Nowość

WIELKIE PODSUMOWANIe PROGRAMU DLA MŁODYCH

Poseł Bogusław Sonik wziął udział w dyskusji podczas "WIELKIEGO PODSUMOWANIA PROGRAMU DLA MŁODYCH", które odbyło się 19 maja 2018 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości. Tematem przewodnim były oczekiwania młodych oraz wsparcie rządu i samorządów.