło odniesienia się do kwestii ochrony środowiska. Ochrona środowiska to nie jest kwiatek do kożucha, to nie tylko marzenie o ukwieconych łąkach czy bajkowe krajobrazy. Dzisiaj ochrona środowiska to główny nerw europejskiej polityki rozwoju. Strategia, na której ona się opiera, zwana strategią 2020 Unii Europejskiej, zakłada, iż w budżetach wszystkich działów polityki europejskiej obowiązuje uwzględnienie odniesienia się do ochrony środowiska. Umownie nazwano to zazielenieniem europejskiego budżetu. Ta strategia obowiązuje również fundusze strukturalne. Ma ona stanowić koło zamachowe gospodarki Unii Europejskiej. Nie możemy stać z boku i sądzić, że nas to nie dotyczy. Europa przyjęła strategię stopniowego zmniejszania udziału paliw kopalnych w miksie energetycznym. Tymczasem dzisiaj w swoim wystąpieniu pani premier podkreśliła znaczenie tylko węgla kamiennego i brunatnego. Chciałbym zapytać: Jaka będzie strategia pani rządu w dziedzinie rozwoju energii odnawialnej, gazu łupkowego, energii atomowej? Za kilkanaście dni w Paryżu będzie miał miejsce światowy szczyt klimatyczny. Tam zdecyduje się kwestia ograniczeń emisji CO2. Jakie stanowisko zajmie polski rząd? Czy będziemy popierać wspólne stanowisko Unii Europejskiej?     Ochrona środowiska to również nasze zdrowie. Obywatele domagają się skutecznej walki ze smogiem. Czy pani rząd, pani premier, będzie kontynuował politykę koalicji PO-PSL, która ostatnio uchwaliła ustawę pomocną w osiągnięciu europejskich norm w tej materii?     Zanieczyszczenie powietrza to także kwestia naszego zdrowia. Turyści zniechęceni do spędzania wolnego czasu w regionach, gdzie powietrze będzie zagrażać ich zdrowiu, po prostu nie będą przyjeżdżać w te regiony, których podstawą rozwoju jest turystyka. Oczywiście pozostają również kwestie wielkich miast, takich jak Kraków czy Wrocław.

Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu Posiedzenie nr 1 w dniu 18-11-2015

Wypowiedź Posła Sonika na 1. posiedzeniu Sejmu w dniu...

Poseł Bogusław Sonik:     Pani Marszałek! Pani Premier! Panowie Premierzy! Wysoka Izbo! W exposé pani premier zabrakło odniesienia się do kwestii ochrony środowiska. Ochrona środowiska to nie jest kwiatek do kożucha, to nie tylko marzenie o ukwieconych łąkach czy bajkowe krajobrazy. Dzisiaj ochrona środowiska to główny nerw europejskiej polityki rozwoju. Strategia, na której ona się opiera, zwana strategią 2020 Unii Europejskiej, zakłada, iż w budżetach wszystkich działów polityki europejskiej obowiązuje uwzględnienie odniesienia się do ochrony środowiska. Umownie nazwano to zazielenieniem europejskiego budżetu. Ta strategia obowiązuje również fundusze strukturalne. Ma ona stanowić koło zamachowe gospodarki Unii Europejskiej. Nie możemy stać z boku i sądzić, że nas to nie dotyczy. Europa przyjęła strategię stopniowego zmniejszania udziału paliw kopalnych w miksie energetycznym. Tymczasem dzisiaj w swoim wystąpieniu pani premier podkreśliła znaczenie tylko węgla kamiennego i brunatnego. Chciałbym zapytać: Jaka będzie strategia pani rządu w dziedzinie rozwoju energii odnawialnej, gazu łupkowego, energii atomowej? Za kilkanaście dni w Paryżu będzie miał miejsce światowy szczyt klimatyczny. Tam zdecyduje się kwestia ograniczeń emisji CO2. Jakie stanowisko zajmie polski rząd? Czy będziemy popierać wspólne stanowisko Unii Europejskiej?     Ochrona środowiska to również nasze zdrowie. Obywatele domagają się skutecznej walki ze smogiem. Czy pani rząd, pani premier, będzie kontynuował politykę koalicji PO-PSL, która ostatnio uchwaliła ustawę pomocną w osiągnięciu europejskich norm w tej materii? (Dzwonek)     Zanieczyszczenie powietrza to także kwestia naszego zdrowia. Turyści zniechęceni do spędzania wolnego czasu w regionach, gdzie powietrze będzie zagrażać ich zdrowiu, po prostu nie będą przyjeżdżać w te regiony, których podstawą rozwoju jest turystyka. Oczywiście pozostają również kwestie wielkich miast, takich jak Kraków czy Wrocław. (Oklaski)

