Artykuł

Inwestycje w energetyce bez wsparcia

Większość inwestycji służących dostosowaniu tego sektora do wymogów UE, w tym przede wszystkim do wymogów środowiskowych, od połowy 2014 roku nie dostanie dofinansowania ani od Unii Europejskiej, ani od instytucji krajowych.

czytaj więcej w:

Źródło: Rzeczpospolita, 1 lipca 2013