Nowość

Mapa krakowskiej „reprywatyzacji”.

Na postawie najnowszych informacji z Prokuratury Krajowej Poseł Bogusław Sonik opracował mapę nieprawidłowości krakowskiej reprywatyzacji.

Dzięki interwencji Posła Sonika wiemy o kolejnych 23 śledztwach prokuratury w sprawie podejrzenia nielegalnego przejęcia kamienic w Krakowie.

Poseł oczekuje od Ministerstwa Sprawiedliwości udzielenia pełnej informacji, w październiku 2017 roku Zbigniew Ziobro mówił: "podobnie jak w Warszawie, także w Krakowie mamy do czynienia z wielką aferą wyłudzania nieruchomości. Można przypuszczać, że to jednak tylko część spraw związana z działalnością przestępczą. Całość tej wielkiej przestępczej działalności może rosnąć, bowiem składane zawiadomienia nie kończyły się rzetelnymi śledztwami i stawianiem winnych przed sądem, które w konsekwencji dałyby podstawy do odzyskania nieruchomości przez Skarb Państwa, czy właścicieli prywatnych."

Jednakże do tej pory dysponujemy głownie danymi zebranymi przez Bogusława Sonika.

Mapa nieprawidłowości krakowskiej reprywatyzacji sporządzoną na podstawie wszystkich dostępnych danych.

Śledztwa prowadzone w prokuraturze związane z interwencjami Bogusława Sonika z 30 czerwca 2017 r.:

1. Berka Joselewicza 3

2. Bonifraterska 3

3. Dajwór 25

4. Dietla 9

5. Jagiellońska 9

6. Konarskiego 26

7. Kopernika 10

8. Kordeckiego 4

9. Krakowska 13

10. Krasińskiego 13 (aleja)

11. Krupnicza 22

12. Lubelska 6

13. Łobzowska 6

14. Plac Wszystkich Świętych 11

15. Rakowicka 14

16. Sarego 23

17. Sereno Fenna 6

18. Skałeczna 7

19. Starowiślna 27

20. Syrokomli 20

21. Szymanowskiego 5

22. Ujejskiego 10

23. Zamoyskiego 5

Lista śledztw prokuratorskich wszczęta w 2018 roku związku z interwencją stowarzyszenia Miasto Wspólne:

1. Dietla 85

2. Wielopole 28

3. Dietla 50

4. Szlak 67

5. Szlak 71

7. Krupnicza 3

8. Bracka 7

Lista nieprawidłowości wykazanych w trakcie lustracji spraw karnych – komunikat Prokuratora Generalnego z 4 października 2017:

1. Dietla 9

2. Łobzowska 6

3. Sarego 22

4. Sarego 24

5.  Sarego 26

6. ul.Grodzka 12

7. Skałeczna 1

8. Skałeczna 3

9. Skałeczna 5

10. Starowiślana 41 (pisownia oryginalna)

11. Starowiślana 43 (pisownia oryginalna)

12. Szujskiego 1

13. św. Tomasza 9

14. św. Wawrzyńca 3

15. św. Wawrzyńca 5

16. św. Wawrzyńca 9

17. św. Wawrzyńca 16

18. Wrzesińska 7

19. Zyblikiewicza 14