Sejm.gov.pl

Nadchodzi zima! Pamiętajmy o czworonogach!

Większość istniejących Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt prowadzi całoroczne zbiórki najbardziej potrzebnych narzędzi do zadbania o swoich podopiecznych. Do podstawowych form opieki świadczonej przez schroniska dla bezdomnych zwierząt należy zabezpieczenie zwierzętom bezpiecznego schronienia, pożywienia, podstawowej opieki weterynaryjnej (w wielu schroniskach także zabiegi sterylizacji/kastracji) oraz pomoc w znalezieniu nowych opiekunów. Pamiętajmy, że państwowe Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt utrzymywane są przede wszystkim z pieniędzy przekazywanych przez miasta lub województwa. Ponadto wspomagane są ze środków zgromadzonych przez regionalne Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oraz hojnych darczyńców.   Zima to czas gdy potrzeb jest jeszcze więcej w związku z ujemną temperaturą powietrza. Zachęcamy by podczas zbliżających się przedświątecznych porządków przekazać niepotrzebne rzeczy potrzebującycm czworonogom! Największe problemy schronisk to: -braki finansowe -zbyt mała liczba sponsorów -zbyt duża ilość zwierząt -braki specjalistycznej karmy -zbyt mała liczba wolontariuszy i ludzi dobrej woli -zbyt mała liczba adopcji -zachowanie odpowiednich warunków sanitarnych Całoroczne zapotrzebowanie w placówkach dla zwierząt dotyczy głównie: - konserw dla psów i kotów  - wyższej jakości karmy dla psów/ kotów w trakcie leczenia - kocy, kołder (z wyłączniem kołder i poduszek puchowych, gdyż po roztarganiu przez zwierzaki pierze zatyka kanalizację), ręczniki, prześcieradła. - smyczy, obroży, kagańców, haltery (kantarki) - akcesoriów dla zwierząt np. klikiery, zabawki dla psów i kotów -bud dla psów -misek -garnków, nierdzewnych pojemników   Do schronisk także tych prywatnych trafiają zwierzęta bezdomne, błąkające się, zagubione. Placówki interweniują po zgłoszeniu Policji, Straży Miejskiej lub Urzędu Gminy.  Organizując każdego roku przedświąteczną akcje „Zbiórka dla Burka” zachęcamy do wsparcia Małopolskich schronisk! http://www.boguslawsonik.pl/?q=zbi%C3%B3rka+dla+burka   Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie ul. Rybna 3, 30 – 254 Kraków p.o. Jerzy Mikus tel.: (12) 429-74-72   Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Straż Obrony Praw Zwierząt w Wieliczce/ Hotel w Lednicy Górnej ul. Bolesława Chrobrego 3, 32-020 Wieliczka tel. 533-032-998 Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Psie Pole” w Racławicach k/Miechowa Schronisko dla Bezdomnych Psów w Nowym Targu Celina Pawluśkiewicz ul. Kokoszków 101, 34-400 Nowy Targ tel.: 018 44 88 433 Schronisko dla zwierząt w Oświęcimiu ul. Kamieniec, 32-600 Oświęcim tel.: 698 024 633 691 485 682 Schronisko dla zwierząt w Tarnowie ul. Cmentarna 33–100 Tarnów tel.: 0 606-124-073