Multimedia

Wpływ wydobycia gazu łupkowego na środowisko

Poseł Bogusław Sonik w rozmowie o swoim raporcie nt. eksploatacji gazu łupkowego, obawach z nią związanych, stopniu przygotowania polskiego prawa i zasad ochrony środowiska do wydobycia i przyszłości gazu łupkowego w Polsce.

"O tym się mówi", Radio Kraków

Źródło: http://www.boguslawsonik.pl/multi/lupki.mp3